Nüfus ve Nüfus Sayımları

Arkadaşlar bu videomuzda nüfus kısmına giriş yapacağız, doğan nüfus, gerçek nüfus kavramlarını öğreneceğiz ve nüfusun artmasının sonuçları, azalmasını sonuçlarına bakacağız.
Şimdi öncelikli olarak nüfusu ifade edelim.
Sınırları belli bir alanda yaşayan insanları nüfus olarak ifade edebiliriz ve nüfusun yapısı, miktarını inceleyen bilim ise demografidir.
Bu terimi bu ünitede sıklıkla göreceğiz.
Şimdi nüfus sayımlarına baktığımızda belli bir alanda yaşayan insanlarla ilgili demografik, ekonomik verilerin değerlendirilip analiz edilmesini ifade etmektedir.
Ve tarihteki nüfus sayımının amaçlarına baktığımızda asker sayısını belirlemek, vergi verecek kişileri belirlemeyi hedeflemiştir.
İlk nüfus sayımı ise tarihte Çin'de, ancak modern anlamdaki sayımlar ise İskandinav ülkelerinde yapılmıştır.
Şimdi nüfus artışı ifadesine bakalım.
Bir ülkede nüfusun bir önceki sayım dönemine göre gösterdiği artışı ifade etmektedir.
Burada çok önemli iki kavram var sıklıkla karşımıza gelecek.
Doğal nüfus artışı ve gerçek nüfus artışı.
Doğal nüfus artışı, doğum ile ölüm oranı arasındaki farktır.
Gerçek nüfus ise doğum ile ölüm oranı ile göçlerin de etkisiyle gerçekleşen artışı ifade etmektedir.
Yani doğan nüfusta göç kavramı yokken gerçek nüfusta aslında biz neyin etkisini görmekteyiz?
Göçün etkisini görmekteyiz.
Şimdi ben buradaki iki ifadeyle aslında nereye dikkatinizi çekmeye çalıştım, şuraya.
Bir bölgede eğer ki gerçek nüfus artışı doğal nüfus artışından daha az olduğunu söylüyorsa o bölgenin göç verdiği ile ilgili bir yorum çıkartabiliriz.
Şimdi nüfus artış hızını etkileyen faktörlerle devam edelim.
Nüfus artış hızını etkileyen faktörler, nüfus politikaları, alınan politika etkiler, salgın hastalıklar yine etkilemektedir.
Savaşlar, doğal afetler, eğitim düzeyinin yükselmesi mesela nüfus artış hızını etkileyen faktörlerden.
Peki nüfus artış hızının yüksek olmasının olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir onlara bakalım.
Olumlu sonuçlarına baktığımızda özellikle nüfus artarsa iş gücü artar, işgücünün artması ucuzlamaya ve yatırımların artmasına neden olur.
Ticaret canlanır, vergi geliri artar ve genç nüfus artar.
Olumsuz sonuçlarına baktığımızda kalkınmanın yavaşladığını görürüz.
Kişi başına düşen milli gelir azalır.
Doğal kaynak tüketimi özellikle artar, iç ve dış göç artar ve işsizlik artmaktadır.
Şimdi ise nüfus artış hızının düşük olmasının sonuçlarına bakalım.
Olumlu sonuçları tasarruf artar ve kişi başına düşen gelir artmaktadır.
Kalkınma hızı yükselir, demografik yatırımlar azalır.
Olumsuz sonuçlarına baktığımızda ülkede genç nüfus azalır, yaşlı nüfus artar.
Bu durumda ülkede nüfusun dinamikliğini yitirmesine sebep olur ve iş gücü problemi dediğimiz problem ortaya çıkar.
Şimdi nüfusun dağılımını etkileyen faktörlere baktığımızda nüfusun artışının doğal faktörler ve beşeri faktörlerin etkilediğini görürüz.
Doğal faktörleri incelediğimizde iklim ve bitki örtüsü bunun en başında gelir.
İklim faktörü özellikle iklim koşullarının daha uygun olduğu ılıman koşullarda nüfusun daha fazla dağıldığını görürüz arkadaşlar.
O yüzden iklim bu noktada önemlidir.
Yer şekillerinin yine sade olduğu bölgelerde daha toplu yerleşmeler görülür.
Coğrafi konum bulmuş, olduğumuz enlem de yine nüfusun artış noktasında önemlidir.
Su kaynaklarının çevresinde zaten ilk yerleşmeler toplanmıştır, bu noktada önemlidir.
Toprak özelliklerinin özellikle verimli olması da yine nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerdendir.
Şimdi beşeri ve ekonomik faktörlere baktığımızda sanayinin fazla olduğu, ticaretin fazla olduğu, yine turizme bağlı olarak beşeri ve ekonomik faaliyetlerin o bölgelerde yoğunlaştığını, ulaşım faktörünün özellikle beşeri ve ekonomik faktör de çok önemli olduğu, yine yeraltı kaynakları tarihi nedenlerin de beşeri ve ekonomik faktörler de nüfus dağılımını etkileyen faktörler içerisine girdiğini bilmemiz gerekir.
Beşeri Sistemler
Nüfus 1 / 3
Nüfus ve Nüfus Sayımları
Nüfus ve Nüfus Sayımları