De Morgan Kuralı

Merhabalar arkadaşlar şimdi de Morgan kurallarını göreceğiz, bakalım p veya q'nun değili yani bakınız p veya q'nun değili yani komple değilini alacağız Arkadaşlar bunun dengi şöyledir p'nin değili q'nun değili buradaki artık veya da ve'ye dönmüş olur yani biz burada p'nin değili ve q'nun değili olarak devam ederiz de Morgan kuralını uygulayarak.
p ve q'nun değilinde ise bakınız bu sefer bunun denginde de şöyle yapacağız arkadaşlar yine tekrardan p'nin değili q'nun değili.
bu sefer ve de veya dönmüş olacak arkadaşlar veya ve'ye dönüyor ve de veya'ya dönmüş oluyor.
İşte arkadaşlar biz bu kurallara de Morgan kuralları diyoruz.
Şimdi arkadaşlar bunların tabloda denkliklerinin sağlandığını gösterelim.
Şimdi bakınız ilk tabloda arkadaşlar p ve q'nun değilinin p'nin değili veya q'nun değiline denk olduğunu göstereceğiz.
Bakınız burada p, q, p'nin değili, q'nun değili, p ve q, p veya q'yu doldurduk zaten, bunları doldurmayı biliyoruz.
Şimdi arkadaşlar p ve q burada 1000.
O zaman p ve q'nun değili yani arkadaşlar bakınız bunun değilini alıyoruz.
O zaman ne olacak?
Bunların değilleri olmuş olacak yani 1 ise artık burası artık 0'a dönecek 0 ise 1 olacak değilini veya q'nun değilini kendimiz oluşturalım arkadaşlar bakınız aslında şu ikisinden oluşturacağız bunları.
Çünkü değilleri burada bunları veya ya göre oluşturalım sonra 0 veya 1 en az bir tane 1 olduğu için 1, 1 veya 0 buradan 1 gelecek arkadaşlar aynı geldi o yüzden biz deriz ki p ve q'nun değili komple değili burada denktir p'nin değili veya q'nun değili olmuş olur, bakınız bunu da tabloda görmüş oluyoruz.
Tabii diğerini de gösterelim şimdi yani p veya q'nun değilinin p'nin değili ve q'nun değili olduğunu.
Bakınız yine aynı şekilde p, q, p'nin değili, q'nun değili, p ve q, p veya q var burada.
Şimdi arkadaşlar p veya q var, bunun değili var burada.
O zaman demek ki diğerini oluşturmamız lazım yani p'nin değili ve q'nun değilini oluşturmamız lazım onu da bakınız şu ikisinden oluşturmuş olacağız.
ve olduğu için 0 ve 0'dan aynı oldular.
O zaman demek ki p veya q'nun komple değili denktir deriz p'nin değili ve q'nun değili olmuş oluyor, yani de Morgan kurallarını bu şekilde göstermiş oluyoruz.
Bununla alakalı bir tane de örnek çözelim bakınız p'nin değili ve p veya q'nun değili komple paranteze alınmış, bu önermenin olumsuzu yani değili soruluyor.
En son bunu çözdükten sonra bir de değilini alacağız.
Şimdi arkadaşlar bakınız şurada bir de Morgan kuralı uyguladım ve ilk başta şuraya yazalım p'nin değili ve burada arkadaşlar de Morgan uygulayacak olursak ne olur p nin değili ve q'nun değili haline gelmiş olur.
Bakınız şimdi bunu oluşturacağız arkadaşlar, bakınız p'nin değili ve p'nin değili var.
Bunlar aynı şeyler yani p'nin değili 0 olsa 0 ve 0'dan olsa arkadaşlar 1 ve 1den yine 1 olmuş olur yani arkadaşlar ne olmuş oluyor p'nin değiline göre değişmiş oluyor, demek ki biz buna p'nin değili deriz.
Daha sonra orta tarafta ve var burada ve q'nun değili var arkadaşlar bakınız bu bu hale gelir ama bunun da biz değilini istiyoruz yani komple bu şekilde değilini alacağız yani tekrardan de Morgan uygulayacağız.
O zaman demek ki denktir diyorum ben burada o zaman değilini uygulayacak olursak bakınız p'nin değili var o zaman tekrardan bunu p'ye getirecek.
q'nun değili var bunu q'ya getirecek ve var bunu da veya ya getirmiş olacak.
O zaman biz bu şekilde p veya q olarak elde etmiş oluyoruz.