Alkanların Kimyasal Özellikleri

Merhaba arkadaşlar.
Bu dersimizde alkanların  kimyasal özelliklerine devam ediyoruz.
Geçen   dersimizde alkanların yanma tepkimesini  vermiştik.
Şimdi alkanların halojenlerle   yer değiştirme tepkimesini vereceğiz.
En son bir  de kraking tepkimesi var.
Onu da işleyeceğiz.   Arkadaşlar alkanlar halojenlerle yer değiştirir.  Kim yer değiştiricek ?
Alkandaki hidrojenle X   yer değiştirir.
Şimdi bakınız.
X bileşik  içerisine geçmiş incelediğimiz zaman.   Hidrojen ne olmuş ?
X'in yanına geçmiş.
Her  bir basamakta bir tane HX çıkacak.
Bakın burada   dört basamak var.
Hepsinde hidrojenin yanında 1  tane halojen açığa çıkmış.
Şimdi bu reaksiyon ne   zaman gerçekleşiyor ?
Bu reaksiyon siz ortamı  ısıttığınız zaman veya ortama ultraviyole ışın   gönderdiğiniz zaman gerçekleşir arkadaşlar.
Şimdi  bakalım.
İlk önce şöyle söyleyelim: Bu olayın   yani alkanların halojenlerle yer değiştirme  tepkimesinin basamakları var.
3 basamakta   gerçekleşirler.
İlk basamak başlangıç kısmı.  Başlangıç tepkimesinde ne olur ?
Ortamdaki   halojen bağı ortadan parçalanır ve birer  tane elektronları olan mesela burada klor   kullandığım için klor açığa çıkar.
Biz bunlara  radikal diyoruz arkadaşlar.
Eşleşmemiş elektronu   bulunan element veya bileşiklere radikal diyoruz.  Radikaller yüksek enerjili ve kararsızdır.
Hemen   böyle tepkimeye girmek isterler.
Ortamdaki klor radikali ne olur ?
Klor radikali bu sefer metana gider.   Metana saldırır, metandan bir tane hidrojen  kopartır.
Bakın bir hidrojen koparttı.
Yine   aynı şekilde şöyle düşünün: CH4'ten bir tane  hidrojeni koparttı.
İşte böyle.
Hidrojen tek   kaldı.
Bu sefer burada metil radikali oluştu.  Bu hidrojenle klor da birleşip hidrojen klorürü   oluşturuyorlar.
Ama bu sefer metil radikali  var.
Metil radikali de ortamdaki Cl2   ile yani klorla etkileşiyor.
Hemen gördüğünüz gibi  ne olur ?
İçerisine bir tane kloru alıyor yanına   ve bu sefer klor radikali dışarıda kalıyor.
Burada  bahsettiğimiz olay arkadaşlar zincir tepkimesi.   Şurada yazdığım 4 tane tepkime hep bu basamaklarda  gerçekleşiyor.
Bu döngü devam ediyor.
Tepkimelerin   durması ise ortamda radikaller tamamen bittiğinde  tepkime durur.
Yani radikal --burada gördüğünüz   tek noktalı olan element ve bileşikler-- bitmediği  sürece bu tepkime durmaz diyoruz.
Devam ediyorum.   Buradaki mekanizmaya bakalım.
Metan aldım.
Metanı  klorluyorum.
Her bir basamakta bir tane klor metan   içerisine geçer.
Buradan bir tane hidrojen çıkar.  Kalan klorla hidrojen birleşir, hidrojen klorür   oluşur.
Gördüğünüz gibi metandan metil klorür  oluştu.
Sonra bakın zincirleme reaksiyon diyorum.   Çünkü açığa çıkan ürünü ben diğer reaksiyonda  kullanıyorum.
Metil klorürü aldım.
Cl2 ile   etkinleşti.
Demek ki bileşik içerisinde bir tane  klor artar ama bir hidrojen çıkacak.
CH2Cl2 oldu.   Diklorometan ve hidrojen klorür çıktı.
Devam  ediyorum burada yine aynı şekilde klorluyorum.
1   hidrojen çıkar, 1 tane klor gelir.
CHCl3 oluştu ve  sonra ben yine aynı işlemi yaptığım zaman karbon   tetraklorürü bileşik olarak görüyorum.
Her  basamakta 1 tane hidrojen klorür çıktı dikkat.   Şimdi oluşan ürünleri nerede kullanıyoruz buna da  bakalım.
Metil klorür silikon, polimer üretiminde   kullanılır.
Renksiz ve zehirli bir madde.  Diklorometan, metal ve tekstil sanayisinde   kullanılıyor.
Kauçuk, mürekkep üretiminde kullanılır  ve toksik(zehirli) bir madde.
CHCl3(kloroform),   oda koşulunda gaz halde.
Bayıltıcı etkisinden  dolayı anestezide kullanılır arkadaşlar.
Karbon   tetraklorüre, geldiğimde yanıcı olmadığını  söyleyebilirim ama yanıcı olmadığı için yangın   söndürmede kullanılmıyor.
Yanıcı değil ama yangın  söndürmede kullanılmıyor.
Çünkü zehirli bir madde.   İyi bir çözücü olduğu için kuru temizlemede,  leke çıkarmak için karbon tetraklorür kullanılır   arkadaşlar.
En son geliyorum krakinge.
Kraking  gayet basit bir olay.
Nedir ?
Karbon sayısı   büyük olan alkanlardan karbon sayısı küçük olan  alkanları elde etmek istiyorsak uygun ortamda   kraking yaparız.
Bu nedir ?
Katalizörlü  veya sıcaklıkla oynayarak siz bu bileşiği   parçalarsınız.
Yüksek karbonlu bileşikten düşük  karbonlu bileşik elde ediyorum.
Katalizörlü bir   kraking yaptıysam katalitik kraking olarak  geçer; katalizörsüz bir kraking yaptıysam   o zaman sıcaklıkta oynamışımdır ve bu sefer de  termal kraking oluşur diyoruz arkadaşlar.
Evet   bu dersimizi bu şekilde bitiriyoruz.
Bundan  sonraki derste görüşmek üzere.
Hoşça kalın.