İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

İklim Hava Durumu ve Atmosferin Katmanları

Arkadaşlar bu videomuzda atmosfer ve sıcaklık kısmıyla ilgili atmosferin ne olduğu, etkilerin neler olduğu ve atmosfer katmanlarından bahsedeceğiz.
Hava durumuyla başlayalım.
Hava durumu dar alanları kısa süreli inceleyerek elde etmiş olduğumuz verileri ifade etmekte.
İklim ise geniş alanları uzun süreli olarak incelemiş olduğumuz sahalarda elde etmiş olduğumuz verileri ifade eder.
Şimdi bununla ilgili karşımıza çıkan önemli soru tiplerinden bir tanesi şu.
Özellikle Ekvator ve kutuplar, kutuplar hep soğuk, ekvator ise hep sıcak olduğu için kısa süreli incelense ve dahi iklim hakkında yorum yapabiliriz.
O yüzden karşımıza bu gelebilir.
Kısa süreli incelenmesine rağmen iklim hakkında yorum yapılabilen yer diye.
Şimdi o zaman atmosferin ne olduğunu ifade edelim.
Atmosfer dünyayı çepeçevre saran çeşitli gazlardan oluşan hava küreyi ifade etmektedir.
Şimdi atmosferi bu saran gazların neler olduğuna bakalım.
Her zaman bulunan oranı değişmeyen yazılarımız %78 oranında azot, %21 oranında oksijen ve %1 oranında ise diğer gazlarımız her zaman bulunan ve ancak oranı değişen gazlarımız ise karbondioksit ve su buharını ifade eder.
Her zaman bulunmayan gazlarımız ise ozon ve tozlar da her zaman bulunmayan gazlarımızdır.
Şimdi atmosferin katmanlarına gelecek olursak yer yüzeyinden yukarıya doğru şöyle çıktıkça atmosferimizin katmanları neler bakalım.
Bunlardan birincisi troposfer katmanı.
Yer yüzeyini gördüğünüz gibi yer yüzeyine en yakın olan katmandır ve su buharının tamamı burada yer alır.
O yüzden de iklim olayları burada yaşanmaktadır.
Gazların %75'i burada yer almaktadır.
Yer yüzeyine görüldüğü gibi zaten yer yüzeyi burada en yakın katmandır ve bu katmanda yerden yükseldikçe 200 metrede bir santigrat derece sıcaklık azalır, arkadaşlar.
Troposferden hemen sonra ise Stratosfer katmanı vardır.
Stratosfer katmanı uçak katmanı olarak bilinmektedir.
Özellikle Stratosfer katmanında yatay hava hareketi vardır.
Yani ne demek yatay hava hareketi.
Rüzgarlardan rüzgarların oluşturmuş olduğu hava hareketidir.
Ancak troposfer katmanında hem yatay hem de dikey hava hareketi vardır.
Bu ne demek?
Hem rüzgarlar hem de yani yağışlar var.
Zaten o bölgede iklim de vardı.
Şimdi bir diğer katmanımız ise Mezosfer katmanı.
Mezosfer katmanı ise arkadaşlar meteorların parçalanmaya uğradığı katmandır ve Mezosfer ile Stratosfer arasında ise ozon tabakası dediğimiz katman yer almaktadır.
İkisi arasında bulunur bu katman ve gelen zararlı ışınları süzmektedir.
Bir diğer katmanımız ise Termosfer katmanı.
Bu katmanımızda gazlar iyonlarına ayrılır.
Bundan kaynaklı olarak da sıcaklık bu katmanda çok fazladır.
Ekzosfer katmanımız ise en dış katmandır ve bu katmanda uydular yer almaktadır.
Şimdi o zaman bu saymış olduğumuz atmosferin katlarını ifade ettik.
Atmosferin etkilerine bakalım.
Atmosfer yerin aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.
Yani sıcaklığın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlar.
Güneşten gelen ultraviyole ışınlarını süzer, içindeki su buharı sayesinde iklim olaylarının oluşmasını sağlamaktadır.
Meteorların yeryüzüne ulaşmasını engeller, içindeki gazlar sayesinde ise canlı yaşamı sağlar ve güneş ışınlarının dağılmasını sağlamaktadır.