Alkanların IUPAC'a Göre Adlandırılması

Merhaba arkadaşlar bu dersimizde  alkanları adlandırıyoruz,   düz zincir alkanlar ve halkalı alkanların  adlandırılmasını bu dersimizde öğreneceğiz.
Şimdi,   şöyle başlayalım bir bileşiğin birkaç tane  isimlendirmesi olabilir, bunlardan bir tanesi   sistematik isimlendirme yani belli bir kurala  göre, diğeri de özel isimlendirme.
En basitinden   iki tane isimlendirme karşımıza gelebilir.  Biz bu dersimizde neyi öğreneceğiz?
Sistematik   isimlendirme.
Peki kime göre?
IUPAC'e göre.  IUPAC kim arkadaşlar?
IUPAC bir kimya komitesi,   kimya birliği, uluslararası bir kimya birliğidir  ve bize bileşikleri isimlendirmede yol gösterir.   Kurallar söylerler ki hepimiz bilimle uğraşıyoruz  hepimiz aynı bileşiği aynı şekilde isimlendirelim.   Yani sorularda karşınıza geldiğinde mesela bu  birleşik size verilecek diyecek ki bu bileşiğin   IUPAC'e göre ismi hangisidir dediğinde bu  kurallara göre isimlendireceksiniz.
Şimdi birinci   kuralımız en uzun karbon zincirini seçiyoruz.
Ne  demek karbon zinciri, bu bileşikte karbon zinciri   bakın şöyle 3 karbonlu olabilir.
Ben böyle  gidersem 3 karbonlu böyle gidersem 4 karbon,   böyle gidersem 4 karbonlu olur en uzun zinciri  seçeceğim.
Ben dört saydığımda her ikisinde de   aynı durum oluyor zaten, ben şu şekilde düz bir  şekilde almak istiyorum.
En uzun zinciri seçtikten   sonra burada gördüğünüz CH3 metil dallanma olarak  yorumlanır.
Bu bir dallanmadır.
Dallanma küçük   numara alacak şekilde numara vereceğim.
Sağdan  veya soldan başlama gibi kesin bir zorunluluğum   yok, istediğim yerden de başlayamam ama bir  bakmak zorundayım, mesela buradan başlarsan 1   bakın ikinci karbona dallanma geliyor, o zaman   küçük olan küçük sayıya alması gerektiği için bu  taraftan başlıyorum.
Elimdeki birleşik 4 karbonlu,   ana zincirim 4 karbonlu olduğu için bileşiği bütan  olarak isimlendireceğim.
Bütanla bitireceğim.   Diyeceğim ki bütanın ikinci karbonuna metil  bağlı, işte size bu söylediğimi buraya yazmam   lazım.
İkide metil var, iki diyorum çizgi çektim  metil diyorum sonra 4 karbonlu bütan diyorum.   arkadaşlar.
Bütanın, bütanın ikinci karbonuna bir   tane metil bağlı.
Geçiyorum yan taraftaki  bileşiğe.
C3H7Cl.
3 karbonlu bir bileşiğimiz   var.
Klor bağlamışım şimdi kloru nasıl bağlarım?
  Üç tane farklı yere mi iki tane farklı yere mi?
   Uçtaki karbonlara bağlayabilirim, uçtaki  karbonları bağladığımda zaten birinci   karbon burası olduğu için aynı bileşiği elde  ederim.
Bir de ortadaki karbona bağlayabilirim.   Şimdi hemen bakalım burada bileşiğimizin  ismi ne olur?
Propanla bitireceğim.
1 2 3   neden böyle yaptım?
Çünkü klor burada.
Klorun  olduğu yerden başlamam lazım.
Evet hemen bunu   numaralandıralım.
Burada ikinci karbondan.
Şimdi  hemen isimlendiriyorum.
1- kloropropan diyorum.   Bu sırada bu bileşiğimi haloalkan diyoruz.  Neden?
Çünkü alkana 7A grubunda olan bir halojen   bağlanmıştır.
Devam ediyorum isimlendirmeye,  şimdi en uzun zincirimi seçtim.
