Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sorular

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
1.
A
A) 5
D5 C
30°
Bir Adım Ötesi
X
B
H
E
ABCD yamuk
[DC]//[AB]
[DH] [AE]
m(EAB)=30°
|CE| = |EB|
|DC| =5 birim
|AB| = 11 birim
11
B
Yukarıdaki verilere göre, |DH|=x kaç birimdir?
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
3.
E
Benzer
aynıyso
vardır
eis
Yayınlan
AI
Y
g
A
4. E
Geometri
Yamuk
1. A A) 5 D5 C 30° Bir Adım Ötesi X B H E ABCD yamuk [DC]//[AB] [DH] [AE] m(EAB)=30° |CE| = |EB| |DC| =5 birim |AB| = 11 birim 11 B Yukarıdaki verilere göre, |DH|=x kaç birimdir? B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 3. E Benzer aynıyso vardır eis Yayınlan AI Y g A 4. E
2. Cevaplarını
1. Sıfır hariç bir tam sayının karesi şeklinde yazılabilen
sayılara karesel sayılar denir.
x pozitif tam sayısı için, (x) ifadesi x'e eşit (karesel sayı
ise) veya x'ten küçük (karesel sayı değilse) en büyük
karesel sayıya eşit olarak tanımlanıyor.
Örnek; 21'den küçük en büyük karesel sayı 16
olduğundan (21)= 16 olur.
Örnek; 36 karesel sayı olduğundan (36)=36 olur.
f: Z+Z+ olmak üzere
f(x) = =
2x+4x, x tek sayı ise
3x-x-10, x çift sayı ise
fonksiyonu tanımlanıyor.
●
Ali'nin cüzdanındaki para miktarının TL türünden
f(60), =
Taner'in cüzdanındaki para miktarının TL
Un türünden f(41),
Emre'nin cüzdanındaki para miktarının TL
türünden f(a)
değerine eşit olduğu bilinmektedir.
Emre'nin cüzdanındaki para, Ali'nin cüzdanındaki
para miktarı ile Taner'in cüzdanındaki para miktarı
arasında bir miktar olduğu bilindiğine göre, a nın
değeri,
1. 56
II. 45
III. 100
sayılarından hangilerine eşit olabilir?peque
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Sayısal Mantık
2. Cevaplarını 1. Sıfır hariç bir tam sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara karesel sayılar denir. x pozitif tam sayısı için, (x) ifadesi x'e eşit (karesel sayı ise) veya x'ten küçük (karesel sayı değilse) en büyük karesel sayıya eşit olarak tanımlanıyor. Örnek; 21'den küçük en büyük karesel sayı 16 olduğundan (21)= 16 olur. Örnek; 36 karesel sayı olduğundan (36)=36 olur. f: Z+Z+ olmak üzere f(x) = = 2x+4x, x tek sayı ise 3x-x-10, x çift sayı ise fonksiyonu tanımlanıyor. ● Ali'nin cüzdanındaki para miktarının TL türünden f(60), = Taner'in cüzdanındaki para miktarının TL Un türünden f(41), Emre'nin cüzdanındaki para miktarının TL türünden f(a) değerine eşit olduğu bilinmektedir. Emre'nin cüzdanındaki para, Ali'nin cüzdanındaki para miktarı ile Taner'in cüzdanındaki para miktarı arasında bir miktar olduğu bilindiğine göre, a nın değeri, 1. 56 II. 45 III. 100 sayılarından hangilerine eşit olabilir?peque A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I ve III C) I ve II
11. Potansiyel farkı 100 V olan bir üreteç,
aralarında 10 cm uzaklık olan paralel
levhalara şekildeki gibi bağlanıyor.
10 cm
++++
+q
V = 100 V +
++++
Levhalar arasındaki boşluğa yükü q,
ağırlığı 0,1 N olan bir parçacık konul-
duğunda hareketsiz olarak dengede
durmaktadır
Buna göre, parçacığın q yükü kaç C
dur?
ÜNİTE - 2
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
11. Potansiyel farkı 100 V olan bir üreteç, aralarında 10 cm uzaklık olan paralel levhalara şekildeki gibi bağlanıyor. 10 cm ++++ +q V = 100 V + ++++ Levhalar arasındaki boşluğa yükü q, ağırlığı 0,1 N olan bir parçacık konul- duğunda hareketsiz olarak dengede durmaktadır Buna göre, parçacığın q yükü kaç C dur? ÜNİTE - 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA
aç tanesi
ağaç
bulm
nin
mıştır
eklikte
B
10
LO
5
3000 0
ABCD bir dörtgen, [AB] 1 [AD], [AB] // [CE],
|AD| = 2|CE| = 10 cm
We us
olduğuna göre, A(BCD) kaç santimetrekaredir?
A) 18
B) 20
C) 22
D) 24
E) 25
Turg
doa
Geometri
Üçgende Alan
aç tanesi ağaç bulm nin mıştır eklikte B 10 LO 5 3000 0 ABCD bir dörtgen, [AB] 1 [AD], [AB] // [CE], |AD| = 2|CE| = 10 cm We us olduğuna göre, A(BCD) kaç santimetrekaredir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 25 Turg doa
nda
hem
CO₂
Alveol
11.
Y
Kan akış yönü
Yukarıda alveoller ile alveolleri saran kılcal damarlar arasındaki
gaz değişim yönleri gösterilmiştir.
Buna göre,
I.
N
D) I ve II
Karbondioksidin Z yönünde geçmesi kanın pH değerini
düşürür.
ix
Y ve Z geçişleri için ATP tüketimi olmaz. V
III. Oksijenin Y yönünde geçmesi kan pH değerini yükseltir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
9. İnsanda akciğ
1. Yapısında
II. Yapısın
III. Düzenl
sine n
Kutle
20
yargıların
A) Yalnız
ları
10. In
h
Biyoloji
Kan Dolaşımı
nda hem CO₂ Alveol 11. Y Kan akış yönü Yukarıda alveoller ile alveolleri saran kılcal damarlar arasındaki gaz değişim yönleri gösterilmiştir. Buna göre, I. N D) I ve II Karbondioksidin Z yönünde geçmesi kanın pH değerini düşürür. ix Y ve Z geçişleri için ATP tüketimi olmaz. V III. Oksijenin Y yönünde geçmesi kan pH değerini yükseltir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III 9. İnsanda akciğ 1. Yapısında II. Yapısın III. Düzenl sine n Kutle 20 yargıların A) Yalnız ları 10. In h
yapan bir mağazaya bir
iri, satışı yapılan ürünler-
Sı, beyaz eşya satın alan
müşteri sayısı, tüm müş-
eri sayısı 66 olduğuna
ısı kaçtır?
DY64
B
X
E) 77
TYT/Temel Matematik A
26. Dik koordinat düzleminde, (f.h)(x) ve (f-h)(x) fonksiyonlarının
grafikleri veriliyor.
12
2
3
(f-h)(x)
(f.h)(x)
A'
28. Ayşe, Banu ve Zehra isimli üç ark-
dairesel grafik üzerindeki dağılımı S
Buna göre, If(0) + h(0)| değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
B) 8
C) 10
E) 14
flol. hlol=12
D) 12
f(0) = 5(0)
12
Ayşe
140160°
Banu Zehra
Şekil 1
Bu üç arkadaşın 2 yıl sonraki
verilmiştir.
Buna göre, Zehra'nın bugünk
A) 20
B) 18
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
yapan bir mağazaya bir iri, satışı yapılan ürünler- Sı, beyaz eşya satın alan müşteri sayısı, tüm müş- eri sayısı 66 olduğuna ısı kaçtır? DY64 B X E) 77 TYT/Temel Matematik A 26. Dik koordinat düzleminde, (f.h)(x) ve (f-h)(x) fonksiyonlarının grafikleri veriliyor. 12 2 3 (f-h)(x) (f.h)(x) A' 28. Ayşe, Banu ve Zehra isimli üç ark- dairesel grafik üzerindeki dağılımı S Buna göre, If(0) + h(0)| değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 8 C) 10 E) 14 flol. hlol=12 D) 12 f(0) = 5(0) 12 Ayşe 140160° Banu Zehra Şekil 1 Bu üç arkadaşın 2 yıl sonraki verilmiştir. Buna göre, Zehra'nın bugünk A) 20 B) 18
6. Bir sosyal medya sitesinden çok takipçili A, B ve C he-
saplarının takipçi sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veri-
liyor.
●
●
A hesabını takip eden herkes B hesabını da takip
ediyor.
A hesabını takip eden hiç kimse C hesabını takip
etmiyor.
Hem B, hem C hesabını takip eden kimse yoktur.
Sadece B hesabını takip eden 1,5 milyon kişi var-
dır.
A veya C hesaplarını takip eden 3 milyon kişi var-
dır.
Buna göre, B veya C hesaplarını takip eden kişi sa-
yısı kaç milyondur?
A) 3,5
B) 4
C) 4,5 D) 5
E) 5,5
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
6. Bir sosyal medya sitesinden çok takipçili A, B ve C he- saplarının takipçi sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veri- liyor. ● ● A hesabını takip eden herkes B hesabını da takip ediyor. A hesabını takip eden hiç kimse C hesabını takip etmiyor. Hem B, hem C hesabını takip eden kimse yoktur. Sadece B hesabını takip eden 1,5 milyon kişi var- dır. A veya C hesaplarını takip eden 3 milyon kişi var- dır. Buna göre, B veya C hesaplarını takip eden kişi sa- yısı kaç milyondur? A) 3,5 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5
Yazıt Yayınları
10. İnsanın solunum sistemi aşağıda verilen özelliklerden
hangisine sahip değildir?
A) Gaz değişiminin gerçekleşebilmesi için ince bir yüzeye sa-
hiptir.
B) Alveoller geniş bir yüzey alanı oluşturur.
C) Havanın serbest oksijeninden bu sayede yararlanılır.
Drv
Vücut içine çekilmiş ve nemli bir iç yüzeye sahiptir.
EX Alınan gazların dokulara iletimini sağlar.
Biyoloji
Solunum Sistemine Giriş
Yazıt Yayınları 10. İnsanın solunum sistemi aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip değildir? A) Gaz değişiminin gerçekleşebilmesi için ince bir yüzeye sa- hiptir. B) Alveoller geniş bir yüzey alanı oluşturur. C) Havanın serbest oksijeninden bu sayede yararlanılır. Drv Vücut içine çekilmiş ve nemli bir iç yüzeye sahiptir. EX Alınan gazların dokulara iletimini sağlar.
7. Bu metnin hikaye unsurlan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Olayın geçtiği zaman belli değildir.
Olayın geçtiği mekan Bey'in sarayidir.
Kizinin bir yilan tarafından oldürüleceğini öğrenen bir bey tarafindan Kiz Kalesinin yaptirilmasi ancak kizinin ölümüne
engel olamaması metnin olay örgüsünü oluşturmaktadır.
-D) 3 kişili anlatım söz konusudur
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
7. Bu metnin hikaye unsurlan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olayın geçtiği zaman belli değildir. Olayın geçtiği mekan Bey'in sarayidir. Kizinin bir yilan tarafından oldürüleceğini öğrenen bir bey tarafindan Kiz Kalesinin yaptirilmasi ancak kizinin ölümüne engel olamaması metnin olay örgüsünü oluşturmaktadır. -D) 3 kişili anlatım söz konusudur
IO
log (√x²-2+x)=5
olduğuna göre, log (x-√x²-2)) ifadesinin eşiti aşağı-
dakilerden hangisine eşittir?
A) log 2-5
B) log 3-5
D) 5+ log2
2X
E) 5+ log 3
√x²=2+x=10³
5
C) log 4-5
√x²-2 = 105 - xx
2X-105
logo
3x
1+ log₂ +legs 1+ lego
2X
legio
+x
leglos
ley
Güzel sorule:
logo
5
12
2X
log₂x +1095
5
st
lo
E
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
IO log (√x²-2+x)=5 olduğuna göre, log (x-√x²-2)) ifadesinin eşiti aşağı- dakilerden hangisine eşittir? A) log 2-5 B) log 3-5 D) 5+ log2 2X E) 5+ log 3 √x²=2+x=10³ 5 C) log 4-5 √x²-2 = 105 - xx 2X-105 logo 3x 1+ log₂ +legs 1+ lego 2X legio +x leglos ley Güzel sorule: logo 5 12 2X log₂x +1095 5 st lo E
3) Yunan Medeniyeti'nin
ortaya çıktığı coğrafyanın, dar
bir sahil şeridi olup dağlık bir
yapısı vardır.
Bu durumun;
Kolonizasyon faaliyetlerine
yönelmesine,
ll. Merkezî devletler
kurulamamasına,
III. Çok tanrılı dinî inanca sahip
olunmasına
gelişmelerinden hangilerine
zemin hazırladığı söylenebilir?
Yalnız I
I ve II
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Covan: C
Tarih
İlk Çağ Uygarlıkları
3) Yunan Medeniyeti'nin ortaya çıktığı coğrafyanın, dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapısı vardır. Bu durumun; Kolonizasyon faaliyetlerine yönelmesine, ll. Merkezî devletler kurulamamasına, III. Çok tanrılı dinî inanca sahip olunmasına gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir? Yalnız I I ve II E) I, II ve III B) Yalnız II D) II ve III Covan: C
5.
Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nden yıkılışa dek bir çok
çalkantılı dönem yaşamıştır. Gerek hanedan içi mücadele-
ler gerekse farklı nedenlerden kaynaklı isyanlar bu çalkan-
tılı dönemlerin olmazsa olmazlarıdır. ilk sırada Yeniçeri
Ocağı'nın neden oldukları yer alır.
Aşağıdaki hangi padişah döneminde ulufelerin zama-
nında ödenememesi gibi bir nedenle bir isyan çıkmış
olamaz?
A) Orhan Bey
B) I. Murat
C) Çelebi Mehmet
D) Fatih Sultan Mehmet
E) Kanuni Sultan Süleyman
Tarih
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
5. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nden yıkılışa dek bir çok çalkantılı dönem yaşamıştır. Gerek hanedan içi mücadele- ler gerekse farklı nedenlerden kaynaklı isyanlar bu çalkan- tılı dönemlerin olmazsa olmazlarıdır. ilk sırada Yeniçeri Ocağı'nın neden oldukları yer alır. Aşağıdaki hangi padişah döneminde ulufelerin zama- nında ödenememesi gibi bir nedenle bir isyan çıkmış olamaz? A) Orhan Bey B) I. Murat C) Çelebi Mehmet D) Fatih Sultan Mehmet E) Kanuni Sultan Süleyman
A
7. Düşünce yolunda ilerlemek, omuzlanan yükü her adımda
artırdığından insanlar genelde daha sığ olan yolu, kişileri ve
olayları temel gündemleri hâline getirmeyi seçerler.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kendisi dışındaki dünyayı umursamayan insanlar,
yaşadıkları olumsuzlukların nedenini kendilerinde
aramalıdır.
B) Düşünmek, bireye yüklediği sorumluluklar nedeniyle
başkalarına ve olup bitene odaklanmaktan daha zordur.
C) Düşünceyle ulaşılabilecek hedefler, insanın daha çok
olgulara odaklanması nedeniyle ulaşılamaz hâle gelir.
D) Başkalarının ne düşündüğüyle ilgilenmek, kişinin kendi
düşüncelerini önemsiz görmesine neden olur.
E) Kendi yeteneklerini keşfettikleri ölçüde bireylerin
çevresel etkilerden uzaklaşması söz konusu olabilir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
A 7. Düşünce yolunda ilerlemek, omuzlanan yükü her adımda artırdığından insanlar genelde daha sığ olan yolu, kişileri ve olayları temel gündemleri hâline getirmeyi seçerler. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi dışındaki dünyayı umursamayan insanlar, yaşadıkları olumsuzlukların nedenini kendilerinde aramalıdır. B) Düşünmek, bireye yüklediği sorumluluklar nedeniyle başkalarına ve olup bitene odaklanmaktan daha zordur. C) Düşünceyle ulaşılabilecek hedefler, insanın daha çok olgulara odaklanması nedeniyle ulaşılamaz hâle gelir. D) Başkalarının ne düşündüğüyle ilgilenmek, kişinin kendi düşüncelerini önemsiz görmesine neden olur. E) Kendi yeteneklerini keşfettikleri ölçüde bireylerin çevresel etkilerden uzaklaşması söz konusu olabilir.
X
TEST 65
-HOOBr
1. Basamak: HBr + O₂
2. Basamak: HBr + HOOBr
(Yavas)
<->2HOBr
(Hızlı)
3. Basamak: 2HBr + 2HOBr -2H₂O + Br₂ (En hızlı)
Yukarıdaki basamaklardan oluşan tepkime gaz fazında ger-
çekleşmektedir. Buna göre, aşağıdaki 1.-8. soruları cevap-
layınız.
SORU 1
Tepkimenin hız ifadesi nedir?
A) TH=k.(HBr].[0₂]
BYTH=k.[HBr].[HOOBr]
CTH=k.[HBr]2.[HOBr]2
D) TH=k.[HBr]4.[0₂]
E) TH=k.[HBr]2.[0₂]
KİMYASAL TEPKİMELE
SORU 3
-yeve, besonen.
SORU 2
Tepkimenin hızı kaçıncı derecedendir?
A) 1
B) 2
C) 3
göre
Tepkimenin moleküleritesi kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
TH= k. [MBr]. [0₂]'
= 2. derecper
D) 4
D) 4
E) 5
E) 5
A
-bital Yayınları
7
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
X TEST 65 -HOOBr 1. Basamak: HBr + O₂ 2. Basamak: HBr + HOOBr (Yavas) <->2HOBr (Hızlı) 3. Basamak: 2HBr + 2HOBr -2H₂O + Br₂ (En hızlı) Yukarıdaki basamaklardan oluşan tepkime gaz fazında ger- çekleşmektedir. Buna göre, aşağıdaki 1.-8. soruları cevap- layınız. SORU 1 Tepkimenin hız ifadesi nedir? A) TH=k.(HBr].[0₂] BYTH=k.[HBr].[HOOBr] CTH=k.[HBr]2.[HOBr]2 D) TH=k.[HBr]4.[0₂] E) TH=k.[HBr]2.[0₂] KİMYASAL TEPKİMELE SORU 3 -yeve, besonen. SORU 2 Tepkimenin hızı kaçıncı derecedendir? A) 1 B) 2 C) 3 göre Tepkimenin moleküleritesi kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 TH= k. [MBr]. [0₂]' = 2. derecper D) 4 D) 4 E) 5 E) 5 A -bital Yayınları 7
8. Düzgün B manyetik alanı içine ayrı ayrı konulan çerçeveler-
deki teller şekildeki hızlarla hareket ediyor.
F = Bul
OB
(mm)
K
V
(mm)
L
3v
|V=0
(mm)
M
E) PL > PM > PK
lıkları Pk, PL ve PM arasındaki ilişki nasıldır?
K'
A) PK = PL = PM
C) PK > PL > PM
Ø
2v
Si ile orantele.
Bu çerçevelerdeki özdeş K, L ve M lambalarının parlak-
11. Üzerinden
çerçeve şe
B) PM > PL > PK
B) P₁ > PK = PM
9.
Bir bobinden geçen akım şiddetin zamana göre değişimi
nin
Buna
1. Re
II. d
yarg
A)
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
8. Düzgün B manyetik alanı içine ayrı ayrı konulan çerçeveler- deki teller şekildeki hızlarla hareket ediyor. F = Bul OB (mm) K V (mm) L 3v |V=0 (mm) M E) PL > PM > PK lıkları Pk, PL ve PM arasındaki ilişki nasıldır? K' A) PK = PL = PM C) PK > PL > PM Ø 2v Si ile orantele. Bu çerçevelerdeki özdeş K, L ve M lambalarının parlak- 11. Üzerinden çerçeve şe B) PM > PL > PK B) P₁ > PK = PM 9. Bir bobinden geçen akım şiddetin zamana göre değişimi nin Buna 1. Re II. d yarg A)
K TESTİ
3.
34,5 NET
ULUDAG
DENEMELER!
KACKAR
B=√x+2-√8x
34 213
DENEME 5
DENEMELER!
DENEMELER
AĞRI
Uygun tanım aralığındaki x gerçel sayıları için,
B=√x - √2 =
X= 7 √7 - 12
x = 8 √2
x=9 33-√2
X=10 √To-12₂
X = 11 √π-√₂
EVEREST
A = √x-2+3√2x-13-√x-6+√2x-13
√x
DENEMELER!
x+2 -2√2x
A
2 X
eşitlikleri veriliyor.
√x - √₂
Buna göre, A = B eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 7
8
C) 9
D) 10
E) 11
√x-6√2x-13 = √2.
X-6+ √2X-13 = 2
2X-13 = 8 - X
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
K TESTİ 3. 34,5 NET ULUDAG DENEMELER! KACKAR B=√x+2-√8x 34 213 DENEME 5 DENEMELER! DENEMELER AĞRI Uygun tanım aralığındaki x gerçel sayıları için, B=√x - √2 = X= 7 √7 - 12 x = 8 √2 x=9 33-√2 X=10 √To-12₂ X = 11 √π-√₂ EVEREST A = √x-2+3√2x-13-√x-6+√2x-13 √x DENEMELER! x+2 -2√2x A 2 X eşitlikleri veriliyor. √x - √₂ Buna göre, A = B eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A) 7 8 C) 9 D) 10 E) 11 √x-6√2x-13 = √2. X-6+ √2X-13 = 2 2X-13 = 8 - X