Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sorular

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
46.)
485
% 28
indirimde
→Çocuklar
Ali
Grafik Ali, Banu, Can, Dilek, Ece nin tam says
olan boylarının dağılımıdır. Grupto en uzun
Ali dir. Ece nin boy
Banu ve
Can in
boyundan 5cm fazladır. Dileğin boyu Ece
boyunun your sider
nin
Ali nin baju diğer 4 çocuğun boyları
toplamından fazla ise
Ece nin boyu
fazla kaç
cm dir?
20 in
en
(54)
Lise Matematik
Geometrik Dizi
46.) 485 % 28 indirimde →Çocuklar Ali Grafik Ali, Banu, Can, Dilek, Ece nin tam says olan boylarının dağılımıdır. Grupto en uzun Ali dir. Ece nin boy Banu ve Can in boyundan 5cm fazladır. Dileğin boyu Ece boyunun your sider nin Ali nin baju diğer 4 çocuğun boyları toplamından fazla ise Ece nin boyu fazla kaç cm dir? 20 in en (54)
TÜRKÇE
13.
I. Aradığımız bütün koşullara sahipti genç adam.
II. Onlarca yıldır yaşanan su sorunu nihayet bitecek-
ti.
III. Çevresel etmenlerin yarattığı sorunlar, bölgeyi is-
sızlaştırmıştı.
IV. Orada kimseye güvenemeyeceğini biliyordu artık.
V. Bu güzel haberin çevrede yarattığı etki büyük ol-
muştu.
Bu cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) I. cümlede fiilimsiye yer verilmiştir.
B) II. cümlede sifat tamlaması kullanılmıştır."
C) III, cümfede yüklem, isimden türemiş bir fiildir.
D) IV. cümlede farklı zamirlere yer verilmiştir.
E) Vümlede ad tamlamasını niteleyen sifat vardır.
15
ISTEK Yayınları
Lise Türkçe
Paragrafta Yapı
TÜRKÇE 13. I. Aradığımız bütün koşullara sahipti genç adam. II. Onlarca yıldır yaşanan su sorunu nihayet bitecek- ti. III. Çevresel etmenlerin yarattığı sorunlar, bölgeyi is- sızlaştırmıştı. IV. Orada kimseye güvenemeyeceğini biliyordu artık. V. Bu güzel haberin çevrede yarattığı etki büyük ol- muştu. Bu cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) I. cümlede fiilimsiye yer verilmiştir. B) II. cümlede sifat tamlaması kullanılmıştır." C) III, cümfede yüklem, isimden türemiş bir fiildir. D) IV. cümlede farklı zamirlere yer verilmiştir. E) Vümlede ad tamlamasını niteleyen sifat vardır. 15 ISTEK Yayınları
ürecinde Savaşçılar ve Askerler
10. I. Mehmet Dönemi'nde başlatılan devşirme sisteminin 3-5
yılda bir yapılması, evlilerin ve tek çocukların alınmaması,
Yahudi, Rus ve çingenelerin alınmaması gibi kurallar çer-
çevesinde işlemekteydi.
Buna göre devşirme sistemiyle ilgili,
1. Sistematik şekilde uygulanmıştır.
II. Çok yönlü düşünülerek oluşturulmuştur.
III. Ulusal bir ordu kurulma süreci hızlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Tarih
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
ürecinde Savaşçılar ve Askerler 10. I. Mehmet Dönemi'nde başlatılan devşirme sisteminin 3-5 yılda bir yapılması, evlilerin ve tek çocukların alınmaması, Yahudi, Rus ve çingenelerin alınmaması gibi kurallar çer- çevesinde işlemekteydi. Buna göre devşirme sistemiyle ilgili, 1. Sistematik şekilde uygulanmıştır. II. Çok yönlü düşünülerek oluşturulmuştur. III. Ulusal bir ordu kurulma süreci hızlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III C) I ve II
3
√3 √21 √B
√Ā √7 √35
√15 √C √5
Yukarıdaki birim karelerin içine aşağıdaki şartlar ile sayılar yazı-
lacaktır.
. Aynı satırda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır.
. Aynı sütunda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır.
