Sorular

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
1.
C
G
a
K
I
a.b
SIRA SİZDE
6
a
C
b
b
G
U
a
Özdeş K, L ve M tuğlaları şekilde gösterildi-
ği gibi yumuşak bir kum üzerine konulduğunda,
tuğlalar kuma sırası ile hk, h ve hm kadar bat-
maktadır.
a<b<c olduğuna göre, hk, h ve harasın-
daki ilişki nedir?
1.3
Fizik
Sıvı Basıncı
1. C G a K I a.b SIRA SİZDE 6 a C b b G U a Özdeş K, L ve M tuğlaları şekilde gösterildi- ği gibi yumuşak bir kum üzerine konulduğunda, tuğlalar kuma sırası ile hk, h ve hm kadar bat- maktadır. a<b<c olduğuna göre, hk, h ve harasın- daki ilişki nedir? 1.3
X cismi KN noktaları arasında 6 saniye periyotla basit
harmonik hareket yapmaktadır.
mmmmm
KLO
MN
Buna göre, X cismi t = 0 anında M noktasından ok
yönünde geçtikten 27 saniye sonra;
7 1. L noktasında bulunmaktadır.
II. t = 0 anından itibaren 9 kez yön değiştirmiştir.
III. t = 0 anından itibaren 8 kez maksimum hız değerine
ulaşmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A) Yalniz I
X
D) Ive Ill
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve Il
Fizik
Denge ve Denge Şartları
X cismi KN noktaları arasında 6 saniye periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır. mmmmm KLO MN Buna göre, X cismi t = 0 anında M noktasından ok yönünde geçtikten 27 saniye sonra; 7 1. L noktasında bulunmaktadır. II. t = 0 anından itibaren 9 kez yön değiştirmiştir. III. t = 0 anından itibaren 8 kez maksimum hız değerine ulaşmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) A) Yalniz I X D) Ive Ill B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve Il
LİSE SON
5.
%5'lik
sükroz
çözeltisi
295
notonit
%5'lik
sükroz
çözeltisi
Ux
Civa
Yalnızl
%5'lik
sükroz
çözeltisi
%5'lik
sükroz
çözeltisi
490
sh
%2'lik,
sükroz
çözeltisi
D) II ve III
Civa
298
84
BİYOLOJİ DERS BAŞA
hipotonik
Civa
Yukarıdaki şekilde, içinde %5'lik sükroz çözeltisi bulunan
ve ağızları bağırsak zarla kapatılmış, manometre bağlı
cam huniler, içlerinde farklı derişimlerde sükroz çözeltile-
ri bulunan kaplara yerleştiriliyor.
(Deney başlangıcında manometrelerin X ve Y kollarındaki cıva se-
viyesi, şekilde gösterildiği gibi birbirine eşittir.)
Bu deney düzeneği ile ilgili,
I. 1. deney düzeneğindeki manometrenin X ve Y kolların-
daki cıva düzeyinin değişmemesi beklenir.
%10'luk
sükroz O
çözeltisi
II. 2. deney düzeneğindeki manometrenin X kolundaki
civa seviyesi düşerken, Y kolundaki cıva seviyesi yük-
selir.
B) Yalnız III
f
III. 3. deney düzeneğindeki hunide bulunan sükroz miktarı
azalır.
polen
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Weronik
E) I, II ve III
7.
C) Lve 11
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Yukarıd
evresi h
Bu evr
tır?
A) HU
ev
B) H
KE
D) L
E)
S₂
8.
