Soru Zarfı

Herkeze merhaba kunduz.
Türkçe videolarına hoş geldiniz.
Bugün sizlerle birlikte soru zarfı nedir bunu öğreneceğiz.
Hazırsanız başlayalım.
Gençler şimdi soru zarfları.
Cümlede bakın.
Fiilleri veya bilimcileri soru bakımından etkileyen sözcükleri.
Ben soru zarfı diyorum.
Gençler, yani soru zarfları.
Bir cümlede bir fiili veya fiili MSI soru bakımından terleyecek, etkileyecek sözcükler olması gerekiyor.
Peki benim cümlede soru zarfı olarak kullanabildiği sözcük terim neler?
Gençler.
Benim cümle de soru zarfı olarak kullanabildiği sözcükler.
Nasıl sözcüğü, ne zaman sözcüğü için sözcüğü, neden sözcüğü, ne kadar sözcüğü, neyi sözcüğü ve ne diye gibi gençler, sözcükler cümlede soru zarfı göreviyle kullanabilecek.
Sözcük derttir.
Hemen örnek ellerimize bakalım.
Örnekleri mi değinelim?
Çocuklar biliyorsunuz gençler.
Yukarda da söylemiştik fiilleri veya filim cileri soru bakımından etkilemesi gerekiyordu.
Hemen öğrencilerimize bakalım doğum gününü ne zaman kutlayacak mısın?
Bakın gençler burada ne zaman?
Sorusu var ve ne zaman?
Sorusu.
Bu cümle de gençler kutlamak fiilini.
Bakın burada kutlamak fiili var değil mi?
Kutlamak fiilini soru bakımından etkileyen bir sözcük.
Ne zaman tutacaksın diyor.
Buraya kadar nasıl geldi?
Yine bu cümlemize de Bakın gençler, dikkat ederseniz nasıl?
Sorusu var.
Nasıl sorusu da yine gençler.
Bakın bu cümlede kendinden sonra gelen gelmek fiiline.
Soru soruyor.
Gelmek fiilini soru bakımından etkiliyor.
Nasıl geldin buradaki?
Nasıl sözcüğü de?
Soru zarfı göreviyle kullanılan bir sözcüğün hemen üçüncü cümlemi bakıyorum.
Neden onun dediklerini yapmadın?
Bakın bu cümlede de gençler yine neden soru sözcümüz var?
Neden soru sözcümüz de bakın bu cümlede dikkat ederseniz biraz uzak da düşse gençler buradaki bakın yapmak fiilini etkileyen bir sorudur.
Bakın ne diyor.
Neden yapmadın diyor gençler.
Bu cümlede de Neden sözcüğü soru zarfı göreviyle kullanılmıştır. Bizi niçin beklemeyin?
Bu cümlede de gençler bakın niçin sözcüğü dikkatimi çekiyor hemen.
Soru zarfı göreviyle kullanılan bir sözcük ve kendisinden sonra gelen gençler bakın burada beklemek fiilini soru bakımından etkiliyor.
O yüzden bu cümlede de Niçin sözcüğü soru zarfı göreviyle kullanılmıştır.
Hemen bir sonraki örneğimizde bakıyoruz, İzmir'de ne kadar kalacaksın?
Bakın gençler burada da yine ne kadar soru sözcümüz var, ne kadar soru sözcümüz de kendisinden sonra gelen bak'ın kalmak fiilini soru bakımından etkilediği için ne kadar sözcük de bu cümlede soru zarfı olarak kullanılmıştır.
Hemen bir sonraki örneğimizde bakıyoruz ne bakıp duruyorsun?
Bu cümlede de gençler bakın bak ne sözcümüz var.
Ne sözcüğünü soru zarfı göreviyle kullanılabilir ve kendisinden sonra gelip kendisinden sonra gelen gençler bakın bakıp filim sidir.
Fiillere benzeyen sözcüktür.
