Atom ve Periyodik Sistem

Democritus'la başlayan atom macerası farklı bilim insanlarıyla devam etmiştir. Belki atomu anlamak evreni anlamaktır. ⚛️
TÜMÜNÜ GÖR
Dalton atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford atom modeli, Bohr atom modeli ve modern atom teorisini bu video konu anlatımı serimizde senin için inceledik!
Atom Modelleri ve Özellikleri

Atom Modelleri ve Özellikleri

Atom modelleri nelerdir? Atom çeşitleri kaç tanedir? Dalton atom modeli neyi anlatır?
Atom Spektrumları

Atom Spektrumları

Atomun uyarılmış hali ne demektir? Absorpsiyon nasıl olur?
Atom Modelleri Örnek Sorular Bölüm 1

Atom Modelleri Örnek Sorular Bölüm 1

Dalton atom modeli örnek soruları ve çözümleri nelerdir? Thomson atom modeli özellikleri nelerdir?
Atom Modelleri Örnek Sorular Bölüm 2

Atom Modelleri Örnek Sorular Bölüm 2

Modern atom modeli örnekleri ve çözümleri nelerdir? Değerlik elektron sayıları örnek soru çözümleri nelerdir?
TÜMÜNÜ GÖR
Atomda bulunan temel tanecikler ve atom türlerini ele aldığımız Atomun Yapısı konu anlatım videoları seni bekliyor. Hem de ücretsiz!
Atomu Oluşturan Temel Tanecikler

Atomu Oluşturan Temel Tanecikler

Atomda bulunan temel tanecikler nelerdir? Nötr tanecik sayısı nedir?
Atom Türleri

Atom Türleri

İzotop, izoton ve izobar atomlar nasıl olur? İzoelektronik ve allotrop ne demektir?
Atomun Yapısı Örnek Sorular Bölüm 1

Atomun Yapısı Örnek Sorular Bölüm 1

Element atomu örnekleri nelerdir? Atomun yapısı örnekleri ve çözümleri ile konuyu öğrenelim.
Atomun Yapısı Örnek Sorular Bölüm 2

Atomun Yapısı Örnek Sorular Bölüm 2

Nükleon sayısı bilinen bir atomun elektron sayısı bulunabilir mi?
Atomun Yapısı Örnek Sorular Bölüm 3

Atomun Yapısı Örnek Sorular Bölüm 3

İzotop ve izoton atom örnekleri ve çözümleri nelerdir? Elektron sayısı bilinen iyon soruları nasıl çözülür?
Atomun Yapısı Örnek Sorular Bölüm 4

Atomun Yapısı Örnek Sorular Bölüm 4

Atomun yapısı örnekleri ve çözümleri ile konuyu pekiştirelim.
TÜMÜNÜ GÖR
Periyodik sistem nasıl ortaya çıkmıştır? Periyodik tabloda hangi tarafa doğru gidildiğinde hangi özellikler değişir? Periyodik tabloyla ilgili sorularının cevabı şimdi Kunduz'da seninle.
Periyodik Sistem ve Özellikleri

Periyodik Sistem ve Özellikleri

Mendeleyev elementleri neye göre sıralamıştır? Moseley'in katkısı nedir?
Modern Periyodik Sistem

Modern Periyodik Sistem

Modern periyodik sistemde kaç periyot ve kaç grup vardır? A grubu ve B grubu elemetleri nerededir?
Elementlerin Sınıflandırılması Bölüm 1

Elementlerin Sınıflandırılması Bölüm 1

Elementler hangi özelliklere göre sınıflandırılır? Metaller, yarımetaller ve ametaller özellikleri nedir?
Periyodik Özelliklerin Değişimi Bölüm 1

Periyodik Özelliklerin Değişimi Bölüm 1

Periyodik tabloda değişen özellikler nelerdir? Periyodik tabloda metalik ve ametalik özellikler nasıl değişir?
Periyodik Özelliklerin Değişimi Bölüm 2

Periyodik Özelliklerin Değişimi Bölüm 2

Periyodik cetvelde soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı ve iyonlaşma enerjisi nasıl değişir?
Periyodik Özelliklerin Değişimi Bölüm 3

Periyodik Özelliklerin Değişimi Bölüm 3

Elektron ilgisi neye bağlıdır? Elektronegatiflik nasıl sıralanır?
Periyodik Özelliklerin Değişimi Bölüm 4

Periyodik Özelliklerin Değişimi Bölüm 4

Periyodik cetvelde asitlik ve bazlık kuvveti neye göre artar? Bazik ve asidik özellik nedir?
Periyodik Sistem Örnek Sorular Bölüm 1

Periyodik Sistem Örnek Sorular Bölüm 1

Modern periyodik sistem örnekleri nelerdir? Periyodik sistem özellikleri nelerdir?
Periyodik Sistem Örnek Sorular Bölüm 2

Periyodik Sistem Örnek Sorular Bölüm 2

Periyodik sistem örnekleri ve çözümleri ile konuyu öğrenelim.
Periyodik Sistem Örnek Sorular Bölüm 3

Periyodik Sistem Örnek Sorular Bölüm 3

Periyodik sistem grupları ve özellikleri örnek soru çözümleri ile konuyu öğrenelim.
Periyodik Sistem Örnek Sorular Bölüm 4

Periyodik Sistem Örnek Sorular Bölüm 4

İyonlaşma enerjileri örnekleri ve çözümleri ile konuyu öğrenelim.