Alkanlarda Yapı Formülü

Merhaba arkadaşlar bu dersimize Hidrokarbonlar deyip formülü konusunu işleyeceğiz, arkasından al kanların kapalı formülleri yani molekül formülleri ve isimlerine yavaş yavaş giriş yapacağız arkadaşlar.
Ya bu formülü açık formül, yarı açık formülü ve sıkıştırılmış yapı formülü olmak üzere üçe ayrılır.
Açık formül de bileşik de hangi atomlar varsa hepsini açık açık gösterirsiniz arkadaşlar ve atom arasına çizgi çekerim ve bunlar da bize bağları gösterir.
Bileşiklerin nasıl yazılacağını Dersim'in ilerleyen zamanlarında anlatacağım.
Burada önemli olan formüller arasındaki farkı görmek.
Açık formunda her şeyi açık bir şekilde yazılıyor.
Her şey açık yarı açık formülde.
Bir de tabii açıklıktan uzaklaşıyoruz.
Bu zafer kar.
Bunlar ile hidrojenden ısı bağları göstermiyorum.
Ne göstereceğim?
Sadece karbon karbonun ve ben bu bileşik.
Şöyle de yazabilirim.
Karbon yazdım hidrojeni bu tarafına yazdım.
Bir şey fark etmez.
Ben bu iki bağın da karbon lar arasını olduğunu anlıyorum.
Zaten sıkıştırılmış yapı formülüne geldiğim zaman burada arkadaşlar hiçbir şekilde çizgi kullanmıyorum, bağları göstermiyorum.
Ben zaten biliyorum ki bu şekilde yazsam da iki karbon birbirine bağlı hidrojen onlarda karbon bağlı.
Burada da aynı şekilde hepsi birbirine bağlı işimle, iki ve üçüncü bileşik de farklı bir şey vurgulamak istiyorum.
İkinci bir eşikte bakın tekrar eden grup var ki bazı bileşikler çok uzun olur ve biz onları kısaltma ihtiyacı hissederiz.
Şimdi bakın nasıl kısalacağını.
C Hücre yazdım birbirine, birbirine.
Arnold da tekrar eden grupları parantez sırasına alıyoruz.
Bakın parantez sırasına aldım iki tane C ilişki var.
C Şuç çok uzun bir bileşik diye.
Sadece burada mantığını anlatmak için bunu kullandım.
Diğer bir işleme geçiyorum.
Bunu da kısa tutabilir.
Zaman ilk önce biraz açık yazmak lazım.
Bu bileşiği.
Gerçi formunu yazmak istiyorum onda görmenizi istiyorum.
C 3'te başladım karbon aldım.
Şimdi karbon 2 tencere şuç bağlı olacak.
Bunu nasıl yazacağım peki?
Şöyle mi olur acaba?
Karbon C 3 yaş üç.
Arkadaşlar böyle olursa sanki yanlış olur.
Bakın karbon üç bağ yaptı, dört beş bağ yaptı.
Burası beş bağ yaptı karbon üç bağ, dört beş budayan.
Bakın böyle olmaz.
Bunu yazamayan çünkü Ceyş müşteri zaten bir işin ortasına falan almıyorsunuz, böyle yapamam.
Nasıl yaparım peki bu kar?
Bunu yazmıştım.
Bakın Cevf.
Üçü şöyle anlıyorum.
C'yi süsler hep böyle bileşiklerin kenarlarında olmak zorunda.
Hep kenarda kalacak.
Ben karbonat 2 tane uzantı çekmece yavaşça dallanma şeklinde yazdım, devam ediyorum.
İki tane C üstümü yazdım, öbür C yaşım kaldı ve buradan bir şey daha görmeniz lazım.
Daha mobil işi birazdan kısalttı bilirim.
Kısaltıyor.
Ortadaki karbon ha ne bağlanmış dört tane aynı grup.
Ceyş üçten dört tane bağlanmış.
Ben bu bile şimdi bu şekilde yazabilirim.
Ne gariptir ki bakın açtığınız zaman.
Hepsi farklı farklı gibi görünse de bir bakıyorsunuz ki ben bunun yarı açık formülünü yazdığım zaman aynı birleşik olduğunu zaten görebiliyorum devam ediyor.
Şimdi Balkanlar'a geldiğimde Balkanlar'da yani daha doğrusu biz organik bileşikler de Latince sayıları kullanıyoruz.
Latince sayıları bilmeniz önemli zaten.
Biliyorsunuz bir hatırlayalım.
1 mono, 2 de 3 tri, 4 5 penta, 6 7 hep daha 8 9'una onda dk.
Şimdi al kanlara geldiğimizde biz daha isimlendirme de 5'ten sonrasını kullanacağız.
Peki al kanlara kapalı formül?
Cern aşıkken artı 2'de enlerini bir koydum.
Ceyhan 3/4 bir dişilerde İdlib'deki koydum.
C2 aşağıda üç koydum.
Cevşen 8.
Bu sırada şunu da söyleyelim.
