Nüfus Piramitleri

Arkadaşlar bu videomuzda nüfus piramitleri ile devam edeceğiz.
Ülkelerin yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılımının gösterildiği grafiklere nüfus piramidi olarak ifade edebiliriz.
Bir piramit de baktığımız zaman nüfus artış hızı, yaş grupları, cinsiyet durumları, gelişmişlik düzeyi, ortalama yaşam ömrü, nüfus hareketliliği ile ilgili yorumlar yapabiliriz.
Şimdi bunu nüfus piramitlerimizi şekil üzerinden tek tek yorumlayalım.
Şimdi bunlardan birincisi arkadaşlar düzgün üçgen piramidi ile başlayalım.
Şimdi düzgün üçgen piramidimize baktığımız zaman tam bir üçgen formunda görmekteyiz.
Aşağıdaki taban kısmına baktığımızda doğum oranı ile ilgili yorum yaparız, yukarı kısma da baktığımızda zaten şu kısımda yaşlılarımız var, 60 yaş üstünü görmekteyiz.
Yani şu kesin bize ortanca yaşı, şu kesim 0-15 yaş arasını ve şurası da 65 yaş üstünü göstermekte.
Taban ne kadar geniş ise doğum oranlarının bizi o ölçüde daha fazla olduğunu gösterir.
O yüzden düzgün üçgen piramidi yüksek doğum ve ölüm oranının fazla olduğu yeri göstermekte.
Eğer ki bir ülkede de zaten yüksek doğum ve ölüm oranı varsa o ülkeyle ilgili gelişmemiş yorumunu yapabiliriz.
Gelişmemiş ülkenin özelliklerini bildiğim bize göre burada da gelişmemiş ülkelerle ilgili okuma yazma oranı düşüktür, tarımsal ekonomik faaliyetle ilgilenir, kişi başına düşen milli gelir azdır gibi yorumları yapabiliriz.
Biz buna Kenya'yı örnek olarak verebiliriz arkadaşlar.
Bir diğer piramidimiz ise kenarları içe çökük olan piramidimiz.
Şimdi bu piramide baktığımızda yukarıdakinden biraz daha kenarlarının içe doğru çöktüğünü görmekteyiz.
Burada bebek ölüm oranları daha azalmaya başlamıştır ve gelişmekte olan ülkeleri ifade etmektedir.
Nijerya'yı, İran'ı buraya örnek olarak verebiliriz.
Şimdi bir diğer piramidimiz arkadaşlar arı kovanı piramidi.
Şimdi bu piramidi incelediğimizde ise taban kısmı ile tavandaki kısım arasındaki farkın daha az olduğunu görürüz.
Düzgün üçgene göre daha azdır.
Artık tavan kısmındaki özellikle şu kesimde genişlemiştir.
Bu ise bize düşük doğum ve ölüm oranlarının olduğunu gösterir.
Yani demek ki yaşam süresi burada daha uzundur.
Biz buraya Avrupa ülkelerini ifade edebiliriz.
Genç nüfus burada azdır.
Yaşlı nüfus fazladır, gelişmiş olan ülkelerdir.
Ancak burada yaşlı nüfusun fazla olması ülkenin dinamikliği noktasında aktif çalışan oranında bir takım sıkıntılar yaşamasına da sebep olur arkadaşlar.
Bir diğeri çan şeklindeki bir piramidimiz.
Burada ise düşük doğumdan sonra nüfus tekrar arttırılmıştır.
Yani şuraya baktığımızda şu kesimin dar olduğunu görürüz ama tekrardan şöyle bir açmaya doğru gittiğini ani demek ki nüfusu arttırmaya çalıştığını ifade edebiliriz.
Bunu ise ABD, Kanada gibi ülkeleri örnek verebiliriz.
Özellikle çalışan kişi ihtiyacını karşılamak, aktif nüfus ihtiyacını karşılamak için.
Mesela Avrupa ülkelerinde arı kovan şeklindeki piramitte taban kısmı da dardı.
Ancak burada özellikle yaşlı nüfusunun artmasını engellemek için sonradan nüfusu arttırmaya yönelik politikalar uygulanmıştır.
Bu kesimde şimdi bir diğer piramidimiz ise asimetrik piramit.
Bunda ise arkadaşım taban daralmıştır.
Doğum oranları azalmıştır.
Eskiden daha fazlaymış, mesela doğum oranları sonrasında tabanı daraltmaya doğru gitmiştir.
O yüzden bu asimetrik piramit ile yine tabanı daralmış doğum oranı azalmıştır yorumunu yapabiliriz.
Japonya da arkadaşlar buna örnektir.