Oran Orantı Problemleri Bölüm 1

Merhabalar arkadaşlar, şimdi oran ve orantının  problemlerini inceleyeceğiz ve farklı soru   tiplerine bakacağız.
Şimdi a,b,c ve x gerçek  sayılar olmak üzere, arkadaşlar eğer soruda biz   bir doğru orantı seziyorsak, yani doğru orantı  olduğuna karar veriyorsak ve o ifadede a ile b,   c ile de x arasında doğru oran varsa ve bunları  bu şekilde yazılırsa, yazıldıktan sonra, biz bu   sefer bunları çapraz çarparız.
Yani ne yaparız?
  a ile x'i çarparız, b ile c'yi çarpmış oluruz.   Bu şekilde biz oradaki x ifadesini bulmuş oluruz  yani.
Bize burada aslında a verildi b verildi,   c ile d verildi ve x'i soruyorsa ve  biz doğru orantı olduğunu görüyorsak,   yani burada biri artarken diğerinin de artması  gerektiğini düşünüyorsak, o zaman demek ki   burada çapraz bir çarpma yapacağız demektir ve x'i  oradan bulacağız demektir.
Veya burada ters orantı   varsa a ile b ve c ile x arasında ters orantı  varsa, yani bu sefer burada şunu söyleyebiliriz:   yani a buradan c'ye geçerken artarken, b'nin  de x'e geçerken azalacağını düşünüyorsak veya   a azalırken buradan, b'nin de x'e geçerken  artacağını düşünüyorsak, o zaman demek ki   burada ters orantı olduğunu düşünerek burada  a ile b'yi çarpacağız ve c ile x'i çarpacağız   ve bunları birbirlerine eşitleyerek yine buradaki  x'i bulmuş olacağız.
Şimdi bakalım, ilk örneğimiz   tabii birazcık daha farklı bir örnek.
Şimdi,  Gökhan'ın çözdüğü soru sayısının Fatih'in çözdüğü   soru sayısına oranı 5/2 ve Fatih'in çözdüğü soru  sayısının Ömer'in çözdüğü soru sayısına oranı 4/7   olarak veriliyor.
Buna göre Gökhan'ın çözdüğü  soru sayısının Ömer'in çözdüğü soru sayısına   oranı kaçtır?
Şimdi ben bunları ilk harfleriyle  göstereceğim.
Yani G, F ve Ö ile göstereceğim.   Şimdi bize ilk başta şöyle verilmiş: G/F buradan  F/Ö de burada 4/7 olarak veriliyor, F bölü burada  Ö diyorum, bu da 4/7 olarak veriliyor ve daha   sonra bize sorulan da burada G/Ö.
Şimdi tamam,  sorulanı da burada soru işareti olarak yazalım.   Şimdi arkadaşlar, bizim buradaki G/Ö'yü elde  edebilmemiz için buradaki aralarında bir geçiş   yapabilmemiz lazım.
Bakınız G'den Ö'ye bir  geçiş yapabilmemiz lazım.
O da şöyle olacak:   şimdi biz burada 5 ile F'nin yerlerini  değiştirirsek, burada da 4 ile Ö'nün yerlerini   değiştirirsek, yani şöyle bir şey elde ederiz:  G/5 eşittir F/2 deriz ve aynı şekilde burada da   bu sefer F/4, burada da ne elde etmiş oluruz?
  Ö/7 elde etmiş oluruz.
Şimdi bakınız F burada   ikisinin arasındaki bir geçiş noktası aslında,  şimdi F burada 2 iken burada 4'le orantılı.
O   zaman demek ki biz bunların aynı yapalım ki o  ifadeleri, daha sonra G'den Ö'ye geçebilelim.
O   zaman demek ki ben burada ne yapıyorum?
Burada  her iki tarafın paydalarını 2 ile çarpıyorum,   bir şey değişmez.
Yani şöyle olmuş olur artık  bu, G/10 eşittir burası F/4 olmuş olur.
