Türkiye İklimi

Evet arkadaşlar, bu videomuzda Türkiye'de etkili olan iklim elemanları ve Türkiye'de etkili olan iklim tiplerine bakacağız.
Şimdi öncelikli olarak ülkemizde etkili olan yerel rüzgarlara bakacak olursak karayel, yıldız, poyraz kuzeyden estiği için ülkemizi soğuk karakterli yerel rüzgarlardır.
Lodos, kıble, keşişleme diğer ismiyle samyeli ise güneyden estiği için biz bu rüzgarlara da sıcaklığı arttıran rüzgarlar demekteyiz.
Bunu kayıp sakal olarak kodlayabiliriz.
Şöyle jokerlerini yerlerini yazacak olursak kayıp, keşişlemeye diğer ismiyle Samyeli demiştik.
Buradakini samyeli olarak düşünün.
Şu şekilde jokerlerle kutladığımızda kayıp sakal olarak karşımıza gelir.
Güneyden esenler sıcak, kuzeyden esenler ise soğuk karakterlidir.
Ülkemizde etkili olan basınç merkezlerine baktığımızda İzlanda dinamik alçak basıncı, Sibirya termik yüksek basıncı, Asor dinamik yüksek basıncı ve Basra termik alçak basıncıdır.
İzlanda ve Sibirya basınçları kışın etkilidir.
İzlanda etkili olduğu zaman kışlar daha yumuşak geçer.
Ancak sibirya etkili olduğu zaman kışlar daha serttir.
Asor ve Basra ise yazın etkisini daha fazla hissettirmektedir.
Türkiye'de şimdi etkili olan iklim gruplarına bunlarla ilgili notlarımızı bakalım.
Ülkemizde özellikle sert karasal iklim Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde görülmekte.
Ilıman karasal iklim Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun özellikle alçak kesimlerinde ve Ergene Havzası'nda karşımıza çıkar.
Akdeniz iklimi Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında ve Marmara'da ise geçiş tipi iklim özellikleri görülür.
Karadeniz iklimi ise Batı Marmara ve Karadeniz'in bulunmuş olduğu alanda etkilidir.
Şimdi bu dağılışı biri de harita üzerinden şöyle birlikte bakalım.
Şimdi renklerle ifade etmeye çalıştım.
Şu yeşil olarak görmüş olduğunuz yer Karadeniz ikliminin görüldüğü alan şu bölgede karşımıza Karadeniz iklimi özellikleri gelir.
Karadeniz'in ikliminin özelliklerimiz neydi.
Ilıman okyanusal iklime benziyordu.
Özellikle sonbahar döneminde daha fazla yağış alırdı.
Karna yapraklı ormanlarla karşımıza çıkardı bu bölge.
Şimdi mor ile çizmiş olduğum alan da ise daha çok karasal iklim koşulları görülmektedir.
Evet ama karasal iklim koşulları tabii tiplerine göre ayrılır.
Özellikle şu kesimde görülen step iklimi dediğimiz ılıman karasal iklim koşulları en fazla yağış ilkbahar döneminde alan.
Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde bulunmuş olduğu alanda sert karasal iklim özellikleri en fazla yağış yaz döneminde alır ve özellikle kış döneminde hava koşulları daha serttir gibi ifade edebiliriz.
Yine Ergene bölgesinde bulunmuş olduğu alanda da karşımıza çıkar.
Bir diğeri Akdeniz iklimi.
Akdeniz ikliminin bulmuş olduğu olan Akdeniz kıyılarının bulunduğu alanda, Ege'de ile Marmara'da geçişli iklim özelliği olarak da ifade ediyoruz.
Bunu bu şekilde karşımıza çıkar.
Akdeniz ikliminin bulunmuş olduğu alan bu da şöyle şu kısma da Akdeniz iklimi yazalım.
Hepinizin bildiği gibi cephe yağışları vardı bu bölgede de.
Cephe yağışları orta kuşakta bulunmuş olduğu sahalarda karşımıza çıkıyordu.
Özellikle sıcaklık sıfır santigrat derecenin altına nadir şekilde iniyordu kışları.
O yüzden de turunçgil tarımına imkan sağlıyordu.
Toprağa terro rossa dediğimiz kırmızı renkte topraklar vardı.
Bu bölgedeki iklim ise Geçiş Tipi İklimi olarak ifade ediyoruz Marmara bölgesindeki iklim ise.