Basınç

Arkadaşalr bu videomuzda basınç kavramından, alçak basınç ve yüksek basıncın özelliklerinden ve dalış alanlarından bahsedeceğiz.
Basıncın ne olduğuyla başlayalım o zaman.
Atmosferdeki gazların yerçekimi etkisiyle yeryüzüne uygulamış olduğu ağırlığı ifade etmektedir.
Basınç ve barometre ile ölçülmektedir arkadaşlar.
Mili bar ile de ifade edilir şimdi.
Normal hava basıncı 1013 mili vardır.
Tabi bu normal hava basıncını ölçüm işlemi yapılırken de 45 derece en deminde 15 santigrat derece sıcaklıkta ve deniz seviyesinde ve ölçülmüştür ve bu şekilde normal hava basıncının 1013 mili bar olduğu bulunmuştur.
Yani bu şartların seçilmesinde aslında sebep her şeyi orta seviyede tutmak olarak ifade edebiliriz.
Şimdi o zaman ve şöyle ifade edelim.
1013 mili bardan daha yüksekleri için yüksek basınç, daha alçaklar için ise alçak basınç olarak ifade edilmiş.
Birazda onların özelliklerinden söz edeceğiz.
Onun öncesinde basıncın dağılışını etkileyen faktörleri bakalım.
Basınç ile sıcaklık arasında ters orantı, basınç, yükselti arasında ters orantı var iken basınç ile yer çekimi, yoğunluk arasında ise doğru bir orantı vardır arkadaşlar.
Şimdi o zaman özellikle sorularda daha fazla karşımıza gelen alçak basınç kavramı, yüksek basınç kavramlar ve özelliklerinden bahsedelim.
Şimdi şekilleri çok iyi şekilde tanımamız lazım.
Eğer ki oklar içeriyi gösteriyorsa yani çevreden merkeze doğruysa biz buna alçak basınç olarak ifade ediyoruz ve bu okların bulunmuş olduğu yönlerden yarım küre yorumu yapabiliyoruz. Mesela burada tam bir S harfi çizdiği için burası için kuzey yarım küre diyeceğiz.
Ancak tersi bir S harfi çizmiş olsaydı da güney yarım küre derdik.
Burada da şimdi yüksek basınç alanına baktığımızda da oklar tam tersi şekilde dışarıya gösteriyor.
Yani demek ki merkezden çevreye doğru.
Burada da şimdi alçak basınçta hava tam tersi yükseltici bir hava hareketi gösterilmiş.
Sırasında yer yüzey olduğunu düşünün ve hava burada ne yapıyormuş yükseliyor.
Yükselen hava bir süre sonra ne bırakacak?
Yağış bırakacak demek ki o zaman burada havada yağış var, bulutlu ve hava kapalı yorumunu yapabiliriz.
Ancak yüksek basınca baktığım zaman ise hava tam tersi alçaltıcı bir hava hareketi gösteriyor.
Alçalan hava da ise bulutsuz ve daha açık olarak karşımıza çıkmakta.
Şimdi arkadaşlar yeryüzündeki sürekli basınç merkezlerinden bahsedecek olursak termik basınç larımız ve dinamik bakışlarımız var.
Termik basınç stadımız Dünya'nın küresel şekli sonucunda oluşmuş ken, dinamik basınç larımız ise Dünya'nın günlük hareketi sonucunda oluşmuştur.
Şimdi sıfırın bulunmuş olduğu alanda termik alçak basıncı mız vardır.
30'ların bulunmuş olduğu alanda dinamik yüksek basınç merkezlerimiz yer almaktadır.
60'ların bulunmuş olduğu yerde dinamik alçak basınç larımız vardır ve kutupların yani 90ların bulunmuş olduğu yerde ise termik yüksek basıncı mız mevcuttur arkadaşlar.