Geleneksel ve Modern Türk Tiyatrosu

"Bütün dünya bir sahnedir." demiş Shakespeare. Bu sahnenin geleneksel ve modern dönemde nasıl değiştiğini öğrenmek keyifli olmalı. 🎭
Karagöz'den Orta Oyunu'na, Meddah'tan Köy Seyirlik Oyunları'na uzanan Geleneksel Türk Tiyatrosunun özelliklerini incelediğimiz konu anlatımı video serimiz senin için hazırlandı.
Geleneksel Türk Tiyatrosunun Özellikleri, Karagöz

Geleneksel Türk Tiyatrosunun Özellikleri, Karagöz

Geleneksel Türk tiyatrosunun çeşitleri nelerdir? Karagöz oyununun özellikleri nelerdir?
Orta Oyunu, Meddah

Orta Oyunu, Meddah

Kavuklu ve Pişekâr hangi oyunda vardır? Meddah kaç bölümden oluşmaktadır?
Köy Seyirlik Oyunları, Kukla

Köy Seyirlik Oyunları, Kukla

Köy seyirlik oyunlarda işlenen konular nelerdir? Kukla hangi isimlerle de anılır?
TÜMÜNÜ GÖR
Modern Türk Tiyatrosu konusunu daha iyi öğrenebilmen için dönem dönem inceledik. Servetifünun ve Fecriati Tiyatrosu, Tanzimat tiyatrosu ve çok daha fazlası bu video serisinde seni bekliyor.
Tanzimat Tiyatrosu Özellikleri

Tanzimat Tiyatrosu Özellikleri

Tanzimat dönemi tiyatrosunun genel özellikleri nelerdir? Hangi akımlardan etkilenilmiştir?
Tanzimat Tiyatrosu Sanatçıları

Tanzimat Tiyatrosu Sanatçıları

Tanzimat dönemindeki tiyatro yazarları kimlerdir? İlk tiyatro eseri hangisidir?
Servetifünun ve Fecriati Dönemi Tiyatrosu

Servetifünun ve Fecriati Dönemi Tiyatrosu

Serveti Fünun döneminde tiyatro neden gelişmemiştir? Füruzan kimin eseridir?
Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu Özellikleri

Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu Özellikleri

Milli Edebiyat Döneminde tiyatro gelişmiş midir? Bu dönemde nasıl bir üslup kullanılmıştır?
Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu Sanatçıları

Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu Sanatçıları

Milli Edebiyat Döneminde tiyatro türünde eser veren sanatçılar kimlerdir?