Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları

Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'deki şehirlerin fonksiyonlarından bahsedeceğiz.
Şehirler arasında ekonomik etkinlikler yönünden önemli farklılıklar vardır ve bir şehirde birden fazla işlevin görüldüğü şehirler de mevcuttur.
Ülkemizdeki İstanbul gibi.
Şimdi şehirlerin işlevlerine göre farklı şekilde sınıflandıracağız.
Bu sınıflandırmayı beraber inceleyelim.
Bunlardan birincisi tarım şehirleri.
Şimdi ülkemizde tarımla ön plana çıkan şehirlere baktığımız zaman Adana, Samsun, İzmir'i ifade edebiliriz.
Sanayi şehirlerinde özellikle nüfusun da toplandığı İzmir, İstanbul, Gaziantep.
Maden şehirlerinde önemli maden yataklarının çıkarıldığı ve işlendiği Elazığ, Zonguldak ve Batman.
Liman şehirlerinde İstanbul ve İzmir ihracat ve ithalatta önemli limanlarımızdır.
Turizm şehirlerine baktığımızda, İstanbul gerek kültürel gerek de tarihi zenginliğiyle turizm noktasında oldukça önemlidir.
Antalya, İzmir yine özellikle yaz turizmi açısından önemli şehirlerimiz.
İdari şehirler ise başkent, yani yönetimin olduğu şehir ise idari başkentimiz Ankara olduğu için bir tane var.
Dini şehirlerimiz de özellikle Hatay'da dini şehirler sınıflandırmasında.
Yine eğitim şehirleri içerisinde de Ankara'yı bu sınıflandırma içerisinde sıkıştırabiliriz.
Beşeri Sistemler
Yerleşmelerin Özellikleri 3 / 4
Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları