Paralel Levhalar Bölüm 2

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alan içindeki hareketi, bir önceki dersimiz de düzgün elektrik alanın nasıl oluştuğunu görmüştük.
Şimdi ise yüklü parçacıkları nasıl etki ettiğini hep beraber inceleyelim.
Görmüş olduğunuz gibi paralel havamızı ve potansiyel farkına sahip dev kadar Aralık'ında levha arası uzaklık mesafesi olan yere bir proton, bir nötron ve bir elektronu serbest bıraktığımızda nasıl hareket edecek hemen inceleyelim.
Levha mızın sol tarafı artı yüklenirken diğer tarafı eksi yüklenecek.
O halde artı yük lerimiz elektrik alan çizgileri artıran eksiye doğru oluşuyordu.
Bunu da şöyle bir gösterelim.
Elektrik alan çizgileri artan eksiye doğru ulaşıyordu.
O halde artı yüklere elektrik alan yönünde bir elektriksel kuvvet etki edecek.
Çünkü eksi levhaya doğru artılar tarafına itilir, eksi tarafa doğru çekilir.
Nötron yüksüz olduğu için hareketsiz bir şekilde kalmaya devam edecek.
Eksi yüklü parçacık ise elektrik alanın tersi yönünde elektrik alan tersi yönünde bir elektriksel kuvvete maruz kalacak.
Elektrik alanın tarifini yaparken şöyle söylemiştik Birim yük başına düşen elektriksel kuvveti burada içler dışlar.
Yaptığımızda artık skaler şekilde yazmaya başlıyorum.
Çoğu çarpı iyi yakalamış oluruz.
Bu ne demek?
Çünkü yüklü bir parçacığın hızı elektrik alan içerisine bırakırsak ona elektriksel kuvvet etki eder diyebiliriz.
Bu elektriksel.
Kuvvet olmuş olduğu yüklü parçacığa mız şu.
Burada tabii ki bir de önceki dersimizi ifade etmiştik.
Yük miktarı idi.
Bu da elektriksel alan şiddeti biz.
O halde devam edecek olursak, elektriksel kuvveti miz için çoğu çarpı e'yi yazmıştık.
Yüklü parça acımıza kuvvet etki ediyorsa eksi levhayı ulaşana kadar ya da eksi parçacığı mız yani elektron umuz artı levhaya ulaşana kadar düzgün bir kuvvet olduğuna göre düzgün bir şekilde hızlanacak.
Bizim dinamik Triton hareket yasasını öğrendiğimiz bir diğer formülü ev eşittir EMA değil miydi?
Düzgün bir kuvvet varsa cisme etki eden düzgün bir sabit ivme vardır.
O halde buradaki ev kuvvetleri aynı ifade olduğuna göre kü çarpı eşiği.
Emaye eşit olursak yüklü parçacıkların hızı burada ki hareketini konuşacak olursak çoğu çarpı bölü em den ifade edebiliriz.
Buradaki em ne olduğu yüklü parça çağımızın.
Yüklü parçacığın.
Kütlesi ifadesi olur, elektriksel kuvveti mizi burada bir kez daha açacak olursak düzgün elektrik alanda nasıl ifade ediyorduk?
Potansiyel fark bölü levhalar arasındaki mesafe diyorduk.
O halde düzgün elektrik alan içerisindeki yüklü parçacığın hızı etki eden kuvveti mizi çu ve bölü ile ifade edebiliriz.
Yük miktarı çarpı potansiyel fark bu levhalar arasındaki uzaklık.
O halde burada ivme for beynimizin içine de yerleştirecek olursak ne olmuş olur?
Yükü çarpı ve bölü de çarpı em ifadesinde kullanmış olabiliriz.
O halde buradaki alan olmuş oldu.
Yüklü parçacığın ivmesi olmuş oldu.
Devam edecek olursak karşı levhaya ulaşana kadar karşı levhaya ulaşana kadar sürekli sabit bir kuvvette sabit bir ivmeyle hızlandığını söylemiş olduk.
O halde burada elektriksel kuvvetler iş yapıyor.
Buradaki elektriksel kuvvetlerin yaptığı işi ev çarp IX olarak nitelendirir ise elektriksel kuvveti miz burada yüklü parçacıklar 50 elektriksel kuvvetin yaptığı işten bahsedecek olursak demiştik.
Kuvveti mizin büyüklüğü çoğu ve bölücek kadardı.
Peki yüklü parçamız örneğin artı yüklü parçacığın hız ne kadar mesafe yol aldı de kadar?
O zaman yola da d'ye kadar dersem şunlar birbirini götürdüğü anda elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş ne kadar olduğu yükü çarpı ve o kadar olmuş oldu.
Formülü aslında bir önceki derseniz de yine çıkarmıştık.
O halde ki yüklü bir parçacık mız ve potansiyel fark kaldığında elektriksel iş elektriksel kuvvet sayesinde İlkesel iş yapılıyor ve bunun sayesinde ne kazanıyor?
Yüklü parçacığın hız tabii ki kinetik enerji kazanıyor.
O halde burada yapılan elektriksel işi kinetik enerjiyi bir bölü 2 em ve kareyi artık kime eşit diyebiliriz.
Yükü çarpı veye eşitliğe biliriz.
Görmüş olduğunuz gibi elektrik enerji konumuzla ki kinetik enerjideki 1 2 en ve kara ifademiz yüklü parçacığın kütlesi hızının karesi kü çarpı ve ilede neyi bulmuş oluruz?
Yüklü parçacığın kazandığı hızı kinetik enerjiyi ortaya koymuş oluruz.
Elektrik ve Manyetizma
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 / 4
Paralel Levhalar Bölüm 2
Paralel Levhalar Bölüm 2