Alternatif Akımın Etkin Değeri

Manyetizma ünitemizde alternatif akıma devam  ediyoruz.
Alternatif Akımın Etkin Değeri.   Günlük yaşantımızda ütü , su ısıtıcısı fırın  gibi araçlarımız alternatif akım kullanıyor.   Alternatif akım kullanırken burada elektrik  enerjisini ısı enerjisine çeviriyoruz ama biz   ısı enerjisini nerede çevirmiştik bundan önceki  ünitelerimizde?
Doğru akım kaynaklarında ısı   enerjisi açığa çıkartmıştık elektrik enerjisini  kullanarak.
O halde alternatif akımda bunu nasıl   sağlayacağız gözlemleyelim.
Elektrik akımı  dersimizi hatırlayacak olursanız bir önceki   konularımızda elektrik akımı ünitemizde.
Elimizde bir R direnci olsun.  Bu R direncinin üzerinden doğru  akım kaynağından çıkan bir i akımı   direnci üzerinden geçtiğinde direnç  üzerinde açığa çıkan ısı enerjisini akımın karesiyle dirençle ve zamanla  doğru orantılı olduğunu hatırlıyoruz.
Bu   doğru akım kaynağıydı.
Doğru akım kaynağında ısı  enerjisi elde ettik ama günlük yaşantımızda ütü   su ısıtıcı fırın ne ile çalışıyor alternatif  akım ile çalışıyor.
O halde ütü ısıtıcı fırın   gibi durumlarda alternatif akımı nasıl  ısı enerjisine çevireceğimizi konuşalım.   Akımın ısı etkisi akımın karesiyle doğru orantılı olduğundan   dirençten geçen akım alternatif akım olsa da  dirençte ısı açığa çıkar.
Alternatif akımda da alternatif akımda dirençten  ısı enerjisi açığa çıkar   çünkü alternatif akımı bir periyotluk zamanda  sadece çok kısa bir an maksimum değere sahip   olur.
Bir önceki dersimizde hatırlayacak olursak  potansiyelimiz artı yönde maksimum oluyordu.
Bir   süre sonra eksi yönde maksimum oluyordu akımımız  artı yönde maksimum oluyordu.
Bir süre sonra eksi   yönde maksimum olurdu bu durumu incelersek  Aslında alternatif akımda bir periyotluk   zaman için ortalama değerimizin sıfır olduğunu  gözlemleyebiliriz.
O halde alternatif akım   direncin üzerinden geçtiğinde çok kısa bir sürede  maksimum değerine sahip oluyor.
Bu durumda alternatif akım değeri i-max olan  bir akımın dirençten geçtiğinde aynı sürede   aynı ısıyı açığa çıkaran doğru akımın değerine  alternatif akım diyeceğiz.
Yani alternatif akımın   belirli bir değerini alacağız o anlık durumda buna  doğru akım ifadesi kullanacağız.
Açıklamamızı ifade   edecek olursak (kalemimizin rengini değiştirelim burada) üzerinden maksimum değeri i-max olan bir alternatif akım geçen  dirençte, aynı sürede   ve aynı sürede aynı ısıyı açığa  çıkaran aynı ısıyı açığa çıkaran doğru akımın değerine  alternatif akımın etkin değeri denir.
  Alternatif akımın etkin değeri denir.
o halde akımımızın  etkin değerini hesaplayacak olursak akımımızın   etkin değerini, i etkini maksimum akım değerimizi  √2 'ye oranlayarak hesaplayabiliriz.
Aynı   şekilde etkin potansiyelimizi de o anlık o andaki  etkin potansiyelimiz de maksimum potansiyelimizi   √2 'ye oranlayarak ifade edebiliriz.
O halde açığa  çıkan ısı enerjisini nasıl hesaplayacağız?
Doğru   akım kaynağında doğru akım kaynağında görmüş  olduğunuz gibi akımın karesi R çarpı t ile ifade   etmiştik.
O halde açığa çıkan enerjiyi şu şekilde  hesaplayacağız enerjimizin değerini etkin akımın   karesi çarpı R çarpı T ile ifade  edeceğiz.
Ortalama güç değerimizi ise i etkinin   karesi çarpı dirençle ifade edeceğiz.
Bu ortalama  gücümüz olmuş oldu bu da ısı enerjimiz olmuş oldu.   Bu ifadelerimizle görmüş olduğunuz gibi etkin  akımı ve etkin potansiyeli hesaplandıktan sonra   alternatif akımda açığa çıkan ısı enerjisini  ve ortalama gücü şekildeki bir ifade ederiz.
Elektrik ve Manyetizma
Alternatif Akım ve Transformatörler 2 / 6
Alternatif Akımın Etkin Değeri
Alternatif Akımın Etkin Değeri