Alkanların Özel Adlandırılması

Merhaba arkadaşlar, bu dersimiz de alınanların özel adlandırması işleyeceğiz özen yaygın adlandırma.
Geçen dersimiz de Eyüphan göre sistematik adlandırma anlatmıştık.
Şimdi burada anlatacağım her bir başlık ezber önlenmesi gereken bir kural arkadaşlar.
Yani normal izan ve ne adlandırma da bir kuralımız var.
Ona göre o kuralı bulacaksınız.
Normal Alkan dediğimizde aklımıza İclal'in ama yoksa biz bunun normal ön ekini kullanarak değerlendirebiliriz.
Igzo Alkan dediğimizde ana zincire bakıyorum.
Ana zincirde ikinci karbon da bir tane metil grubunun olması gerekiyor.
Bir tane metil gurubu ne Volkan'da ise ana zincir de ikinci karbon da iki tane metil grubunun olması gerekmektedir.
Şimdi bakıyorum bir, iki, üç, dört, beş, beş karbonun tanım var.
Hiç dallanma yok.
O zaman ben bunun ön isminin önüne anormal anormal ön ekinin getirebilirim normale en de gösteriyoruz.
Bu sırada önemli bir şey var.
Bu isimlendirme de normal.
İdomeni isimlendirme de toplam karbon sayısına göre isimlendirme yapıyoruz.
Yani ana zincirin bize dört karbon varsa bütan demiyoruz.
Toplam karbon ne ise ona bakıyorsunuz.
Burada beş karbon vardı.
Ben Tan'ı kullandım buraya bakıyorum.
Bir, iki, üç, dört, beş.
Bakın burada beş tane karbon var.
Peki normal bir yapı değil bu ne olabilir?
Dallanma var.
Numaradan duruyorum yine.
Numaralandırma da küçük dallanma küçük numara alacak ikinci kar bana bir tane Ece'ye şuç var arkadaşlar.
İkinci karbonlu bir tane metil varsa biz bunu ne diyorduk?
Ezo yapıyordu.
Bizde o yapı diyorduk.
Japan tan devam ediyorum, ikinci karbon da iki tane metil var gördüğünüz gibi.
O zaman diyorsunuz ki bu da ne pens?
Toplam karbon sayısı beş olduğu için da yakıştırıyorum.
İzol neon ve normal isimlendirme bu şekilde devam bilişimle devam ediyor.
Metal şeklinde isimlendirme şimdi mantığımız şu metal mız bu metan daki karbon sabit kalacak, onun yerine hidrojen karbon sabit kalacak.
Hidrojen leri ne başka bir grupla değiştireceğim.
Şimdi katı bir tane hidrojen gitmiş, bir tane klor gelmiş.
Ben bunu metan isminde kullanacağım.
Klor metan olarak okuyabiliriz kılıfa.
Metan ikinci bileşen.
Bakın bu yine karbon.
Bu karbon yine metanın kar.
Bunu 2 tane klor var.
O zaman şöyle dileyeceğim dik klorun metan.
Yani diyorum ki bu eskiden metan da artık iki tane klor bağlandı.
Devam ediyorum bu eskiden metan da artık oraya üç tane klor bağlandı.
Yani tri klorür metan olarak bileşiği okuyabiliyorum.
Devam ettim.
Eskiden metan dı hidrojen ler gitti onlar kılına dondu.
Tetra klorun metan şeklinde bir değişim okuyabilir mi arkadaşlar?
Şimdi devam ediyorum primer sekonder transfеr karbon atomu.
Şimdi bize sorular da şöyle gelecek yani buradaki örnekte göster sam daha iyi bu karbon primer ve sekonder midir?
Bu karbon primer midir, sekonder midir şeklinde gelecek bir karbon atomunun primer olması için bu karbon atom musluğun arkadaşlar mesela bunun ben primer olmasını istiyorum.
Bir tane karbon bağlı olması lazım.
Karbon atomları bir tane karbon bağlıysa primer karbon atomu olur.
Pirim bilinci veya bu şekilde bir üzere dereceydi de gösteriyoruz.
Eğer söz konusu olan karbon atomu iki tane karbon atomunun bağlıysa bu sefer sekonder karbon atomu olur.
Söz konusu olan karbon atomu üç tane karbon bağlıysa bakan bu sefer bu sefer ters yer üçüncül üç derece üç üzeri derece olarak gösteriyoruz.
Bu şekilde ters yani karbon atomu olur.
Bu sırada ters hidrojen sekonder hidrojen primer hidrojen kavramları da var.
Primer hidrojen nedir?
Primer hidrojen primer karbon tonundaki hidrojen sayısıdır.
Sekonder hidrojen şu sekonder de sekonder karbon tonundaki hidrojen de sekonder hidrojen diye geçer.
Serseri söyledik ters yani yine söyleyeceğim ters karbon tonundaki hidrojen sayısı primli söyleyelim.
