Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinden bahsedeceğiz.
Bir ülkenin nüfusunun yapısı, nüfusun cinsiyeti, yaş grupları, çalışan nüfusun ekonomik kollara göre dağılımı, nüfusun eğitim ve kırsal kentsel nüfus oranını belirlemektedir.
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımız zaman yaş yapısı ülkelerin doğurganlığı hakkında bilgi verir ve ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir.
Ülkemizde 0-14 yaş grubu %26,4 kadar, 15 ile 64 yaş arasındaki grup ise %66,5 kadar, 65 yaş üstü ise %7,1 kadar ülkemizde mevcuttur.
Şimdi nüfusun ekonomik faaliyete göre dağılımına baktığımızda ise 1927 yılından günümüze kadar tarım sektöründe çalışan nüfusun azaldığını ifade edebiliriz.
Sanayi ve hizmet sektöründe ise çalışan nüfus artmıştır.
Arkadaşlar en fazla ise ülkemizde şu anda hizmet sektöründe çalışan daha fazladır.
Nüfusun cinsiyet durumuna baktığımızda ülkemizde kadın erkek nüfusu birbirine yakındır ve 1940'lı yıllara kadar kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olmuş, bunun sebebi savaşlar, göç alan kentlerde ise genel olarak erkek nüfusu, göç veren kentlerde ise kadın nüfusunu daha fazla olduğunu ifade edebiliriz.
Şimdi nüfusun eğitim durumuyla ilgili ifade edecek olursak da özellikle okuma yazma oranı 1950'li yıllarda %32 oranlarında iken günümüzde okur yazar oranı % 93'lük bir seviyeye kadar ulaşmıştır.
Ülkemizdeki kır ve kent durumuna baktığımızda ise 1985 yılına kadar kırsal nüfus oranı kentsel nüfus oranından hep fazla olmuş.
Ancak günümüze baktığımızda yüzde 93 oranında kentlerde nüfusun yaşadığını ifade edebiliriz.
Tabii bu durumda göç faktörü etkili olmuştur.
Beşeri Sistemler
Türkiye'de Nüfus 3 / 3
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri