Paralel Levhalar Bölüm 1

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa Bir önceki  derslerimizde elektriksel alan ve elektriksel   kuvvetten bahsettiğimizde örneğin artı bir  yükle eksi bir yükü yan yana getirdiğimizde   elektrik alan çizgilerinin artıdan eksiye doğru  oluştuğunu ifade etmiştik.
Artı yüklerden elektrik   alan çizgileri çıkış yapıyordu eksi yüklere  ne yapıyordu giriş yapıyordu ve elektrik alan   çizgilerinin varlığını bu şekilde göstermiştik.  Buradaki, paralel levhalardaki elektrik alanı   nasıl oluşturacağız, hemen ona bakalım ve  farkını incelemiş olalım.
Görmüş olduğunuz   gibi V potansiyel farkında bir üreticimizin  iletken iki paralel levhanın iki farklı ucunu   üretecime bağladım.
O halde bu noktalarımız  paralel levhanın sol taraftaki levhamız artı   yüklenirken bu tarafı nasıl yüklenecek eksi yükle  yüklenecek.
Peki artıdan eksiye doğru elektrik   alan çizgileri oluştuğunu bir önceki derslerimizde  zaten biliyoruz ama buradaki elektrik alanımıza   ne diyoruz düzgün elektrik alan diyoruz.
Görmüş  olduğunuz gibi bir artı q ile bir eksi q arasında   oluşan elektrik alan için düzgün demiyorduk  ama buradaki paralel levhalarda oluşan elektrik   alanımıza düzgün elektrik alan diyoruz.
Elektrik  alanın tarifini bir önceki derslerimizde yine   şöyle yapmıştık, bir noktadaki elektrik alanın  oradaki bir q deneme yüküne etki eden elektriksel   kuvvetin o yüke oranı şeklinde ifade etmiştik  yani Newton bölü coulomb bize elektrik alan   şiddetinin büyüklüğünü bulmak için  kullanıyorduk.
Peki paralel levhadaki   elektrik alanı bulurken elektrik alanı burda  skaler olarak yazıyorum büyüklüğünü arıyoruz   çünkü şu an.
Çizgimi çektim potansiyel farkımız  yani üreticimizin potansiyelini arttırdığımızı   düşünürsek buradaki elektrik alan çizgilerimizin  sıklığında artış gözler miyiz?
Daha çok yüklenmiş   olacak o halde potansiyel farkla doğru orantılı  levhaların arasındaki mesafeye d kadar dedik   bu mesafeyi artırırsak etkileşim azalacağı  için elektrik alan şiddeti ne olur azalır,   o zaman elektrik alan şiddeti ile levhalar  arası uzaklık birbirine ters orantılı dersek   matematiksel modelimizi oluşturmuş oluruz.  Elektrik alanın bir birimini de çıkartmış olduk   volt bölü metre aynı zamanda bize neyi verdi  elektrik alan şiddetinin ifadesini verdi.
Peki   görmüş olduğumuz bu paralel levhada şu noktaya  K noktası, şu noktaya L noktası, şu noktaya M   noktası dersem ve KLM noktalarındaki elektrik alan  şiddetlerini kıyaslayın desem ne diyeceğiz düzgün   elektrik alan olduğu için paralel levhanın  içindeki görmüş olduğunuz paralel levhanın   içinde kalmış alanda elektrik alan şiddetleri her  noktada birbirine eşittir ifadesini kullanacağız.   Devam edelim, elektrik alan çizgilerini  oluşturan potansiyel fark yani elektrik   alan çizgilerinin oluşması için aslında  yüklerin hareketini oluşturuyor demiştik   hatırlarsanız elektrik alanda bunun sebebi  de potansiyel farktı, o zaman bu paralel   levhadaki elektriksel potansiyeli inceleyecek  olursak levhalar arasındaki elektriksel   potansiyeli hep beraber inceleyelim.  Bir paralel levhamı alıyorum yine elime   şurası artı şurası eksi yine bir v potansiyelimiz  olsun mesafemiz d kadar olsun.
Ancak tam orta   noktadan şöyle levhamızı ayıralım şurası d bölü  iki mesafe şurası d bölü iki mesafe olsun bu   şeklimizi gördüğümüzde levhamızın elektrik alan  çizgileri yine artıdan eksiye doğru oluşacak ve   burada diyeceğiz ki eksi kutbu düşük potansiyel  artı kutbu yüksek potansiyel olarak kabul edersek   ve eksi potansiyelin büyüklüğünü şurada görmüş  olduğunuz eksi yüzeyin potansiyeli sıfır volt   kabul edersek başlangıç artı yüklü olan levhamızı  yüksek potansiyel deyip de buradaki potansiyelimiz   de v olarak ifade edersek çizeceğimiz grafik  her şeyi açıklayacak bize ne grafiği potansiyel   levhalar arasındaki uzaklık grafiği şurası  sıfır noktası yani başlangıç noktamız,   o zaman potansiyelimiz v kadar d uzaklığına  ulaştığımızda ise potansiyelimiz sıfır olur.
O   halde d bölü iki noktasındaki potansiyelimize  ne kadar deriz v bölü iki kadar yani buradan   şu sonucu çıkartıyoruz başlangıçta sol  tarafa doğru ya da soldan sağa elektrik   alan çizgilerinin yönüne doğru çünkü elektrik  alan çizgilerini yüksek potansiyelden düşük   potansiyele doğru oluşturduk gördüyseniz Buradaki  potansiyel her bir aralığa düşen potansiyel fark   miktarını görecek olursak v bölü iki olduğunu  ifade edebiliriz.
Bu da levhalar arasındaki   elektriksel potansiyel farkı görmemiz açısından  iyi olur yani şu noktaya K noktası, şu noktaya L,   şuraya M noktası dersek örneğin KL noktaları  arasındaki potansiyel farkın değeri ne kadarmış,   K noktası v potansiyeli L noktası v bölü  iki potansiyeli fark ne kadar oldu o halde   v bölü iki kadar büyüklüğünde potansiyel  fark oluştuğunu da gözlemleyebiliriz.
Elektrik ve Manyetizma
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 / 4
Paralel Levhalar Bölüm 1
Paralel Levhalar Bölüm 1