Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Bu Politikaların Etkileri

Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'nin nüfus politikalarından bahsedeceğiz.
Türkiye farklı dönemlerde farklı nüfus politikaları uygulamıştır.
1923-1963 yılları arasında uygulanan politikalara baktığımızda nüfus artış hızını özellikle yükseltmeye yönelik politikaların uygulandığını ifade edebiliriz.
Şimdi bu durumun nedenleri ise özellikle savaş nedeniyle nüfusun azalması, nüfusun askeri bir güç olarak görülmesi ve tarımda insan gücüne ihtiyaç duyulmasından kaynaklı olarak nüfus artış hızı yükseltilme çalışılmıştır.
Bu dönemde uygulanan politikalara baktığımızda ise 1929'da beş ve daha fazla çocuğu olanların yol vergisinden muaf tutulması, 1936'da doğum önleyici araç ve gereçlerin yasaklanması, doğum evleri kurularak anne ve bebek sağlığına önem verilmesi ve evlilik yaşının düşürülmesi bu dönemde uygulanan politikalar arasında yer alır.
1960'tan sonra uygulanan politikalara baktığımızda nüfus artış hızının düşürmek ve nüfusun nicelik ve niteliğini iyileştirmeye yönelik politikaların uygulandığını ifade edebiliriz.
Bu uygulanan politikaların dayanak noktalarına baktığımızda ise özellikle tarımda makineleşme ile insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması, orduda insan gücünün yerinde artık silah gücünün alması ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi bu durumun dayanak noktaları arasında yer alır.
Bu doğrultuda uygulanan politikalara baktığımızda ise özellikle kadın ve erkekler için evlenme yaşı 18'e çıkartılmıştır.
Nüfus planlanması özellikle eğitimde yapılmıştır ve gebelik önleyici malzemelerin satışı ise bu dönemde serbest bırakılmıştır.
Beşeri Sistemler
Nüfus Politikaları 2 / 3
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Bu Politikaların Etkileri
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Bu Politikaların Etkileri