Elektriksel Sığa ve Kondansatör

Elektriksel Sığa ve Sığaçlar; yani  kondansatörler.
Günlük yaşantımızda   fotoğraf makinelerinin flaşları, hastanelerin  acil servislerindeki elektroşok cihazları hepsi   sığaçlarımıza birer örnektir.
O halde sığaçlar  elektriksel yük depolayan cihazlarımızdır.
Peki   bu sığaçlarımızın yapısından bahsedecek olursak,  sığaçların yapısı burada görmüş olduğunuz gibi   üretecimizin iki farklı noktasına bir sığacımızı  bağladık.
Aralarında bir yalıtkan bulunan yani,   hava olabilir farklı bir madde olabilir.
Bu  ortamın bir dielektrik katsayısı sabiti bir   dielektrik katsayısı vardır Bu hava olabilir  başka bir madde olabilir.
Görmüş olduğunuz iki   levhamızın yüzey alanı A kadar, aralarındaki  mesafe d kadar ve V potansiyelinde bir üretece   bağlayıp yüklenmesini sağlıyoruz.
O halde +  tarafa bağladığımız levhamız + yüklenirken   diğer levhamız - yüklenir.
O halde bu levhamız  +q kadarsa, bu levhamızın yük miktarı da -q kadar   olacak.
Elektriksel yük depolayan bu cihazımızın  elektronik cihazımızın ne kadar yük depoladığını   hesaplayabilmemiz için öncelikle sığasını  hesaplamamız gerekir.
Değişkenleri nelerdir;   hemen inceleyelim.
C harfi ile gösteriyoruz  sığamızı.
Görmüş olduğunuz gibi iki ortamın   arasındaki dielektirik sabit ile doğru  orantılı, yüzey alanlarını artırırsak   levhalarımız daha fazla yük tutacağı için,  yüzey alanıyla doğru orantılı.
Aralarındaki   levhalar arasındaki mesafeyi artırırsak  etkileşim azalacağı için d ile ters orantılı.   Görmüş olduğunuz bu sığacımızın birimine artık  ''Farad'' ile ifade edeceğiz.
Birinci önemli   denklemiz bu olmuş olacak.
Sığacın sığasını  bu şekilde hesaplıyoruz.
Devam edecek olursak,   görmüş olduğunuz gibi bir V potansiyeli altında  bağlamışız.
O halde şimdi sığacımızın sığasını   biliyoruz, ne kadar yük depolayabileceğini  biliyoruz.
O halde hadi yüklenmesini yapalım,   görmüş olduğunuz gibi bir yük miktarı-potansiyel  grafiği çizmek istiyorum.
Şurası sıfır noktası   olsun bu levhamızdaki potansiyel farkı artırırsak,  daha fazla yüklenmez mi levhalarımız?
O halde   burada yük miktarımızla potansiyel fark arasında  düzgün doğrusal bir lineer bir ifade vardır.   Potansiyelimiz V kadar olduğunda yükümüz q  kadar olsun.
Bu grafiğinin eğimini alacak olursak, q-V grafiğinin eğimi bize neyi verecek?
Burada  yük sığacımızın yine sığasını bulacağız.   Buradan da sığacımızın sığasını hesaplarız.  O halde C=grafiğin eğimini alacak olursak,   görmüş olduğunuz tanjantı demek karşı/komşudan  q/V olduğunu çıkartabiliriz.
Burada q'muz yük   miktarımızdı coulomb volt oranı bize yine neyi  verecek?
yükümüzü miktarını verecek sığacımızın   sığasını vermiş olacak.
İçler dışlar yaptığımızda  acaba ne kadar yükle yüklendiğini hesaplamak   istersek, q'yu içler dışlar yaptığımızda  q=CV ifadesini yakalamış oluruz.
İkinci   önemli denklemimizi de buradan çıkartmış olduk.  Sığacımızın sığasını hesaplamayı, değişkenlerini   ve ne kadar yükle yüklenebileceğini bu şekilde  ortaya koymuş olduk.
Kondansatörlerimiz yani   sığaçlarımız yük depoluyorsa elektriksel yük  depoluyorsa yeri geldiğinde de kullanıyor.   O yüzden biz burada yük kondansatörün  elektrik enerjisinin olduğunu da söylüyoruz.   Aynı şekilde bu grafiğin altında kalan alana  baktığımızda q-V grafiğini alanı burada sığacın enerjisini verir diyerek hesabımızı yapabiliriz.  O halde başlayalım.
Bu grafiğin eğimini yapacak   olursak qV/2yani üçgenin alanından 1/2 qV  ile hesaplayabiliriz.
Görmüş olduğunuz gibi   enerjimizi hesaplamış olduk.
Devam edecek olursak,  ikinci çıkarttığımız denklemde yük miktarı sığacın   sığası ve potansiyel farkıyla doğru orantılıydı.  O halde burada gördüğümüz q ifadesi yerine CV   yazacak olursak 1/2 CV^2 ifadesini de  kullanabiliriz aynı zamanda.
Devam edecek olursak   V gördüğümüz yere ne yazabiliriz?
q/C ifadesini  yazabiliriz.
Burada gördüğümüz V'yi yalnız   bırakırsak, q/C ifadesini de kullanabiliriz.
O  halde gelip burada görmüş olduğunuz gibi V yerine   bunu yazarsak, ne olur?
q ^2/ 2C ifadesiyle de  bir kondansatörümüzün enerjisini hesaplayabiliriz.
Elektrik ve Manyetizma
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 3 / 4
Elektriksel Sığa ve Kondansatör
Elektriksel Sığa ve Kondansatör