Zaman Zarfı

Herkese merhaba kunduz.
Türkçe videolarına hoşgeldiniz.
Bugün sizlerle birlikte gençler zaman zarfı nedir bunu öğreneceğiz.
Hazırsanız gelin hep birlikte başlayalım.
Çünkü gençler zaman zarfları, iyileri veya bilimcileri zaman yönünden niteleyen sözcükleri ben cümlede zaman zarf ediyorum, bunu unutmuyoruz.
Tamam gençler, zaman zarfları, zaman zarfları bakın fiile veya fiilin siye sorulan ne zaman?
Sorusuyla bulunur gençler.
Yani ben bir fiile veya fiili müziğe ne zaman?
Sorusunu sorarak cümlede zaman zarflarını bulabilirim.
Hemen örnekle elimize bakalım.
Akşam da sayımlar bize gelecek.
Bakın gençler bu cümlede ne var?
Bakın bu cümlede gelecek fiili var.
Şimdi gelecek fiilini soruyorum.
Ne zaman gelecek akşam?
Bu cümlede gençler akşam sözcüğü ile sorduğum ne zaman?
Sorusuna cevap verdiği için zaman zarfı olarak kullanıldı.
Yine bir sonraki örneğimizde bakıyorum, babam az önce dışarı çıktı.
Bakın gençler yine bu cümlede de çıktı.
Fiili var çıktı fiil.
Yine soruyorum ne zaman çıktı?
Az önce cevabını aldım.
Buradaki az önce sözcüğü de gençler.
Yine sözcük grubu ne olarak kullanıldı?
Gençler zaman zarfı olarak kullanıldı.
Okul yarın İzmir'e geziye gidecek.
Bakın gençler bu cümlede de gidecek filim var, gidecek fiilini soruyorum.
Ne zaman gidecek?
Bakın cevabını ne olarak aldım.
Yarın bu cümlede de yine yarın Sözcü Zaman zarfı olarak kullanıldı.
Bir sonraki cümlemi bakıyorum.
Yıllar önce bu mahallede oturuyorduk.
Burada da gençler Bakın dikkat ederseniz oturuyorduk, dilimiz var, oturuyorduk fiilini soruyorum. Ne zaman oturuyorduk ve yıllar önce cevabını alıyorum.
Bu cümlede de gençler yıllar önce sözcüğü yine zaman zarfı olarak kullanıldı.
Evet, bir notumuz var.
Notumuz önemli gençler.
Notumuz da şöyle bir bakalım.
Şimdi notumuz ne diyor gençler.
Zaman bildiren akşam.
Bugün, yarın gibi sözcükler her zaman cümlede zaman zarfı olmaya bilirmiş.
Gençler buna dikkat ediyor.
Meğer cümlede ne zaman?
Sorusuna cevap vermiyorsa veya cümlede bir kavram olarak kullanılmışsa gençler.
Ben buna artık zaman zarfı demiyorum, örneklere bakalım.
Akşam, şairin şiirlerinde kullandığı en önemli konuydu.
Bakın gençler bu cümlede akşam sözcüğü var.
Fakat bu cümledeki akşam sözcüğü ne zaman?
Sorusuna Yani fiili veya fiili Messi'ye sordum, ne zaman?
Sorusuna cevap vermiyor ve aynı zamanda gençler bakın burada bir kavram olarak kullanılmış.
Akşam diyor.
Akşam kavramı şairin şiirlerinde kullandığı en önemli konuydu.
O yüzden buradaki sözcük gençler.
Akşam sözcüğü cümlede zaman zarfı değil, isim olarak kullanıldı.
Yarınını düşünmeyen geleceğe sağlıklı bakamaz demiş gençler.
Bu cümlede de.
Yine bakın bu cümlede yarın sözcüğü var.
Ben bu yarın sözcüğünü hemen zaman zarfı mu edeceğim tabikide.
Hayır gençler bir bakacağım bakın ne diyor.
Yarınını düşünmeyen buradaki yarın sözcüğü de bir kavram olarak kullanılmış.
Gençler ne zaman?
Sorusuna da cevap vermiyor.
O yüzden ben buradaki yarın sözcüğünü ne kabul ediyorum?
Yine gençler isim kabul ediyorum. Peki bir sorumuz var, hemen gelin şöyle sorumuza beraber bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır diyor gençler.
Hemen bakalım ne yapıyorduk?
Zaman zarfını bulmak için fiili ya da fiili Messi'ye sorduğum ne zaman?
Sorusu bana zaman zarfını bulunduruyordu.
Bu film cuma günü vizyona girecek.
Bakın gençler burada girecek filim var girecek fiilini soruyorum.
Ne zaman girecek?
Cuma günü ve buradaki cuma günü sözcük cümle de zaman zarfı olarak kullanıldı.
Adana seçeneğim.
Cevabım olacak ama diğer seçeneklere de bakalım.
Yine de adamlar Ankara'dan yola çıkmış olmalı gençler.
Bakın bu cümlede fiil veya fiili Messi'ye sorduğum ne zaman?
Sorusuna bir cevabım yok.
O yüzden burada zaman zarfı yok.
Gençler B seçeneği elendi.
C seçeneğine bakıyorum.
Hastalandığı için okula gidemedi.
Yine burada da gençler bakın dikkat ederseniz gidemedi diye bir filim var ve ne zaman sorusunu sorun cevabını alamıyorsunuz cümlede.
O yüzden C seçeneği de cevabım olmaz.
Denizli seçeneğine bakıyorum.
Gençler Denizli seçeneğine de kitap okumak üzere kütüphaneye gitti.
Bakın burada demek gitmek fiilinin var fakat ne zaman gittiği sorusuna bir cevap vermiyor gençler.
O yüzden Denizli seçeneği de cevap değil gençler.
Cevabımız Adana seçeneği oldu.
Adana seçeneğinde gençler cuma günü sözcüğü girecek fiiline sordum.
Ne zaman?
Sorusuna cevap verdiği için zaman zarfı göreviydi.
Kullanıldı.