Alternatif Akım Devreleri

Manyetizmada alternatif akım devreleri ile devam  ediyoruz.
Birinci durumumuz R'li devre yani direnç   bağlanmış bir alternatif akım devremizi hep  beraber inceleyelim.
Görmüş olduğunuz gibi   alternatif akıma bağladığımız bir direncimiz  var.
Direncinin üzerinde oluşan potansiyel   ve akımın t anında, t anındaki potansiyel ve  akım matematiksel modellerimiz bu şekildeydi.   Bundan bir önceki dersimizde bahsetmiştik.  Yandaki grafiğimize baktığımızda potansiyel   akım-zaman grafiğini incelediğimizde potansiyelle  akımın beraber aynı anda maksimum noktalara çıkıp   minimum noktalara inip ters yönde maksimum  noktalara çıkıp tekrar minimum noktalara indiğini   gözlemliyoruz.
Alternatif akımın bir periyotluk  halinde, potansiyel ve akım aynı anda maksimum   ve minimum noktalarına ulaşıyor.
O halde, biz  dirençli alternatif akım devrelerinde potansiyel   ile akım aynı fazladır ifadesini kullanırız.  Devam edecek olursak R direnci alternatif   akım devresine bağlandığında ohm yazısı olduğu  gibi akıma karşı gösterilen zorluğa ifade eder.   Alternatif akım devrelerinde akıma gösterdiği  zorluk sebebiyle sadece ısı kayıpları ile   etki gösteren dirence omik direnç denir.
Omik  direncimizi sadece ısı kayıpları ile ilgili   etki gösteren direnç olarak ifade ediyoruz.  Burada direnci üzerinde açığa çıkan enerjiyi ısı   enerjisini ifade edeceğimiz zaman ne yapacaktık?
  Bundan da bahsetmiştik etkin akımın karesiyle   doğru orantılı, direncin büyüklüğü ile doğru  orantılı ve zamanla doğru orantılıydı.
Aynı   zamanda güç için kullanacak olursak yine etkin  akımın karesi ve dirençle doğru orantılıydı.   Aynı zamanda burada bütün ohm yasamızın gereğini  de yapabiliriz.
Örneğin etkin potansiyel = i-etkin X r ile ya da V-max =i-max X r ile ohm yasamızı da  aynı zamanda ifade edebiliriz.
R'li devremizdeki durumumuz bu şekilde.
Alternatif akım devremize  bobin bağlarsak nasıl bir durumla karşılaşacağız?
Hemen onu inceleyelim.
L ile ifade ettiğimiz  neydi?
Manyetizmayı hatırlayalım bobinin öz   indüksiyon katsayısı olarak ifade ediyorduk.  Görmüş olduğunuz gibi yine bütün ifadelerimizi   aynı şekilde burada da yazabiliriz.
Akımın ve  potansiyelin anlık durumlarını şekildeki gibi   ifade edebiliriz.
Bobinin bir özelliği vardı.  İndüksiyondan hatırlayalım, öz indüksiyondan   hatırlayalım.
Artan akımı azaltan azalan  akımı artıran bir özelliğe sahipti.
O yüzden   akım örneğin şu yönde artmaya başladığında öz  indüksiyon akımı ters yönde oluşarak bobinin devre   akımını azaltıcı etki yapacak.
O yüzden potansiyel  maksimum noktaya ulaştığında akım henüz maksimum   noktaya ulaşmamış durumdadır.
Görmüş olduğunuz  grafiğe baktığımızda potansiyelimiz maksimum   durumdayken akımın değerini inceleyecek olursak  akım henüz görmüş olduğunuz gibi maksimum değerine   ulaşmış değil.
Akımın maksimum noktada ters  yönde maksimum olduğu duruma baktığımızda ise   potansiyelin bu noktada olduğunu gözlemliyoruz.  O yüzden öz indüksiyon akımı oluşturduğu için   akım gerilimden geride kalır.
Yani daha doğrusu  şöyle ifade edecek olursak; burada V ile i yani   potansiyel fark ile akım arasında faz farkı  oluşur.
Şöyle ifade edecek olursak; "Gerilim akımdan öndedir." ifadesini kullanabiliriz.  Tabii ki alternatif akım devresine bağlı bobin   merkezinde oluşan manyetik alan enerjisini depo  eder ve depoladığı enerji tekrar devreye verir.   Bu nedenle bobinin omik direnci ihmal edilirse  alternatif akım devresinde enerji harcamaz.   Bobinin geometrik özelliklerine, ortam ve  diğer fiziksel karaktersizliğine bağlı olan   büyüklüğüne indüktans denir.