Biyoloji
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
LİSE SON 5. %5'lik sükroz çözeltisi 295 notonit %5'lik sükroz çözeltisi Ux Civa Yalnızl %5'lik sükroz çözeltisi %5'lik sükroz çözeltisi 490 sh %2'lik, sükroz çözeltisi D) II ve III Civa 298 84 BİYOLOJİ DERS BAŞA hipotonik Civa Yukarıdaki şekilde, içinde %5'lik sükroz çözeltisi bulunan ve ağızları bağırsak zarla kapatılmış, manometre bağlı cam huniler, içlerinde farklı derişimlerde sükroz çözeltile- ri bulunan kaplara yerleştiriliyor. (Deney başlangıcında manometrelerin X ve Y kollarındaki cıva se- viyesi, şekilde gösterildiği gibi birbirine eşittir.) Bu deney düzeneği ile ilgili, I. 1. deney düzeneğindeki manometrenin X ve Y kolların- daki cıva düzeyinin değişmemesi beklenir. %10'luk sükroz O çözeltisi II. 2. deney düzeneğindeki manometrenin X kolundaki civa seviyesi düşerken, Y kolundaki cıva seviyesi yük- selir. B) Yalnız III f III. 3. deney düzeneğindeki hunide bulunan sükroz miktarı azalır. polen ifadelerinden hangileri doğrudur? Weronik E) I, II ve III 7. C) Lve 11 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI Yukarıd evresi h Bu evr tır? A) HU ev B) H KE D) L E) S₂ 8.
9.
8.
%8 lik
maltoz
çözeltisi
Yarı geçirgen zar
%5 lik-
maltoz
çözeltisi
A) 1>2>3
+%20 lik
%1 lik-
maltoz
maltoz
çözeltisi çözeltisi
X
D) 2>3>1
3
FEN BİLİMLERİ Y
Y
FEN BİLİMLERİ
Yarı geçirgen zar
X
B) 1>3>2
%15 lik
maltoz
çözeltisi
Yukarıdaki deneyde, yarı geçirgen bir zar ile eşit hacimli X
ve Y bölmelerine ayrılmış üç kabin, X ve Y bölmelerine
farklı derişimlerde maltoz çözeltileri konulmuştur. Kaplar
oda sıcaklığında belirli bir süre bekletilmiştir.
Y
Yarı geçirgen zar
Deneyde, kapların X bölmelerinden Y bölmelerine doğ-
ru su geçiş hızları arasındaki ilişkinin aşağıdakilerden
hangisi gibi olması beklenir?
-%19 luk
maltoz
çözeltisi
E3>2>1
C) 2>1>3
Hücreler arası Sıvıda bulunan aşağıdaki moleküllerden
hangisi, kolaylaştırılmış difüzyon ile hücre içine alina-
maz?
11
Biyoloji
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
9. 8. %8 lik maltoz çözeltisi Yarı geçirgen zar %5 lik- maltoz çözeltisi A) 1>2>3 +%20 lik %1 lik- maltoz maltoz çözeltisi çözeltisi X D) 2>3>1 3 FEN BİLİMLERİ Y Y FEN BİLİMLERİ Yarı geçirgen zar X B) 1>3>2 %15 lik maltoz çözeltisi Yukarıdaki deneyde, yarı geçirgen bir zar ile eşit hacimli X ve Y bölmelerine ayrılmış üç kabin, X ve Y bölmelerine farklı derişimlerde maltoz çözeltileri konulmuştur. Kaplar oda sıcaklığında belirli bir süre bekletilmiştir. Y Yarı geçirgen zar Deneyde, kapların X bölmelerinden Y bölmelerine doğ- ru su geçiş hızları arasındaki ilişkinin aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? -%19 luk maltoz çözeltisi E3>2>1 C) 2>1>3 Hücreler arası Sıvıda bulunan aşağıdaki moleküllerden hangisi, kolaylaştırılmış difüzyon ile hücre içine alina- maz? 11
trik
bi
ik-
7.
9₁ 92 yüklerinin O noktasındaki bileşke elektrik alanı
ve
E'dir.
tw
O
K
92
L
D) q₂ L arası
91
nenbb ebni
NEVUO
Buna göre bileşke elektrik alan aşağıdakilerden
hangisinde sıfır olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) K noktası
B) L noktası
M
C) M noktası
E) LM arası
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
trik bi ik- 7. 9₁ 92 yüklerinin O noktasındaki bileşke elektrik alanı ve E'dir. tw O K 92 L D) q₂ L arası 91 nenbb ebni NEVUO Buna göre bileşke elektrik alan aşağıdakilerden hangisinde sıfır olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) K noktası B) L noktası M C) M noktası E) LM arası
9.