Bütana bakın   dört karbonlu bütana tane iki tane grup bağlı, her  iki taraftan gitsem de aynı numaraya denk geliyor   dallanmalar.
2 ve 3.
karbon.
Burada dikkat, iki  tane metil var.
Aynı grupta birden fazla aynı grup   varsa bu sefer biz latince sayılarını kullanıyoruz  ve bu grupların bağlı olduğu karbon sayılarını da   kesinlikle belirtiyoruz.
Yani şöyle, bakın şimdi  size yorumluyorum.
Bunu yazacağım sonra, bütanın,   bütana iki tane metil bağlı, bütana iki metil,  dimetil diyeceğim yani.
Nerede bağlı 2 ve 3.   karbonda.
İşte bunları yazıyorum sayıların  arasına virgül koyuyorum 2,3 ikide ve üçte   ne var?
Metil.
Kaç tane?
İki tane toplamda.  Dimetil diyorum, 2,3-dimetilbütan ile olayı   bitiriyorum arkadaşlar.
IUPAC isimlendirmemiz  bu şekilde.
Devam ediyorum yine dört karbonlu,   bu sefer aynı karbona denk gelmiş.
Birinci,  ikinci, üçüncü ve dördüncü karbon.
İkinci karbonda   iki tane metil var.
Ne diyeceğim?
2-dimetil mi  diyeceğim?
Hayır.
Her bir metil için sayıyı yazmak   zorundasınız.
2,2 dedim dimetil dedim bütan diyip  de olayı bitiriyorum arkadaşlar.
Devam ettim,   şimdi burada uzun incimiz belli, rahat görmeniz  için kolay, yani rahat göreceğiniz bileşikleri   seçtim olayı tamamen anlamak için.
Tabii ki  ilerleyen zamanlarda daha karışık sorular da   çözeceğiz arkadaşlar.
Şimdi ben bu bileşikte  her iki taraftan başlasam da dallanma ikinci   karbona geliyor.
Buradan iki, buradan da  iki.
Nereden başlayacağım?
Burada kural şu:   alfabetik sıra önemli.
Eğer farklı gruplar eşit  uzaklıkta ise zincirin uçlarına, eşit uzaklıkta   ise alfabetik sıraya göre kim önce geliyorsa  ona küçük numara vereceksiniz.
Brom ve metil,   brom daha önce geliyor o zaman.
İkinci karbon  burası olacak.
5 karbonlu pentan.
Pentanın   ikinci karbonuna brom bağlı, 2-Bromo, dörtte metil  var, 4-Metil pentan deyip bileşiğimi bu şekilde   isimlendiriyorum arkadaşlar ve geçiyorum geçiyorum  arkadaşlarım, halkalı yapıların isimlendirmesine.   Şimdi en küçük halkalı yapı kaç karbonlu?
Tabii ki  üç karbonlu.
CnH2n de bunların kapalı formülleri.   Peki bakıyorum her köşede karbon var karbon   burada iki bağ yapmış.
İki tane hidrojen lazım.  CH2.
Her Köşede CH2 ve C3H6'yı görüyorum.
Biz   bu bileşikleri arkadaşlar kolaylık olsun diye  hidrojenleri göstermiyoruz.
Çizgi formülünü   bu şekilde yapıyoruz, üçgenle gösteriyorum.  Ben bunu gördüğüm zaman bunun bir propandan   gelen bir halkalı yapı olduğunu ve bunun isminin  siklopropan olduğunu söylerim, yani alkan isminin   önüne halkalı yani siklo ön ekini getiriyorsunuz.  Bakalım 1,2,3,4,5 5 karbonlu pentandan  gelen siklopentan diyorum.
Bu da altı   karbonlu 1,2,3,4,5,6 evet siklohekzan diyorum.  Geliyorum burada iki tane grup bağlı.
Bundan   önce anlattığın IUPAC kuralları burada da geçerli.  Şimdi numara vereceğim ama hangisinden başlasam?
   Etili metili burada.
Alfabetik sıra önemli.  E daha önce 1,2,3,4,5 siklopentanın birinci   karbonuna etil bağlı.
1-etil, 2de metil var.  arkadaşlar ve bu şekilde dersimizi bitiriyoruz  bundan sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.