Şehirlerin Etki Alanları

Arkadaşlar bu videomuzda şehirlerin etki alanlarından bahsedeceğiz.
Şimdi bütün şehirlerin eski alanları aynı değil.
Bazıları daha dar alanları etkilerken bazıları ise küresel alanları etkilemekte.
Bu durumun ortaya çıkmasında ise özellikle şehirlerin fonksiyonları, nüfusları bu durum üzerinde etkili.
Şimdi bazı şehirlerin etki alanlarına bakacak olursak.
Bükreş için siyasi, idari ve bölgesel bir etkiye sahip diyebiliriz.
Başkent özelliği taşıyanlar arkadaşlar idari özelliğe sahiptir.
Amsterdam için liman, ticaret, turizm ve bölgesel noktada önemlidir.
Hollanda'da yer alır.
Marsilya liman, ticaret ve bölgesel niteliktedir.
Arkadaşlar Fransa'nın bulunmuş olduğu alanda yer alır.
Kudüs dini ve bölgesel niteliktedir.
New York Limanı ticaret, turizm ve küresel bir etkiye sahiptir.
Oxford eğitim ve küresel noktada ön plana çıkmıştır.
Essen ise sanayi aynı zamanda da bölgesel dir.
Burada sorularda daha çok karşımıza karşılaştırma şeklinde verir.
Hangisi yanlış işaretlenmiştir şeklinde, hangisi idealidir, hangisi liman özelliği taşır şeklinde gelir.
O yüzden etki alanlarını bilmemiz lazım.
Daha.