2x+40 ≥√x-4
|x-5>2
eşitsizlik sisteminin gerçek sayılardaki çözüm kü-
mesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) [-2, 12]
B) [4, 12]
D) (7, 12]
C) [2, 12]
E) [2, 4] U [7, 12]
A) (4,5)U (8.9)
C) (4,5)U (8.)
C
3x-81
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
9. 2x+40 ≥√x-4 |x-5>2 eşitsizlik sisteminin gerçek sayılardaki çözüm kü- mesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [-2, 12] B) [4, 12] D) (7, 12] C) [2, 12] E) [2, 4] U [7, 12] A) (4,5)U (8.9) C) (4,5)U (8.) C 3x-81
13)
K₂
Merkez
doğrusu
Bir dalga leğeninde aynı fazlı özdeş ve noktasal K., K,
kaynaklan ile girişim deseni elde ediliyor.
Desen üzerindeki bir P noktasının K, kaynağına uzaklı-
ğı şekildeki gibi 90 cm ve dalgaların dalga boyu 20 cm
olduğuna göre, P noktası hangi girişim çizgisi üzerin-
dedir?
(sin 37=cos 53-0,6; sin 53=cos 37-0,8)
Fizik
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim
13) K₂ Merkez doğrusu Bir dalga leğeninde aynı fazlı özdeş ve noktasal K., K, kaynaklan ile girişim deseni elde ediliyor. Desen üzerindeki bir P noktasının K, kaynağına uzaklı- ğı şekildeki gibi 90 cm ve dalgaların dalga boyu 20 cm olduğuna göre, P noktası hangi girişim çizgisi üzerin- dedir? (sin 37=cos 53-0,6; sin 53=cos 37-0,8)
5. a ve k birer pozitif gerçel sayı olmak üzere, gerçel
sayılar kümesinde bir f fonksiyonu
f(x) = kax
biçiminde tanımlanıyor.
f(0) =
ve f(4) = 9 olduğuna göre, ka çarpımı kaçtır?
9
C) 1
D) 3
E) 9
A) 1/12
9
B)
3
Lise Matematik
Üstel Fonksiyon
5. a ve k birer pozitif gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesinde bir f fonksiyonu f(x) = kax biçiminde tanımlanıyor. f(0) = ve f(4) = 9 olduğuna göre, ka çarpımı kaçtır? 9 C) 1 D) 3 E) 9 A) 1/12 9 B) 3
TYT/Türkçe
34. Batı Türkistan'daki Aral Gölü güneyinde bulunan Harezm
bölgesinde 780 yılında dünyaya gelip 850'de Bağdat'ta
vefat eden Harezmî'nin nitelikleri şunlardır:
●
●
●
●
KRO
OWAN
●
Açıların trigonometrik fonksiyonlarla ifade edildiğini
gösteren bazı grafik ve tabloları kullanmıştır.
Cebir denklemlerinin çözümünde kare ve
dikdörtgenlerden yararlanmıştır.
İkinci derece denklemlerin çözümünü çok sade,
anlaşılır ve sistematik biçimde yazmıştır.
Çözümleri adım adım ve sistemli bir sıra e vermiş
olması, algoritma yöntemlerinin ortaya çıkmasını
sağlamıştır.
Günümüz bilgisayar programcıları hâlâ onun
çalışmalarını temel almaktadır.
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi Harezmî'nin
özelliklerinden biri değildin?
