Sözcüğün Cümlede Farklı Görevde Kullanımı

Herkeze Merhaba Kunduz Türkçe videolarına hoş geldiniz.
Bugün sizlerle birlikte sözcüğün cümlede farklı görevde kullanımı konusunu öğreneceğiz.
Gençler hazırsanız başlayalım.
Çünkü gençler Türkçe'de bir sözcük.
Cümlede bakın kaç görevde kullanılabiliyor muş.
8 farklı görevde kullanılabiliyor muş.
Peki bu görevlerim neler?
Benim bir bakalım.
Birincisi, gençler bir sözcük cümlede isim göreviyle kullanılabilir.
Bir diğeri gençler.
Yine bir sözcük cümlede zamir göreviyle kullanılabilir.
Yine gençler bir sözcük, bir cümlede sıfat göreviyle kullanılabilir.
Bir sözcük cümlede zarf göreviyle kullanılabilir.
Bir sözcük cümlede, adat, göreviyle kullanılabilir.
Bir sözcük cümlede bağlam görevinde kullanılabilir.
Bir sözcük cümlede ünlem görevinde kullanılabilir.
Ve bir sözcük cümlede gençler fiil göreviyle kullanılabilir.
Toplamda sekiz farklı görevde kullanılabilir.
O zaman şöyle bilinciyle başlıyorum Gençler isim.
Şimdi ismin bakın diğer adı neymiş?
Adından da anlaşılacağı üzere gençler, ad isimler bakın neymiş.
Varlıkları veya kavramları tanıtan sözcükler miş.
Ne yapıyorduk?
Biliyorsunuz isimlerin mek mak.
Mastar eklerini getiremiyor duk.
Hemen bakalım derneklerimize.
Masa bir isimdir, basamak diyemiyorum di mi gençler.
Ev bir isim, araba bir isim, rüya bir isim, mutluluk bir isim, orman bir isimdir gençler.
Bu sözcükler cümlede isim olarak kullanıla bilir.
Hemen bir sonraki görevimize geçiyorum.
Gençler.
Zamir, diğer adıyla Adil.
Şimdi Zammı.
İller bakın neymiş gençler.
Cümlede isimlerinin yerini tutan sözcükler miş.
Yani isimlerin yerini tutan sözcüklere.
Ben zamir ya da diğer adıyla adın diyorum.
Hemen derneklerimize bakalım.
Birinci örnekte bakın diyor ki Ali kitapları rafa yerleştirdi.
Şimdi bu cümlede gençler Ali bir isimdir.
Kitap bir isimdir.
Rauf bir isimdir.
Ben ne yapacağım?
Bu cümleyi değiştireceğim.
Bunların yerine o sözcüklerin yerini tutan sözcükler getireceğim ve bu sözcüklere de zamir diyeceğim.
O onları oraya yerleştirdi. Bakın bu cümle de gençler o sözcüğü, Ali isminin, onlar sözcüğü, kitap isminin oraya sözcüleri Raf isminin yerini tuttuğu için cümlede zamir göreviyle kullanılmıştır.
Bir diğer görevimiz ise gençler.
Sıfat diğer adıyla ön ad, sıfatlar ise gençler.
Bakın isimleri renk, durum, şekil bakımından niteleyen veya gençler isimleri sayı, soru, işaret, belge, işsizlik bakımından belirten sözcükleri.
Ben ne diyorum?
Sıfat ya da diğer adıyla ön ad diyorum.
Hemen örnek ellerimize bakalım gençler.
Bakın burda bir kalem ismi var.
Kalem ismini gençler renk bakımından niteleyen bir sözcük var.
Bakın mavi kalem.
O yüzden bu cümledeki mavi sözcüğü sıfat olarak kullanıldı.
Yine gençler bakın yuvarlak masa örneğinde masa isimdir.
Gençler di mi?
Masa isminin şeklini gösteren yuvarlak sözcüğü de yine burada sıfat olarak kullanıldı ve burada öğrenci ismi var.