İndüktansı ifade  ederken burada bir ifadeden daha bahsedelim.   Alternatif akım devresinde bobinin yapıldığı  iletkenden dolayı sahip olduğu omik direncin   dışında öz indüksiyon akımı nedeniyle devre  akımına gösterdiği zorluğa indüktif reaktans   denir ve indüktif reaktans ifadesini şu  şekilde kullanırız: Biz buna indüktif   reaktans deriz.
Omik direncini sıfır alırsak  burada, onu da şuraya notumuzu alalım.
Omik direnci 0 alırsak bobin elektrik enerjisi  harcamaz olarak ifade edebiliriz.
Aynı zamanda   indüktif reaktansı hesaplayacağımız zaman,  bobinin devrenin w X L kullanabiliriz.
Burda   açısal hızımızı aştığımızda ilk alternatif  akımın özelliklerini hatırlayalım.
Bu   hesaplayabiliriz.
Aynı zamanda bu durumdan   dolayı etkin potansiyel= i-etkin X r yapmamız  gerekir.
Burada akım oluşuyor ama direnç yok.   Burada direnç olarak kimi kullanacağız artık?
  İndüktif reaktansı kullanabiliriz ya da  Vmax =i-max X xL'yi de burada kullanabiliriz.  Devam edelim alternatif akım devremize   sığacığımıza bağladığımızda nasıl bir  durumla karşılaşacağız?
Sığacığımızı   "c " harfi ile sığacımızın sığasını c harfi  ile ifade ediyorduk.
Görmüş olduğunuz gibi   sığaçlı devremizde de R'li devreye göre  yine potansiyelimizi ve akımımızı bulmakta   aynı denklemleri kullanabiliriz.
Fakat burada  dikkat etmemiz gereken husus şu sığaçlı devrede   etkin gerilimin değeri volt olan görmüş  olduğunuz gibi buna epsilon da diyebilirsiniz   volt da diyebilirsiniz.
Etkin değeri bağlanmıştır.  Alternatif akım değerinin gerilimi sürekli   değişken olduğu için sığaçtaki gerilim ile  kaynağın gerilimi eşitlenene kadar yük akışı   olur ve bu gerilimler eşitlendiğinde yük akışı  durur.
Bu esnada gerilim yön değiştirdiği için   aynı süre içinde sığaç boşalacaktır.
Alternatif  akımın gerilimin yönü sürekli değiştiği için sığaç   sürekli dolup boşalacaktır.
Burada alternatif  akımımız yön değiştirdiği için sürekli dolup boşalacaktır.
Şöyle ifade edelim; boşalacaktır.
Kim?
Tabii ki sığacımız .Çünkü  sığaç yük depolayan bir aygıtımızdı.
Sığacın yük   depolama kapasitesine kapasitans diyorduk.
Burada  yine omik direnci sıfır olarak kabul edersek omik   direncin dışında kabul edersek sığacın uçlarında  üzerinde mevcut olan gerilimden daha büyük bir   gerilim uygulanırsa sığaç devreden akım çeker  ve yüklenir.Alternatif akım devrelerinde sığacın   akıma gösterdiği zorluğa kapasitif reaktans  denir.
Onu da Xc harfi ile göstereceğiz.
Kapasitif   reaktans diyeceğiz ve bunu hesaplarken de 1/(w.c)  olduğunu ifade edeceğiz.
Burada sığacığımızın   sığasıydı c.
O halde burayı açarsak nasıl bir  ifade ile karşılaşırız?
2πf.C ile karşılaşmış   oluruz.
Artık Ve= İe.
Xc ya da Vmax= İmax .
Xc  ile ne yapmış oluruz?
Ohm yasamızı bu devremizde   uygulamış oluruz.
Çünkü direnç yok ama sığaç  olduğu zaman da bu şekilde yapıyoruz.
Sığacın   özelliği neydi?
Kendisi devrede potansiyeli  kullanarak yüklenecek yüklendiği için akımı   devreye gönderecek grafiğe baktığımızda da  görmüş olduğunuz gibi potansiyel eğrisiyle   akım eğrisine baktığınızda potansiyel henüz sıfır  noktasındayken görmüş olduğunuz gibi akım maksimum   değerinde.
O halde bu devremizde de potansiyel  ile akım aynı fazda değildir.
Bu devremizde de   akım görmüş olduğunuz gibi gerilimden önde  çalışır, öndedir ifadesini kullanabiliriz.