A) Denklemlerin çözümünü sınıflandırarak verme
B) işlem yaparken bazı geometrik şekillerden faydalanma
C) Yenilik doğuran bilimsel çalışmalar yapma-
DY Bilime katkıda kendi dönemiyle sınırlı olmama
(E)
E) çalışmalarında görsel ögelerden yararlanma
3
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
TYT/Türkçe 34. Batı Türkistan'daki Aral Gölü güneyinde bulunan Harezm bölgesinde 780 yılında dünyaya gelip 850'de Bağdat'ta vefat eden Harezmî'nin nitelikleri şunlardır: ● ● ● ● KRO OWAN ● Açıların trigonometrik fonksiyonlarla ifade edildiğini gösteren bazı grafik ve tabloları kullanmıştır. Cebir denklemlerinin çözümünde kare ve dikdörtgenlerden yararlanmıştır. İkinci derece denklemlerin çözümünü çok sade, anlaşılır ve sistematik biçimde yazmıştır. Çözümleri adım adım ve sistemli bir sıra e vermiş olması, algoritma yöntemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüz bilgisayar programcıları hâlâ onun çalışmalarını temel almaktadır. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi Harezmî'nin özelliklerinden biri değildin? A) Denklemlerin çözümünü sınıflandırarak verme B) işlem yaparken bazı geometrik şekillerden faydalanma C) Yenilik doğuran bilimsel çalışmalar yapma- DY Bilime katkıda kendi dönemiyle sınırlı olmama (E) E) çalışmalarında görsel ögelerden yararlanma 3
13. Karışımlarla ilgili,
1. Belirli sembol ve formülleri vardır.
H. Çözücü daima Sivi hâlde olan maddedir.
III. Homojen veya heterojen olabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Çözünürlük
13. Karışımlarla ilgili, 1. Belirli sembol ve formülleri vardır. H. Çözücü daima Sivi hâlde olan maddedir. III. Homojen veya heterojen olabilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
ÖR:
Burak A maddesinden log2 (3x - 2) g alıyor. Daha sonra yaptığı
kontrolde eksik aldığını görerek aynı A maddesinden 11 g daha
alıyor.
Aldığı tüm A maddesini 3 şişeye eşit olarak böldüğünde, bir şi-
şede 5 g olduğunu görüyor.
Buna göre, x değeri kaçtır?
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
ÖR: Burak A maddesinden log2 (3x - 2) g alıyor. Daha sonra yaptığı kontrolde eksik aldığını görerek aynı A maddesinden 11 g daha alıyor. Aldığı tüm A maddesini 3 şişeye eşit olarak böldüğünde, bir şi- şede 5 g olduğunu görüyor. Buna göre, x değeri kaçtır?
L
K
10%
60°
AN=h₂ = ha
TEMEL Düzey
40
ha
Dh₂> h₁> h3
h₂
h₁
Bir dalga leğeni, derinlikleri h₁, h₂ ve ha olan paralel ortamlara
ayrılmıştır.
K dalgasının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre, h₁, h₂
ve ha derinlikleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
B) h₁> h₂> ha
+
(hid hadhz
C) Zh₂> h₁
E) >h₁ > h₂
Fizik
Su Dalgaları
L K 10% 60° AN=h₂ = ha TEMEL Düzey 40 ha Dh₂> h₁> h3 h₂ h₁ Bir dalga leğeni, derinlikleri h₁, h₂ ve ha olan paralel ortamlara ayrılmıştır. K dalgasının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre, h₁, h₂ ve ha derinlikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? B) h₁> h₂> ha + (hid hadhz C) Zh₂> h₁ E) >h₁ > h₂
ń
K
L
(0000) (0000)
M
(0000)
+
r=0
E
Şekil - I
K
A)
Artar.
B)
Azalır.
C)
Artar.
D) Azalır.
E)
Artar.
(0000)
+ E
L
Azalır.
Artar.
Azalır.
Artar.
Artar.
L
(0000)
(0000)
M
İç direnci önemsenmeyen üretece özdeş K ve M lamba-
ları Şekil - I'deki gibi bağlıdır. Lambalar üreteçten ayrılıp
Şekilll'deki gibi tekrar üretece bağlanıyor.
Şekil - II
Buna göre, K, L ve M lambalarının parlaklıkları için ne
söylenebilir?
M
Artar.
Artar.
Azalır.
Azalır.
Azalır.