Gençler dikkat ederseniz öğrenci Sözcü'de bir isimdir.
Öğrenci ismini bakın sayısını gösteren bir sözcük var.
Üç öğrenci.
O yüzden bu örnekte deki üç sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır ve son örneğimiz bu ev gençler.
Yine bakın dikkat ederseniz ev isimdir ve ev ismini işaret eden bu sözcüğü de gençler yine bu örnekte sıfat olarak kullanılmıştır.
Geldik bir diğer görevimizi.
Bir diğer görevimiz ise gençler nedir?
Zarf dır.
Diğer adıyla belirtecek zarflar ise gençler, fiil, fiil, kimse, sıfat, adla aşmış sıfat veya zarfları durum, soru, miktar, yön, zaman anlamından etkileyen sözcükler midir?
Hemen öğrendiğimize bakalım yemekler güzel görünüyor.
Bakın bu cümlede gençler görünüyor.
Filim var ve görünüyor fiilini durum bakımından, durum bakımından etkileyen bir söz büyüğümüz var.
Güzel sözcüğü gençler.
Bu cümle de güzel sözcüğü zarf göreviyle kullanılmıştır.
Hemen bir sonraki görevimize bakıyorum.
Gençler Ed AD diğer adıyla ilginç ed adlar ise gençler. Bakın tek başına anlamı olmayan fakat cümle de eklendiği sözcükle birlikte çeşitli anlamlarda kullanılan sözcükler dir.
Türkçede adet olarak kullanan sözcükler için kadar gibi üzere gore den başka e göre gibi sözcükler dir gençler.
Bu sözcüklerin tek başına anlamları yoktur.
Fakat bunlar eklendiği sözcükle beraber cümle de anlam kazanabilir.
Geldik bir farklı görevimize.
Gençler bağla, çift bağlantılar da gençler cümlede sözcükleri, söz gruplarını veya cümleleri birbirine bağlayan sözcük.
Gençler nelerdir?
Bağlama göreviyle kullanılan sözcüklerin ve veya yahut ya da ama fakat oysa ki veyahut gibi sözcükler, gençler, cümle de bağlı saç olarak kullanılabilen sözcük vardır.
Ve geldin bir sonraki görevime gençler, bir sonraki görevim ise önlemdir.
Önlemler ise gençler, üzüntü, mutluluk, sevinç gibi çeşitli duygularımı anlatan veya gençler cümlede seslenme, uyarı, buyruk anlamında kullanılan sözcükler dir.
Hemen öğrencilerimize bakalım, yaşadığın sınavdan yüz almışım derken buradaki gençler yaşasın bakın benim sevinç duygumu anlatan bir sözcük ve ünlem olarak kullanılmıştır bu cümlede.
Çimlere basmayın derken gençler, bakın bu cümle bir nedir?
Gençler uyarı cümlesidir di mi?
Çimlere bakmayınız.
O yüzden bu cümle de başlı başına bir ünlem cümlesi olarak kullanılmıştır ve sonuna da gençler.
Ne işaretini kullanıyorum?
Türkçedeki bakın ünlem işaretini kullanıyorum.
Ve geldik sonuncu görevimize gençler.
Sonuncu görevimiz ise fiil diğer adıyla eylem.
Iller ise gençler, iş, oluş, hareketlilik veya durum anlamında kullanılan sözcükler dir.
Biliyorsunuz fiilleri ne getire biliyorduk mek mak, mastar eklerini gençler getire biliyoruz mek mak, mastar eklerini getirebiliyoruz.
Hemen şöyle önerilerimize bakalım.
Koşmak, gülmek, oynamak, çıkmak, atmak, yazmak, uyumak.
Bu örneklerinde gençler yine fiili olarak kullanılabilen sözcük terimdir.
Sözcük (Kelime) Türleri
Zarflar 6 / 6
Sözcüğün Cümlede Farklı Görevde Kullanımı
Sözcüğün Cümlede Farklı Görevde Kullanımı