Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünya İklim Tipleri

Büyük iklim tipleri.
Arkadaşlar bu dersimizde büyük iklim tiplerinin bu şekilde sınıflandırmasına bakacağız.
Büyük iklim tiplerini sınıflandırırken hangi özelliklerin sorularda ayırt edici özellikler olduğuna bakacağız.
Diğer videomuzda ise bu görmüş olduğumuz iklim tiplerinin harita üzerinde dağılımlarını inceleyeceğiz.
Şimdi o zaman sınıflandırma ile başlayalım.
Sıcak iklimlerimiz, ılıman iklimlerimiz ve soğuk iklimlerimiz olmak üzere üç başlık altında toplarız iklim türlerini.
Sıcak iklim grubu içerisinde ekvatoral iklim, savan iklimi, muson ve çöl iklimi girmektedir.
Sıcak iklimlerden birincisi ekvatoral iklim.
Ekvatoral iklim yıl boyunca sıcak ve yağışlı bir iklim özellikleri görülür.
Konvansiyonel yağış türleri vardır burada.
0 ile 10 derece enlemleri arasında görülen iklimdir ve burada kimyasal çözülme dediğimiz çözülme türü vardır.
Toprak türü laterit toprak olarak karşımıza çıkar.
Savan iklimi ise 10 derece ile 20 derece enlemleri arasında görülür.
Özellikle anahtar kelimemiz burada yaz yağışı almasıdır.
Uzun boylu çayırlarda yine ayırt edici taraflarından biridir.
Muson iklimi de yine aynı şekilde yaz yağışı alır ve Muson Asyası dediğimiz Hindistan çevresinde görülür.
Özellikle bu çevrede çeltik tarım dediğimiz tarım pirinç tarımı çok fazla yapılır.
Şimdi dikkat ettiyseniz ikisinde de yaz yağışının olduğunu görürüz.
Ancak muson ikliminde yazın daha fazla yağış düşerken savan iklimine ona göre daha az yağış düşer.
Burası da ayırt edici noktasıdır.
Bir diğeri çöl iklimi.
Çöller ise 30 derece enlemleriyle karaların özellikle iç kısımlarında toplanan iklim grupları içerisinde yer alır ve bitkisi kaktüs bitkisidir.
Özellikte o bölgede ki bitkilerin kök sistemleri çok gelişmiştir.
Suyu yakalayabilmek için bu da bu şekilde karşınıza gelir.
Çöl bölgesinin bulunduğu alanda günlük sıcaklık farkı çok fazladır.
O yüzden de mekanik fiziksel çözülme türleri burada da görülür.
Günlük sıcaklık farkının çok fazla olmasındaki sebep de özellikle o bölgede nemin az olmasıdır.
Bu bölgede evet nem azdı ama unutmayalım hatırlatma yapalım burada maksimum nem miktarı fazlaydı.
Şimdi gelelim ılıman iklimlere, ılıman iklimlerimiz ise birincisi Akdeniz iklimi.
Bu çok karıştırılıyor.
Akdeniz iklimini genelde sıcak iklimmiş gibi düşünürsünüz.
Ama Akdeniz iklimi ılıman iklim grubu içerisinde yer almaktadır.
Dikkat ederim buna.
Orta kuşaktaki ülkelerde görülen iklim türlerindendir.
Özellikle anahtar kelimemiz kışın yağış almasıdır.
Maki, kızılçam gibi türleri vardır.
Yine kırmızı toprağı vardır terro rossa olarak ifade ettiğimiz.
Kışın özellikle 0 santigrat derecenin altına nadir şekilde iner.
İnmediği için de özellikle turunçgil tarımı yapılmaktadır.
Bu bölgede de önemli bu özelliği bakımından da.
Bir diğeri okyanusal iklim.
Yağış rejimi düzenli iklimlerdendir.
Evet arkadaşlar bu da çok önemli.
Yağış rejiminin düzenli olduğu iki iklim vardır.
Bunlardan birincisi ekvatoral, bir diğeri ise okyanusal iklimde.
İkisinin yağış rejimi düzenli.
En fazla yağışını sonbahar döneminde alır.
Hatta bu iklim ülkemizdeki Karadeniz iklimine benzemektedir.
Karadeniz iklimi de en fazla yağışlı sonbahar döneminde almaktadır ve Kanada'nın batısı Batı Avrupa'da karşımıza çıkar bu iklimde.
Bir diğeri sert karasal iklim, sert karasal iklim ve step iklimini birbirine çok karıştırıyoruz.
Sert karasal iklim ile step hep aynı şey değildir.
Sert karasal iklime baktığımızda özellikle en fazla yağışı yaz döneminde aldığını görürüz.
Buradaki bitkilerimiz çayır ve çayırlar özellikle bu bölgede büyükbaş hayvancılığın daha fazla olmasına yaygın olmasına imkan sağlar.
Aynı zamanda tayga dediğimiz iğne yapraklı ormanlar da vardır bu bölgede.
Bir diğer iklimimiz step iklimi.
Step ikliminde ise en fazla yağışı ilkbahar döneminde almaktadır step iklimi de.
Bitkisi özellikle bozkırdır, ılıman karasal iklim olarak da gelebilir.
Sorularda karşımıza ya step verir ya da size ılıman karasal şeklinde de sorabilir.
Dikkat edin burada özellikle çöl çevresinde görülmektedir bunlarda.
Soğuk iklimlerimiz ise kutup iklimi, tundra iklim olarak da yazar bazı kitaplarda.
Özellikle kutupların hemen alt kesimlerinde görülen kutup ikliminden farkı şudur.
Yazın sıcaklık 0 santigrat derecenin üzerine çıkar, en fazla 10 santigrat derece kadar ve o bölgede toprağın, donun çözülmesine sebebiyet verir bu durum ve toprakta bir bataklık durumu meydana gelir.
Ancak kutup ikliminde de hiçbir şekilde sıfır santigrat derecenin üzerine çıkmaz.
O yüzden de zaten buzullar o bölgede sabittir.
İkisinin de farkı bu şekilde.