Türkiye'de Nüfusun Yoğun ve Sık Olduğu Alanlar

Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'de nüfusun yoğun ve seyrek olduğu alanları inceleyeceğiz.
Nüfusun yoğun olduğu alanlarla başlayalım.
Bunlardan birincisi Çatalca Kocaeli yarımadasını bulmuş oldu.
Kesim Burada nüfusumuz yoğundur.
Bunun sebebine baktığımız zaman sanayi faktörü, ticaret faktörü aynı zamanda ulaşım faktörü burada yoğun olmasına sebebiyet vermiştir.
Bir diğeri Adana çevresinin bulunmuş olduğu saha.
Adana çevresinde ise arkadaşlar özellikle tarım sektörü geliştiği için tarıma dayalı olarak sanayi gelişmiştir ve ticaret gelişmiştir.
Bu yüzden nüfus yoğundur.
Güney Marmara'nın bulunmuş olduğu kesimde de yine tarım aynı zamanda sanayi koşulları gelişmiştir.
Yine ticaret gelişmiştir.
Kıyı Ege'nin bulunduğu yerde de tarım, sanayi, ticaret, ulaşım faktörü geliştiği için gelişmiştir.
Bu sahada Orta Karadeniz'in bulunmuş olduğu kesimde ise şu kesimde ile Bafra ve Çarşamba nın bulunmuş olduğu kesim olduğu için tarım faktörü, sanayi ticaret faktörü bu kesimde de gelişmiştir.
Gaziantep çevresinin bulunmuş olduğu sahada ise arkadaşlar tarım sanayiye özellikle tarıma dayalı sanayi yani aynı zamanda ulaşım faktörü geliştiği için yoğun nüfuslu alanlar arasında yer alır.
Şimdi nüfusun Türkiye'de Serik olduğu alanları inceleyecek olursak.
Bunlardan birincisi Menteşe yöresi dağlık, engebeli alanlardır.
Arkadaşa göre o yüzden seyrektir.
Teke Taşeli yöresine baktığımız zaman ise bu yörede de yine kireç oranının fazla olması ve engebeli olması, Hakkari yöresinde özellikle bu bölgede de engebeli fazla olması etkilidir.
Gelibolu ve Biga'nın bulunmuş olduğu kesim ulaşım olanaklarına ters olması, etkinliği Yine burada da Tuz Gölü çevresinde kuraklığın yine fazla olması etkili ve buz dağları yine ulaşım olanaklarına ters bağlı kalan olması ve Karadeniz'in iç kısımları iklim aynı zamanda yine yer şekilleri faktörü nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur.
Beşeri Sistemler
Türkiye'de Nüfus 2 / 3
Türkiye'de Nüfusun Yoğun ve Sık Olduğu Alanlar
Türkiye'de Nüfusun Yoğun ve Sık Olduğu Alanlar