Vakıf filim hissini etkilediği için soru bakımından gençler buradaki ne sözcüğü de soru zarfı olarak kullanılmıştır, ne diye aramadığını bizi.
Yine bu cümleyi de bakın gençler ne diye söz büyüğümüz var?
Soru söz büyüğümüzdür ne diye ve kendisinden sonra gelen bakın aramak fiilini gençler soru bakımından etkilediği için ben buna ne diyorum.
Yine bu cümlede soru zarfı olarak kullanılmıştır diyorum.
Hemen bir notumuz var.
Gençler notu umuza bakalım notumuz bakın ne diyor, ne sözcüğünün yerine cümlede gençten neler getirebilir?
Sen bakın ne oluyormuş, zamir oluyormuş.
Eğer N sözcüğünün yerine cümlede niçin getirebilir sem gençler bakın ne oluyormuş, darp oluyormuş.
Ne sözcüğünün yerine ise hangi sözcüğünü getirebilir?
Sem Gençler cümlede sıfat oluyormuş.
Hemen deneyelim.
Ne bekliyorsun örneğimizde bakalım.
Bakın gençler buradaki neyi sözcüğü yerine ben ne getirebilirim burada?
Niçin getirebilirim?
Niçin bekliyorsun o zaman?
Bu cümledeki ne sözcüğü?
Gençler ne göreviyle kullanılmıştır?
Soru zarfı göreviyle kullanılmıştır çünkü. Yerine niçin getirebilirim?
Ne gün geleceksin, bakın buradaki ne sözcüğünün yerine de gençler cümlede hangi sözcüğünü getire biliyorum.
Hangi gün geleceksin, hangi sözcüğünü getire bildiğim için de burada da soru sıfatı olarak kullanılmıştır.
Ve son örneğimizde ise senden ne istedi?
Buradaki neyi sözcüğü yerine de gençler bakın ne getire biliyorum neler sözcüğünü getirebiliyoruz, senden neler istedi?
Bu cümlede de gençler soru zamiri olarak kullanılmıştır.
Ne sözcüğü?
Buna dikkat ediyoruz, ne sözcüğüne?
Evet, gençler.
Bir notumuz daha var.
Bu notumuz da da yine dikkat ediyoruz karışan bir durum.
Notumuz da ne söylüyor?
Gençler bakın nasıl ve ne kadar sözcükleri ismi niteler.
S sıfat göreviyle kullanılabiliyor muş.
Gençler bakın eğer fiili niteler, se de zarf göreviyle kullanılıyormuş.
Hemen gördüklerimize bakalım.
Günün nasıl geçti bu cümledeki?
Bakın nasıl?
Sözcüğü kendisinden sonra gelen geçmek fiilini.
Gençler bakın soru bakımından etkilediği için buradaki nasıl?
Sözcüğü soru zarfı olarak kullanıldı.
Hemen alttaki derneğimize bakıyoruz.
Nasıl bir hediye aldığın, buradaki nasıl sözcüğü de gençler dikkat ederseniz hediye ismini hediye biliyorsunuz isim dir di mi?
Hediye ismini gençler nitelediği için burada da ne olarak kullanıldı?
Soru sıfatı olarak kullanıldı.
Hemen alttaki örneklere bakıyoruz.
Ne kadar paran var yine bu cümlede gençler bakın ne kadar.
Soru sözcüğü kendisinden sonra gelen para ismini bakın para isimdir.
Gençler ne kadar paran var ismini etkilediği için, para ismin etkilediği için gençler ne diyorum bu cümlede soru sıfatı olarak kullanılmıştır diyorum.
Ne kadar sözcüğü ve son örneğimizde beni ne kadar bekledin?
Örneğimizde de bakın burada gençler ne kadar sözcüğü beklemek fiilini etkilediği için burada da ne diyoruz?
Soru zarfı göreviyle kullanılmıştır diyoruz.