Primer karbon Tom'un hidrojen sayısı da primer hidrojen diye geçer.
Şimdi örneğimizde bakalım tek tek karbon inceliyorum.
Bu karbon bakın bu karbon bir karbon bağlanmış.
O zaman bu nedir?
Primer primer karbon tutumudur.
Hidrojen lerin de primer hidrojen, ikinci karbon bir, iki, üç, üç tane karbon bağlı zanlı olur.
Bu ters yer olur.
Peki c eşkiya geldim birikim 2 tane olduğu için o zaman bu sezon dair.
Cevf Üçe geldim, bir tane bağ var, o zaman üçü için ne diyeceğim?
C şuç bir tane karbonat bağlı o zaman bu da diyeceğim primer karbonat umulur.
Yine buraya geldim.
Mete'nin bir tane karbonat bağlı bundan primer karbonat tondur derim.
Primer karbon daki düzenler primer hidrojen taras yakar Bonn'daki düzenler tersine hidrojen sekonder karbon daki düzenler de sekonder hidrojen dir diyorum.
B İnanmıyorum.
Peki ben bunun akitleri nasıl yazarım?
Pirim erste konular tersten halkini yazmak istiyorum.
Şimdi kadim primer karbon atomu bulunan bir hidrojen azaltıyoruz vampiri primer alkil olur.
Sekonder karbon tam bir hidrojen kopar diyorsam sekonder alkil ters yani karbondan bir erozan kopar diyorsan bu da ters bir aygıt olarak karşıma gelir.
Şimdi bunu nasıl anlayacaksınız?
Şimdi burada arkadaşlar bu till var.
Bir tane hidrojen tekrardan yazın şöyleydi.
Peki nereden koparmış hidrojene?
En üç ötekinden de mi şöyle hidrojen derini yazmayayım bu bütan, bütan dan?
Ben bir hidrojen kopartacak primer karbon na kopartıyor primer karbon.
Kim bu veya bu değil mi?
Tek karbon ama Allah ikisinden birinden kopar.
Tırsan ben primer bütün elde etmiş olurum.
Şimdi geliyorum sekonder sekonder alt etmek için.
Bütün bu tan'dan ben ne yapmam lazım.
Sekonder karbondan sekonder karbon olan hidrojen kopartmak lazım.
Sekonder karbon için iki tane karbon ona bağlı olması lazım.
Bakın iki tane herhangibir ikisinden herhangi birinden hidrojenin kopar sunabilirsiniz.
Ters yere geldim ters yer bitin şimdi arkadaşlar.
Ters her yapılan bu sefer tersten karbon atomunun elektron kopar, şekil düzeni kopar, çam bir iki, 3 bakın karbon Uribe yazdım ki üç tarafı üç tarafına karbon bağlıyım dedim.
Ters ters karbon bundan bir tane hidrojen kapattığımız zaman da ters yani bir site olarak karşımıza geliyor.
Evet arkadaşlarım şimdi normal İzol neo akilli bakın az önce Alkan'ın anlattık, şimdi heykelini anlatacağız.
Nasıl yapacağım?
Bu da gayet basit.
Şöyle yapıyoruz normal Alkan'dan bir hidrojen kopartıyor.
Zam normal akil olur.
Biz Alkan'dan bir hidrojen kopartıyor zam.
Joakim Neo Alkan'dan bir hidrojen kopartıyor.
Zam ne ait olur, gayet basit.
Olayı şöyle anlayacaksınız Bu benim elimdeki bir eşik.
Ne yapıda?
Ben buraya tekrardan hidrojeni koyarsan.
Bu normal bir bütan olur.
Bir hidrojen o zaman buradan kopartıp normal yapılan normal bütün.
Şimdi geliyorum yüzde kısmına.
Şimdi bu bile işin ne olduğunu anlamak için ilk önce bunun hidrojenli kısmını düşünün.
Hidrojen koparmadı mı?
Su haline bakın.
Hidrojen koparmadı hali bu.
Bu bir kere üç, dört, dört karbonlu bir bütan.
Nasıl bir ton bütan ize bütan.
Öbür tanınan bir hidrojen kopartıp atıyorum ama ne yapıyorum?
İkinci karbonun şu yapıyı bozmuyor Tüm bu yapıyı bozmadan uçtan kopar diyorsunuz ki olayı görelim.
Öbür tanınan bir hidrojen kopartıyor miyiz?
Bütün olur.
Ne yazalım?
C 3 Karbon karbon önce şu üç veya üç üç dört oldu.
Bu anda beş.
Bakın şimdi üç, dört, beş adet New Pantone yazdım.
Ben buradan bir tane hidrojen ko parçacıklardan yapıyı bozmadan, en uçtaki karbon lardan, çeşitlerden her birinden nereden buradan kopardım?
Cihaz bu şekilde neo panteri de bulmuş oluyoruz ve dersimizi bu şekilde bitiriyoruz.
Bundan sonraki dersimize görüşmek üzere hoşçakalın.