Durum Zarfı

Herkese Merhaba Kunduz.
Türkçe videolarına hoş geldiniz.
Bugün sizlerle birlikte durum zarfı nedir bunu öğreneceğiz.
Gençler hazırsanız hep birlikte başlayalım.
Şimdi durum zarfları, illeri veya filim cileri durum yönünden niteleyen sözcükler nedir?
Durum zarfları.
Gençler neymiş?
Bir fiili ya da bir fiil, kimseyi durum yönünden niteleyen sözcükler miş.
Durum zarfları fiile veya eğitimciye.
Sorulan Hangi soruyla bulunuyormuş?
Gençler bakın nasıl sorusuyla bulunuyormuş.
Yani değil veya film size sorduğum nasıl sorusu.
Bana cümle de durum zarfını bulunduruyor.
O zaman gelin hep birlikte şöyle bir örnek yerimize bakalım.
Birinci örneğimizde annesini gören çocuk annesine sımsıkı sarıldı.
Bakın burada dikkat ederseniz bizim neyimiz var?
Gençler sarıldı, dilimiz var.
Şimdi ben bu sarıldığı fiilinin nasıl?
Sorusunu sorup durum zarfını bulacağım.
Nasıl sarıldı?
Bakın sımsıkı buradaki sımsıkı sözcüğü.
Gençler cümle de durum zarfı olarak kullanıldı.
Hemen bir sonraki örneğine bakıyorum.
Anlatılanları gözünü kırpmadan dinledi.
Ek bakın yine dikkat ederseniz gençler burada dinledi.
Filim var dinledi.
Fiiline ne yapıyordum, nasıl?
Sorusunu soruyordum.
Nasıl dinledi?
Ve aldığım cevap.
Bu cümle de ne oldu?
Gençler bakın gözünü kırpmadan, buradaki gözünü kırpmadan.
Sözcük grubun birden fazla sözcükten oluştuğu için sözcük grubu diyorum.
Durum zarfı göreviydi.
Kullanıldı.
Yanımızdan koşarak uzaklaştı.
Bakın gençler burada da yine uzaklaştı.
Filim var, ben uzaklaştı fiilini soruyorum.
Nasıl uzaklaştı, bakın hangi cevabı aldı, koşarak uzaklaştı.
Bu cümlede de yine koşarak sözcüğü durum zarfı göreviyle kullanılan bir sözcük oldu.
Peki devam ediyoruz derneklerimize.
Hızlı konuşan spikeri kimse anlamadı.
Bakın gençler bu cümlede de neyimiz var bizim anlamadı.
Dilimiz var yine din burada.
Bakın dikkat ederseniz bir de bakın burada konuşan filim isimiz var gençler.
Buna da ben ne diyorum?
Konuşan sözcüğüne ben eğitimci diyorum ve burada bakın dikkat ederseniz anlamadığı fiilini nasıl sorusunu sorduğumda cevap alabileceğim bir sözcük yok.
Fakat konuşan fiili Messi'si.
Ne filmciler fiillere benzeyen sözcükler dir.
Gençler konuşmak, konuşan bu filim sidir ve.
Bilim siye soracağım.
Nasıl sorusu bana yine durum zarfını bulunduracak. Hemen soruyorum.
Nasıl konuşan?
Bakın cevabını ne olarak aldım.
Gençler hızlı konuşan o zaman.
Bu cümlede de hızlı sözcüğü yine durum zarfı göreviyle kullanılan bir sözcük oldu.
Peki örnekleri bizden devam ediyoruz gençler.
Bakın burada bir notumuz var.
Notumuz bizim için önemli.
Şimdi gençler, cümleye bakın.
Cümleye olasılık, kesinlik, sebep dilek yineleme anlamı katan sözcükler de durum zarfı kabul edilirmiş.
Hemen örnek yerimize bakalım.
Haftaya bize yine gelirsiniz.
Bakın burada gençler yine sözcüğü var.
Yine sözcüğü ne bildirir?
Gençler bakın burada ne bildiriyor?
Yineleme anlamı bildiriyor değil mi?
O zaman buradaki yine sözcüğün de ben durum zarfı kabul edebilirim.
Çünkü cümle de yineleme.
Yani tekrar anlamı katan sözcükler yine durum zarfı nın içerisine giriyor ve durum zarfı kabul ediliyor.
Onu senden sonra hiç görmedim.
Bakın gençler bu cümlede de hiç sözcüğü bana ne anlamı katıyor.
Cümle de Gençler bakın dikkat ederseniz kesinlik anlamı katıyor, hiç görmedim diyor.
Ve o zaman buradaki hiç sözcüğün de ben yine durum zarfı olarak kabul edebilirim.
Sınava çalışmadığı için zayıf not aldı.
Bakın gençler burada niçin zayıf not aldığı niçin zayıf not aldı?
Sebebi ne, zayıf not almasının nedir?
Gençler sınava çalışmaması di mi?
Sınava çalışmadığı için o zaman bu sözcükle cümleyi ne anlamı kattı?
Gençler bakın dikkat ederseniz sebep anlamı kattı.
Sebep anlamı katan sözcükleri de yine ben ne kabul ediyorum?
Durum zarfı kabul ediyorum.
Bari iki bardak çay istediniz cümlesinde de gençler.
Bakın bu cümlede de bağ sözcüğü var.
Bari sözcüğü cümleye ne anlamı katar?
Gençler dilek anlamı katar mı?
Dilek anlamı katar.
O yüzden buradaki bari sözcüğünü de ben durum zarfı olarak ala bilirim.
Belki ben de sizin de gelebilirim.
Bu cümlede de gençler bakın belki sözcüğü var, belki sözcüğü de cümleye ne anlamı katar bakın.
Evet, güzel olasılık anlamı katar.
Olasılık anlamı kattığı için de gençler buradaki belki sözcüğü de yeni durum zarfı olarak kabul edilir.