Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri

Arkadaşlar bu videomuzda kırsal yerleşmelerden bahsedeceğiz.
Kırsal yerleşmelerin ekonomik faaliyeti tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.
Şimdi kırsal yerleşmeleri nüfus büyüklüklerine göre sınırlandırabiliriz.
Kasabalar özellikle nüfusu 2 bin ile 10 bin arasındaki yerlerdir.
Köyler ise nüfusu 2 binin altından az olan yerleri de köy olarak ifade edebiliriz.
Şimdi biz bu köylerdeki yerleşmeleri sürekli ve geçici yerleşmeler olarak iki grup içerisinde toplarız.
Sürekli yerleşmeler çiftlik, mahalle, mezra ve divandır.
Geçici yerleşmeler ise yayla, kom, ağıl, dam, oba ve divan olarak sınıflandırabiliriz.
Bu yerleşimlerin özelliklerinden ve harita üzerindeki dağılımını ifade edecek olursak arkadaşlar.
Bunlardan birincisi çiftliklerimiz.
Şimdi çiftliğe dikkat ederseniz Marmara Bölgesi bulunmuş olduğu alanda yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Sürekli yerleşmelerdendir.
Tarım, hayvancılık özellikle beraberinde görülür.
Aslında Türkiye'nin her bölgesinde de görülebilir bu ancak nüfusu yoğun olan alanlarda daha fazla karşımıza çıkar.
Bir diğer yerleşmemiz ise Dalyan.
Dalyan ise geçici yerleşmelerdendir ve balıkçılığın yapıldığı yerlerdir.
Daha çok biz bunu Ege ve Akdeniz kıyılarının bulunmuş olduğu alanlarda görebiliriz.
Bir diğer yerleşmemiz divan.
Divan ise sürekli yerleşmelerdendir.
Tarım, hayvancılık yapılır burada ve özellikle Karadeniz bölgesinin bulunmuş olduğu Batı Karadeniz bölgesinde daha yaygındır.
Bir diğer yerleşmemiz yayla.
Yaylalar ise geçici yerleşmeler.
Biz bunu hem özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da yine Akdeniz bölgesinde de görüyoruz.
Hayvancılık amaçlı kurulmuştur.
Özellikle son zamanlarda turizm noktasında da yaylacılık faaliyetleri önemlidir.
Bir diğer yerleşme biz ise kom, mezra.
Komlar ise geçici yerleşmelerdir.
Özellikle hayvancılık yine yaygındır ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde görüyoruz.
Ancak mezralarımız sürekli yerleşme grubu içerisinde yer alır.
Tarım hayvancılık noktasında önemlidir.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde biz bu yerleşmeleri görebiliriz.
Şimdi bizim sürekli bir geçici yerleşmelerimiz bu şekildeydi.
Şimdi dokusuna göre yerleşmeleri de bakacak olursak dokusuna göre yerleşmeleri dağınık yerleşmeler ve toplu yerleşmeler olarak iki şekilde sınıflandırabiliriz.
Dağınık yerleşmeler, özellikle dağlık, engebeli su kaynağının ve bol olduğu, tarım alanlarının parçalı olduğu ülkemizde Karadeniz bölgesinde görebiliriz.
Toplu yerleşmelerde ise engebenin daha az arazinin daha düz su kaynağının daha az olduğu Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesinde ifade edebiliriz.
Yerleşme planına göre yerleşmelerde ise özellikle dairesel, çizgisel, ışınsal yani yerleşmenin şekline göre yerleşme planına göre yerleşmeler de farklı şekilde ifade edilir.
Beşeri Sistemler
Yerleşmelerin Özellikleri 4 / 4
Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri
Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri