Sorular

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
16. x pozitif tam sayısı, 2 den büyük n pozitif tam sayısı
ile tam bölünüyorsa, x sayısı n kenarlı çokgen içinde
yazılır.
Örnek: Yukarıdaki tanıma göre, 20 sayısı 5 ile tam bö-
lündüğü için, 20 sayısı beşgen içinde 20 şek-
linde gösterilir.
Bu tanımdan hareketle aşağıdaki ifadeler veriliyor:
X
A) 10
X+2
Buna göre, x in alabileceği en küçük pozitif tam
sayının rakamları toplamı kaçtır?
B) 9
X +3
C) 8
D)
E) 5
Lise Matematik
Sayma ve Olasılık Yeni Nesil Sorular
16. x pozitif tam sayısı, 2 den büyük n pozitif tam sayısı ile tam bölünüyorsa, x sayısı n kenarlı çokgen içinde yazılır. Örnek: Yukarıdaki tanıma göre, 20 sayısı 5 ile tam bö- lündüğü için, 20 sayısı beşgen içinde 20 şek- linde gösterilir. Bu tanımdan hareketle aşağıdaki ifadeler veriliyor: X A) 10 X+2 Buna göre, x in alabileceği en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamı kaçtır? B) 9 X +3 C) 8 D) E) 5
lita
omer vardır
onog soknized siset nants sous
moly 9. Bazı omurgasız hayvanların dış iskeletinde bulunan polisak
karit çeşidiyle ilgili,
1.
Yapısında C, H, O ve N atomlarını bulundurur.
II. Yapı taşı fruktoz molekütüdür.
III. Depo maddesi olarak kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
ve Il
D) I ve III
Kobandirat
✓
E) II ve III
C) I ve II
94
12. E
12-A
Ĉ
Biyoloji
Canlıların Temel Bileşenleri
lita omer vardır onog soknized siset nants sous moly 9. Bazı omurgasız hayvanların dış iskeletinde bulunan polisak karit çeşidiyle ilgili, 1. Yapısında C, H, O ve N atomlarını bulundurur. II. Yapı taşı fruktoz molekütüdür. III. Depo maddesi olarak kullanılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III ve Il D) I ve III Kobandirat ✓ E) II ve III C) I ve II 94 12. E 12-A Ĉ
3. Sürtünmesiz eğik düzlem-
deki O merkezli küreye F₁,
F2, F3 kuvvetleri teker te-
ker uygulanıyor.
Buna göre hangi kuvvet-
ler küreyi şekildeki gibi
dengede tutabilir?
A) Yalnız F₁
F₂.
D) F₂ ve F3
F3
B) Yalnız F3
F₁
O
Düşey
Yatay
C) F₁ ve F₂
E) F₁, F₂ ve F3
Fizik
Denge ve Denge Şartları
3. Sürtünmesiz eğik düzlem- deki O merkezli küreye F₁, F2, F3 kuvvetleri teker te- ker uygulanıyor. Buna göre hangi kuvvet- ler küreyi şekildeki gibi dengede tutabilir? A) Yalnız F₁ F₂. D) F₂ ve F3 F3 B) Yalnız F3 F₁ O Düşey Yatay C) F₁ ve F₂ E) F₁, F₂ ve F3
40.
1,6
23
7
8
A
B
EX
15
Fırat'ın A binasına uzaklığı 8 metre ve B binasına uzaklığı
15 metredir. Fırat'ın gözünün yerden yüksekliği 1,6 metre-
dir. Her iki binanın gölgeside Firatin ayaklarının dibinde
bitmektedir.
Buna göre, Firat B binasının kaç metre yüksekliğindeki
kısmını görür?
A) 1,5 B) 1,4 C) 1.3 D) 1.2 E 1.1
BOLIM DENEMELER
Geometri
Üçgenlerde Benzerlik
40. 1,6 23 7 8 A B EX 15 Fırat'ın A binasına uzaklığı 8 metre ve B binasına uzaklığı 15 metredir. Fırat'ın gözünün yerden yüksekliği 1,6 metre- dir. Her iki binanın gölgeside Firatin ayaklarının dibinde bitmektedir. Buna göre, Firat B binasının kaç metre yüksekliğindeki kısmını görür? A) 1,5 B) 1,4 C) 1.3 D) 1.2 E 1.1 BOLIM DENEMELER
A
Y
4
Y
I
N
9. Dik koordinat düzleminde, [0, 2] aralığında tanımlı
bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.
AY
2
O
Buna göre,
1. (fof)(x) = 2
II. (fof)(x) = 1
III. (fof)(x) = 0
1
D) I ve II
y=f(x)
eşitliklerinden hangileri yalnızca iki farklı x de-
ğeri için sağlanır?
A) Yalnız I
2
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
A Y 4 Y I N 9. Dik koordinat düzleminde, [0, 2] aralığında tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. AY 2 O Buna göre, 1. (fof)(x) = 2 II. (fof)(x) = 1 III. (fof)(x) = 0 1 D) I ve II y=f(x) eşitliklerinden hangileri yalnızca iki farklı x de- ğeri için sağlanır? A) Yalnız I 2 B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
37.
A
EXC
TEG
E) 4( √2-1)
B
ABCD dikdörtgeninin içine çizilen [BC] çaplı yarım çember
ile D merkezli çeyrek çember T noktasında birbirine dıştan
teğettir.
|AB| = 4√2 birim olduğuna göre, |EC| = x kaç birimdir?
A) 2√2-1
B) 2 (√2+1)
C) 4 (√2-1)
D) 4 (√2+1)
39.
16
Yu
A)
Geometri
Sayma ve Olasılık Yeni Nesil Sorular
37. A EXC TEG E) 4( √2-1) B ABCD dikdörtgeninin içine çizilen [BC] çaplı yarım çember ile D merkezli çeyrek çember T noktasında birbirine dıştan teğettir. |AB| = 4√2 birim olduğuna göre, |EC| = x kaç birimdir? A) 2√2-1 B) 2 (√2+1) C) 4 (√2-1) D) 4 (√2+1) 39. 16 Yu A)
9. n≥1 ve a₁ = 1 olmak üzere, bir (a) dizisinin terim-
leri arasında
an+ 1 = a + 2n
bağıntısı vardır.
Buna göre,
1. 21
II. 45
III. 73
sayılarından hangileri (a) dizisinin bir elemanıdır?
G
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) ve III
Lise Matematik
Dizilere Giriş
9. n≥1 ve a₁ = 1 olmak üzere, bir (a) dizisinin terim- leri arasında an+ 1 = a + 2n bağıntısı vardır. Buna göre, 1. 21 II. 45 III. 73 sayılarından hangileri (a) dizisinin bir elemanıdır? G A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) ve III
TYT DENEME SINAVI
B
4. İçi dolu homojen dikdörtgenler prizmanın boyutları a, b ve c olup
şekildeki gibidir.
STINE
a
D) I vet
Buna göre,
I. Yalnızca a artarsa prizmanın taşıyabileceği yük artar.
II. Yalnızca c artarsa prizmanın taşıyabileceği kendisi hariç toplam
yük azalır.
Yalnızca b artarsa prizmanın dayanıklılığı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) ILve-t
C
dayanıklılık = 1/2
C) I ve II
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
TYT DENEME SINAVI B 4. İçi dolu homojen dikdörtgenler prizmanın boyutları a, b ve c olup şekildeki gibidir. STINE a D) I vet Buna göre, I. Yalnızca a artarsa prizmanın taşıyabileceği yük artar. II. Yalnızca c artarsa prizmanın taşıyabileceği kendisi hariç toplam yük azalır. Yalnızca b artarsa prizmanın dayanıklılığı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) ILve-t C dayanıklılık = 1/2 C) I ve II
●
Her iki yarım kürede 30° - 40° enlemleri arasında gö-
rülür.
• Cephesel yağışlar görülür.
Kış ilıklığı isteyen tarım ürünleri yetiştirilir.
Yağışlar genellikle yağmur şeklinde düşer.
N
●
Kızılçam ve kısa boylu çalılıklar bitki örtüsünü oluş-
turur.
(i)
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi, haritada nu-
maralanmış alanların hangisinde görülür?
A) V
BYIV
fin
E)I
Coğrafya
Ekonomik Faaliyetler
● Her iki yarım kürede 30° - 40° enlemleri arasında gö- rülür. • Cephesel yağışlar görülür. Kış ilıklığı isteyen tarım ürünleri yetiştirilir. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde düşer. N ● Kızılçam ve kısa boylu çalılıklar bitki örtüsünü oluş- turur. (i) Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi, haritada nu- maralanmış alanların hangisinde görülür? A) V BYIV fin E)I
2- Yerden 80 m yükseklikten 0, hızıyla yatay olarak
atılan cisim yatayda 120 m yol alarak yere 0₂ hızıyla
çarpıyor.
h = 80 m
120 m
Buna göre,
oranı kaçtır?
02
(Sürtünmeler önemsiz, g = 10 m/s²)
yer
02
24,
Bu
dla
5-
Şe
hu
K
Fizik
İki Boyutta Hareket
2- Yerden 80 m yükseklikten 0, hızıyla yatay olarak atılan cisim yatayda 120 m yol alarak yere 0₂ hızıyla çarpıyor. h = 80 m 120 m Buna göre, oranı kaçtır? 02 (Sürtünmeler önemsiz, g = 10 m/s²) yer 02 24, Bu dla 5- Şe hu K
K
mleriyle ger-
6
Yalnız III
eithapi nisimo
11. Aşağıdakilerden hangisi nişasta ve glikojenin ortak özelliği
değildir
en nobi
A) Monosakkaritlerden meydana gelme
B) Hidroliz edilme
C) Aynı tür enzimlerle sentezlenme
D) Üretildiği organizmada glikozlara parçalanabilme
Yapılarında glikozit bağı bulundurmal
adios obri
pay istion neile nigthles day for
schil
com
Biyoloji
Canlıların Temel Bileşenleri
K mleriyle ger- 6 Yalnız III eithapi nisimo 11. Aşağıdakilerden hangisi nişasta ve glikojenin ortak özelliği değildir en nobi A) Monosakkaritlerden meydana gelme B) Hidroliz edilme C) Aynı tür enzimlerle sentezlenme D) Üretildiği organizmada glikozlara parçalanabilme Yapılarında glikozit bağı bulundurmal adios obri pay istion neile nigthles day for schil com
12
Rh(+) kan grubuna sahip olan ve sadece kendi kan
grubuna sahip bireylere kan verebilen bir anne ve
babanın çocukları,
DA,
A, AA, AO
B, mang B BỌ
AB, AB
IV, 0 A, B, AB
kan gruplarından hangilerine sahip olamazlar?
Yalnız IV
D) I, III ve IV
> anne bobe
B) I ve II
01.
E) II, III ve IV
I, II ve III
C
Biyoloji
Kalıtımın Genel İlkeleri
12 Rh(+) kan grubuna sahip olan ve sadece kendi kan grubuna sahip bireylere kan verebilen bir anne ve babanın çocukları, DA, A, AA, AO B, mang B BỌ AB, AB IV, 0 A, B, AB kan gruplarından hangilerine sahip olamazlar? Yalnız IV D) I, III ve IV > anne bobe B) I ve II 01. E) II, III ve IV I, II ve III C
B
15. abc üç basamaklı, ab ve bc iki basamaklı doğal sayı-
lardır.
Arzu, "abc sayısı 9'un katı olduğunda ab.bc çarpım
da 9'un katı olan sayıların adedi kaçtır?" sorusuna ce-
vap bulmak istiyor.
Buna göre, Arzu 9'un katı olan 5bc üç basamaklı
sayısı için yukarıdaki soruyu cevapladığında so-
nucu kaç bulur?
B) 2
DX6 EX4
AYS
REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA
C) 3
cale
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
B 15. abc üç basamaklı, ab ve bc iki basamaklı doğal sayı- lardır. Arzu, "abc sayısı 9'un katı olduğunda ab.bc çarpım da 9'un katı olan sayıların adedi kaçtır?" sorusuna ce- vap bulmak istiyor. Buna göre, Arzu 9'un katı olan 5bc üç basamaklı sayısı için yukarıdaki soruyu cevapladığında so- nucu kaç bulur? B) 2 DX6 EX4 AYS REDMI NOTE 6 PRO MI DUAL CAMERA C) 3 cale
2
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
26. "Türk toplulukları en büyük göç hareketlerini batı yönüne
doğru gerçekleştirmiştir." ifadesini kullanan bir
tarihçinin aşağıdaki boylardan hangisini örnek og
göstermesi beklenemez?
A) Avarlar
B) Türgeşler
D) Kıpçaklar
C) Peçenekler
E) Hunlar
Tarih
İlk Türk Devletleri
2 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 26. "Türk toplulukları en büyük göç hareketlerini batı yönüne doğru gerçekleştirmiştir." ifadesini kullanan bir tarihçinin aşağıdaki boylardan hangisini örnek og göstermesi beklenemez? A) Avarlar B) Türgeşler D) Kıpçaklar C) Peçenekler E) Hunlar
ışık kaynağı ile düzlem ayna
L
Namnulud
rındaki aydınlanma şid-
anır?
EL > EM> EK
Ex = EL = EM
1
7. Noktasal I, ve I, işık kaynakları ve saydam olmayan
özdeş K ve L daireleri bir perdenin önüne şekildeki gibi
yerleştirilmiştir.
4
A)
d
9
16
K
imalo 2
d
Buna göre perdede oluşan tam gölge alanının yanı
gölge alanına oranı kaçtır?
B)
4
3
d
C)
2d
85
Perde
D) E
9/7/0
1. Fizik dersinde
açıklamaları y
Bengü: Gö
gö
Zeynep: Ta
ğı
N
idil:
g
Buna göre
doğrudur
A) Yalnız
Fizik
Gölge
ışık kaynağı ile düzlem ayna L Namnulud rındaki aydınlanma şid- anır? EL > EM> EK Ex = EL = EM 1 7. Noktasal I, ve I, işık kaynakları ve saydam olmayan özdeş K ve L daireleri bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 4 A) d 9 16 K imalo 2 d Buna göre perdede oluşan tam gölge alanının yanı gölge alanına oranı kaçtır? B) 4 3 d C) 2d 85 Perde D) E 9/7/0 1. Fizik dersinde açıklamaları y Bengü: Gö gö Zeynep: Ta ğı N idil: g Buna göre doğrudur A) Yalnız
Fosfolipitlerle ilgili verilen,
1. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür.
II. Molekülün fosfatlı kısmı hidrofobiktir.
C
III. Gliserole bağlı iki yağ asidi ve bir fosfat grubundan oluşur.
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve I
C
2
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I vell
Biyoloji
Canlıların Temel Bileşenleri
Fosfolipitlerle ilgili verilen, 1. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür. II. Molekülün fosfatlı kısmı hidrofobiktir. C III. Gliserole bağlı iki yağ asidi ve bir fosfat grubundan oluşur. ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve I C 2 B) Yalnız II E) II ve III C) I vell