Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

aldı- 'da dö- -? o prak Uşi Antlaşması'na göre, > Trablusgarp, İtalya'ya bırakılmıştır. (Böylece Osmanlı Ku- zey Afrika'daki son

aldı-
'da
dö-
-?
o prak
Uşi Antlaşması'na göre,
> Trablusgarp, İtalya'ya bırakılmıştır. (Böylece Osmanlı Ku-
zey Afrika'daki son toprağını da kaybetmiştir.)
Rodos ve On İki Ada, Yunan işgaline karşı geçici olarak
İtalya'ya bırakılmıştır.
Trablusgarp halkı

aldı- 'da dö- -? o prak Uşi Antlaşması'na göre, > Trablusgarp, İtalya'ya bırakılmıştır. (Böylece Osmanlı Ku- zey Afrika'daki son toprağını da kaybetmiştir.) Rodos ve On İki Ada, Yunan işgaline karşı geçici olarak İtalya'ya bırakılmıştır. Trablusgarp halkı dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kal- mıştır. NOT Mustafa Kemal'in rütbesi binbaşılığa yükseltilmiştir. SIRA SENDE 83 Uşi Antlaşması'nda; "Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakıla- cak ancak Trablusgarp halkı dinî bakımından Osmanlı halifesi- ne bağlı olacaktır." hükmü yer almıştır. Bu bilgiden hareketle, bra I. Osmanlı Devleti toprak kaybına uğramıştır. II. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ve Bingazi'yi kaybetme- sinde milliyetçilik akımı etkili olmuştur. III. Osmanlı Devleti, Trablusgarp halkı ile kültürel bağlarını de- vam ettirmeyi amaçlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II ÇÖZÜM SENDE E) I ve III C) Yalnız III