İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Türkiye'de Nüfusun Tarihsel Değişimi

Arkadaşlar bu videomuzda dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişiminden bahsedeceğiz.
Dünya nüfusunda üç büyük sıçrama meydana gelmiştir, yani artış meydana gelmiştir.
İnsanların alet yapmayı keşfetmesiyle beraber avını daha kolay bir şekilde yakalaması, insanların yerleşik yaşama geçmesiyle beraber artık tarıma geçmesi sanayi devrimiyle beraber nüfusta üç büyük sıçrama meydana gelmiştir.
Şimdi dünyada nüfusun yoğun olduğu ve seyrek olduğu yerlerle devam edeceğiz.
Bunlar özellikle harita üzerinde karşımıza gelmekte.
Hangisinde dünyada nüfus yoğun seyrek dir şeklinde.
O yüzden haritadaki dağılımlarını bilmek bu noktada çok önemli.
O zaman önce dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlerle başlayalım.
Bunlardan birincisi Akdeniz kıyı kuşağının bulunmuş olduğu alan.
Şimdi haritada Akdeniz kıyı kuşağının bulunmuş olduğu alana baktığımız zaman özellikle bu bölgede iklim koşulları daha iyi olduğu için bu bölgenin bulunmuş olduğu kesimde nüfusun yoğun olduğunu görebiliriz.
Bir diğeri Nil vadisinde bulunmuş olduğu alan.
Zaten medeniyetlerden bahsederken de ifade edeceğiz.
Özellikle Mısır medeniyetinde kurulmuş olduğu alanlarda alan buradaydı.
Tarım noktasında geliştiği için Nil nehrinden kaynaklı bu bölgenin bulunmuş olduğu kesimde yoğun nüfus budur.
Bir diğeri muson asası ile bu da iklim şartlarından kaynaklı olarak muson asası dediğimiz bölge şu bölgenin bulunmuş olduğu kesimde yine yoğun nüfuslu yani burada kırmızıyla çizdikleri yoğun nüfuslu bölgeler.
Bir diğeri Avrupa'nın güney ve batı kesimlerinin bulunmuş olduğu alanlar.
Avrupa'nın güney ve batı kesimleri de yine özellikle iç kesimlerde yoğun nüfus alanları olarak karşımıza çıkmakta.
Sanayi çünkü bölgede gelişmiştir.
Abd'nin doğu ve batısının bulunmuş olduğu alana baktığımız zaman ise ABD'nin doğu ve batısı da arkadaşlar.
Şu kesimde özellikle sanayinin gelişmesine bağlı olarak da burada da nüfus yoğun olarak karşımıza çıkar.
Evet, şimdi nüfusun seyrek olduğu alanlara baktığımız zaman nüfus yeşil de işaret dediğim alanlarda daha seyrek.
Neden seyrek?
Çünkü şu kesimler daha soğuk ve kutup bölgelerinin bulunmuş olduğu ve kutup altı olduğu için bu bölgelerde yerleşim kısıtlı.
Bunun dışında burası ekvatoral iklim bölgesi.
Çok sıcak Amazon havzası olarak nitelendirdiğimiz kısım yine Kongo havzası olarak nitelendirdiğimiz kısım.
Bunun dışında çöl bölgeleri Sahra Çölü'nün bulunduğu alan yine çöl bölgelerinin bulunmuş olduğu kesimlerde seyrek nüfus budur.
Bunun dışında yüksek dağlık alanların bulunmuş olduğu kesimde mesela arkadaşlar şu bölgede Himalaya dağlarının bulunmuş olduğu alan var.
Yine İskandinav dağlarının bulunmuş olduğu kesim var.
Bu bölgelerimizde ise nüfusumuz daha seyrek tir.
Beşeri Sistemler
Türkiye'de Nüfus 1 / 3
Türkiye'de Nüfusun Tarihsel Değişimi
Türkiye'de Nüfusun Tarihsel Değişimi