Bakınız,   F/4'ü elde ettikten sonra o zaman demek ki ben  burada ne yaparım?
Ö/7'yi elde etmiş olurum.   Yani sonuçta bir geçişlik var burada.
O zaman ben  ne yapacağım?
G'den Ö'ye geçmiş olacağım.
Aslında   şunu yazacağım: G/10 diyeceğim, bu sefer Ö/7'yi  elde edeceğim.
Ne yapacağız?
G/Ö lazım bize.   O zaman demek ki buradaki Ö ile onun yerlerini  değiştireceğiz.
Yerlerini de değiştirdiğimizde,   o zaman elde ettiğimiz ifadenin 10/7 olduğunu  söyleriz.
Yani Gökhan'ın çözdüğü soru sayısının   Ömer'in çözdüğü soru sayısına oranı 10/7  olarak bulunmuş olur.
Peki diğer bir örneğimiz:   Bir otelde 80 kişiye 20 gün yetecek kadar  yiyecek vardır.
5 gün sonra otelden kaç kişi   ayrılırsa kalan yiyecekler kalan kişilere 20 gün  yeter?
Şimdi ilk önce 80 kişiye 20 gün yetecekti,   normalde burada ne olacak 15 gün yetecek değil   mi o yemekler?
Çünkü 5 gün geçti.
"Bu otelden  kaç kişi ayrılırsa" diyor.
Ben diyorum ki   x kişi ayrılsın.
X kişi ayrılırsa o zaman  demek ki geriye şu kadar kişi kalır,   kişi sayısı azalırsa burada gün sayısı artmaz   mı?
Sonuçta daha az kişi yemek yiyecek.
O zaman  demek ki artacak, değil mi?
Ben diyorum ki burada,   not almış oluyorum.
Yani kalan kişilere 20   gün yetmesini istiyorum.
Şimdi buradan insan  sayısı azalırken buradaki gün sayısı artacak.   O zaman demek ki burada bir ters orantı var.
Ters  orantı olduğunda karşılıklı çarpılıp eşitlenir, o   şekilde vermiştik.
O zaman demek ki ben 80'le15'i  çarpıp burada 80-x ile 20'yi çarpıyorum.
Şimdi,   da bu tarafa aldım, 20 kaldı.
O zaman demek ki   deriz biz.
Peki diğer bir örneğimiz: "Kapasiteleri   aynı olan 4 işçi günde x + 15 metrekare, 7 işçi  günde 2x-5 metrekare duvar örmektedir.
Buna göre   x kaçtır?
" diyor.
Şimdi bakınız arkadaşlar burada  işçi sayısı artmış.
Şimdi işçi sayısı artarsa o   zaman günde ördüğümüz duvar sayısı artacaktır,  değil mi?
Çünkü daha fazla kişi çalışacağı için   daha fazla duvar örülür.
O zaman demek ki biz  şurada yapacağımız işlem şöyledir, şimdi 4 işçi   buradan x+15 metrekare duvar örüyor.
Ben burada  duvar yazayım, x+15 duvar.
O zaman 7 işçi ne   yapar diye düşünüyorum.
O da 2x-5 metrekare duvar  olarak verilmiş.
Şimdi, işçi sayısı arttı.
O zaman   örülen duvar da artacak.
O zaman demek ki "burada  doğru orantı vardır" deriz.
Doğru orantı olduğunda   çapraz çarpılıp eşitlenir.
O zaman demek ki burada  şunu elde etmiş oluyoruz:7 ile x+15'i çarpacak   olursam 7x artı 7 ile 15 çarpıldığında burada 105  gelecektir.
Daha sonra 2x-5 ile de 4'ü çarpıyorum,   alayım, 7x'i de sağ tarafa alayım.
Burası 125   olacaktır, burada da x kalacaktır.
O zaman demek  ki bakınız, x'i biz burada 125 olarak buluruz.