Balkanlar'da birbirini takip eden Bilişik arasında bir karbon, iki hidrojen, bir karbon, iki hidrojen, bir karbon, iki ruacan fark bulunur ve biz bu yapıya da arkadaşta homolog sıra deriz.
Yani Balkanlar'da birbirini takip eden bileşikler arasında bir karbon, iki fark, iki hidrojen fark vardır.
Bu da homolog sera oluşturur diye de notumuzu düşelim.
Şimdi devam ediyorum, isimlendirme yerine geçiyorum formülleri.
Sonuçta ben burada en değerlerini, yarınını yazsam bulabiliyorum ilk birleşimin ismi Metan, ikincisi Ethan, üçüncüsü propan.
4 bütan.
Burası ezber ezber diyeceğim.
Şimdi rahatlıyorum.
Penta biliyorum zaten Pentagon diyorum.
Alt karbonlu olan uzayda Higgs Jan 7 karbonlu hem de hep ton oldu.
8 karbonlu Oktay da oktan oldu.
9 Kar bolluğunu 10 aydır Noonan oldu.
On karbonlu de kayda dekan oldu.
Bileşiğin sondaki ek an 2 bana birleşin alıkonulduğunu alkan olduğunu gösterir.
Burası önemli.
Geçiyorum hakimlere.
Şimdi anketlerde ne vardır?
Akiller alınanlardan bir hidrojen kopartılmış halidir.
Peki neden kopartıp yorum?
Şöyle düşünelim.
Ben mekana bir tane klor bağlamak istiyor, nasıl sağlayacağım?
Metan karbon 4 puan yapmış.
Klor gelirse 5 puan yapacak.
Şöyle olur.
Ben o klorür bağlamak için C, 4 m hidrojen kopardım.
Gayet mantıklı.
O zaman C işçi bir tane klor bağlarsanız.
Ancak ben bir Alkan'a, Alkan'a bir grup bağlamış olurum arkadaşlar ve biz bunu nasıl okuruz?
Metan da bu metan.
Bakın Alkan da ben dedim ki bir hidrojen ko parçası ama Markit olur o zaman sonra ille bitecek metan dan elde ettiğim aletle biz metin diyoruz.
Bakın metan metil son harfler de işte son iki yer aynı.
Kaldırıyorsunuz ilk getiriyorsunuz et tan'dan elde ettim de etsin diyorum.
Puro puandan elde ettiğimi propan, bütan denendiği diyemem.
Sonra kentin tekstil hep dil, ok dilinin ve şekil olarak devam ediyor.
Şimdi buradan yandaki çizgiden bahsedeyim.
C 3'ün yanına neden çizgi var?
Çünkü C şuç bir bileşik değil, karbon burada üç tane bağ yapmış.
Aslında şöyle söyleyebilirim.
C Haç dörde şöyle bir yazalım.
Bence Haç 4'ten bir tane hidrojen kopardım dedim.
Bir hidrojen kopardım.
K parçam.
Hidrojen de şöyle olsun bakın.
Hidrojeni kopartıyor Mamun buradan kopar diyorum arkadaşlar.
Yani karbonun bir tane elektronu burada kaldı.
Yani kalan grup şöyle c şuç bir nokta işte bu alkil grubudur ve nedir?
C Şu bir bileşik değildir.
Bakın bu bileşik yapmaya hazır bir tane daha elektron gelse yanına direk orada kovalent bağ yapacak işte.
Gördüğünüz gibi o tek noktayı da biz böyle bir çizgiyle gösteriyoruz.
Diyoruz ki bileşik değil bileşik yapma istekleri bileşik yapacak yanı bir grup bağlarsanız bir desteğimiz olacak diyoruz.
Evet kimlerde durum bu?
Geçiyorum, geçiyorum.
Organik bileşiklerin, hidrokarbonların yazılımına ben bu hidrokarbonlar nasıl yazarım hemen bakalım.
C Evrensekiz karbonat birbirine bağlıyorum.
Üç tane karbon bağladım, ilk önce kapalı formülüne bakalım.
En chicken olsa 6 2'den 8 a diyorum.
Hepsi tek bağlı ve karbonun bağ sayısına bakıyorum.
Arkadaşlar bant sayısı 4 olarak dörde tamamlayacağım.
Burada iki bağın, burada da üç tane var ve hepsini de hidrojene yazıyorum.
3, 4, 5, 6, 7, 8 C3 sekizi tamamlamış olduk.
C5 AŞ 12'ye geliyorum.
5 tane karbonlu yazıyorum.
Kapalı formüle baktım baktım.
C En aşıkken olsa on olur artık.
12.
Bu da tek bağlı.
Hepsi tek bağlı karbon.
14.
Bağ yapıyor çok rahat bir şekilde.
Böyle tekli bağları mı yazıyorum?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 karbonlu 4 falan yapacak şekle hidrojenden mi yer eleştiriyorum ve bu şekilde dersimizi bitiriyoruz.
Bundan sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.