Fizik
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
ń K L (0000) (0000) M (0000) + r=0 E Şekil - I K A) Artar. B) Azalır. C) Artar. D) Azalır. E) Artar. (0000) + E L Azalır. Artar. Azalır. Artar. Artar. L (0000) (0000) M İç direnci önemsenmeyen üretece özdeş K ve M lamba- ları Şekil - I'deki gibi bağlıdır. Lambalar üreteçten ayrılıp Şekilll'deki gibi tekrar üretece bağlanıyor. Şekil - II Buna göre, K, L ve M lambalarının parlaklıkları için ne söylenebilir? M Artar. Artar. Azalır. Azalır. Azalır.
thy
Soru-10 Bir emlakçı sattığı bir arsanın alıcısından
ve satıcısından %3'er komisyon almaktadır. Buna
göre fiyatı 240000 TL olan arsanın satışından kaç TL
komisyon alır?
24x2400993
199
54
JM
57
7
43
7209
4
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
thy Soru-10 Bir emlakçı sattığı bir arsanın alıcısından ve satıcısından %3'er komisyon almaktadır. Buna göre fiyatı 240000 TL olan arsanın satışından kaç TL komisyon alır? 24x2400993 199 54 JM 57 7 43 7209 4
ret
an
34.
A
10
5
D 5
E
D
12
Şekil I
Şekil II
10
5
F
C
5
B
Taban ayrıtları 5 br ve yükseklikleri 10 br olan iki eş kare
dik prizma, Şekil I'deki gibi aralarında 12 br uzaklık olacak
şekilde yerde durmaktadır.
Bu prizmalar, Şekil Il'deki gibi E ve F noktaları sabit ka-
lacak şekilde birbirlerine doğru devriliyor ve denge duru-
munda birer ayrıtları çakışıyor.
Buna göre, A, B, C ve D noktalarını köşe kabul eden
ABCD dörtgeninin alanı kaç br2 olur?
A) 60
B) 50
C) 45
40
E) 30
Geometri
Dik Prizmalar
ret an 34. A 10 5 D 5 E D 12 Şekil I Şekil II 10 5 F C 5 B Taban ayrıtları 5 br ve yükseklikleri 10 br olan iki eş kare dik prizma, Şekil I'deki gibi aralarında 12 br uzaklık olacak şekilde yerde durmaktadır. Bu prizmalar, Şekil Il'deki gibi E ve F noktaları sabit ka- lacak şekilde birbirlerine doğru devriliyor ve denge duru- munda birer ayrıtları çakışıyor. Buna göre, A, B, C ve D noktalarını köşe kabul eden ABCD dörtgeninin alanı kaç br2 olur? A) 60 B) 50 C) 45 40 E) 30
MLERİ TESTİ
pji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. Musluklu bir cam şişenin içine bir miktar su konulduktan
sonra musluğu kapatılıyor. Bu şişe ters çevrilip su dolu
bir kaba konulduğunda şekildeki konumda dengede
kalıyor.
ok
cam şişe
hava
2
su
kap
su
yer
(yatay)
Bu durumdayken M musluğu açılıp şişe serbest
bırakılıyor ve yeni denge oluşuncaya kadar şişe dik
pozisyonda kalıyor.
Yeni denge oluşmadan önce şişedeki su miktarı ve
şişenin sudaki hareketiyle ilgili,
D) II ve IV
Şişeye su girer.
II. Şişeden su çıkar.
III. Şişe ok yönünde hareket eder.
IV. Şişe ok yönüne zıt yönde hareket eder.
V. Şişe hareketsiz kalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
E) II ve V
Fizik
Sıvı Basıncı
MLERİ TESTİ pji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Musluklu bir cam şişenin içine bir miktar su konulduktan sonra musluğu kapatılıyor. Bu şişe ters çevrilip su dolu bir kaba konulduğunda şekildeki konumda dengede kalıyor. ok cam şişe hava 2 su kap su yer (yatay) Bu durumdayken M musluğu açılıp şişe serbest bırakılıyor ve yeni denge oluşuncaya kadar şişe dik pozisyonda kalıyor. Yeni denge oluşmadan önce şişedeki su miktarı ve şişenin sudaki hareketiyle ilgili, D) II ve IV Şişeye su girer. II. Şişeden su çıkar. III. Şişe ok yönünde hareket eder. IV. Şişe ok yönüne zıt yönde hareket eder. V. Şişe hareketsiz kalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III E) II ve V