. A, B ve C üç basamaklı doğal sayıdır.
Buna göre A, B ve C'nin en küçük değerleri için aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?
A) A <B<C
B) A <C<B
D) C<B<A
C) B<A <C
E) C<A<B
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
3 √3 √21 √B √Ā √7 √35 √15 √C √5 Yukarıdaki birim karelerin içine aşağıdaki şartlar ile sayılar yazı- lacaktır. . Aynı satırda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır. . Aynı sütunda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır. . A, B ve C üç basamaklı doğal sayıdır. Buna göre A, B ve C'nin en küçük değerleri için aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? A) A <B<C B) A <C<B D) C<B<A C) B<A <C E) C<A<B
SORULAR
el
-lı
1-
5.
A
oranı
9L
Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde
sabit tutulan şekildeki K ve L yüklerinin
A ve B noktalarındaki potansiyellerinin
VA
5
= dir.
VB 2
Buna göre,
9k
qk
qL
K
oranı kaçtır?
(Birim kareler özdeştir.)
Fizik
Elektrik Yükleri
SORULAR el -lı 1- 5. A oranı 9L Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde sabit tutulan şekildeki K ve L yüklerinin A ve B noktalarındaki potansiyellerinin VA 5 = dir. VB 2 Buna göre, 9k qk qL K oranı kaçtır? (Birim kareler özdeştir.)
9. İnsanın sindirim sisteminde meydana gelen hidroliz
tepkimeleri sonucu oluşan monomer besinlerin tümü-
nün,
I → buluştuğu ilk yapı
|| → emilim olayından sonra buluştukları ilk yapı
aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
I
(A) ce bağırsak
-BKaraciğer
Kalbin sağ kulakçığı
-D) Ince bağırsak
E) Altana toplardamar
||
Sol köprücük altı
toplardamarı
Kalbin sağ kulakçığı
Üst ana toplardamar
Kalbin sağ kulakçığı
Sağ köprücük altı
toplardamarı
Biyoloji
Besinlerin Kimyasal Sindirimi ve Emilimi
9. İnsanın sindirim sisteminde meydana gelen hidroliz tepkimeleri sonucu oluşan monomer besinlerin tümü- nün, I → buluştuğu ilk yapı || → emilim olayından sonra buluştukları ilk yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? I (A) ce bağırsak -BKaraciğer Kalbin sağ kulakçığı -D) Ince bağırsak E) Altana toplardamar || Sol köprücük altı toplardamarı Kalbin sağ kulakçığı Üst ana toplardamar Kalbin sağ kulakçığı Sağ köprücük altı toplardamarı
BİYOLOJİ
Depo polisakkariti
Yandaki deney düzeneğinin A koluna su, B koluna ise
su, nişasta, nişastayı monomerlerine kadar sindiren en-
zimler, nişasta ayıracı ve glikoz ayıracı eklenmiştir. A ve
B kollan arasında ise yan geçirgen zar bulunur. (Nişas-
ta ayıracı nişasta ile mavi- mor renk oluşturur. Glikoz
Su-
ayıracı glikoz ile kiremit kırmızısı renk oluşturur.)
Belirtilen deney düzeneğinde bir süre sonra gözlene-
bilecek olaylarla ilgili aşağıda verilen cümleleri doğ-
ru (D) ya da yanlış (Y) olarak gruplandırınız.
2.
A
(
) 8 kolundaki nişasta fagositoz ile A koluna geçer.
Yan geçirgen zar
B
( ) Bir süre sonra B'den A'ya glikoz geçişi gözlenir.
( ) Nişasta ayıracı A koluna geçerek bu kolda mavi-mor renk oluşturur.
Su
Nişasta sindiren enzimler
Nişasta ayıraci
( ) B kolundaki nişasta, enzimlerle glikozlara kadar parçalanır.
() B kolunda açığa çıkan glikozlar ile glikoz ayıracının etkileşimi sonucu ortamın kiremit kırmızısı rengine do
nüştüğü gözlenir.
Glikoz ayıraci
Nişasta
Biyoloji
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
BİYOLOJİ Depo polisakkariti Yandaki deney düzeneğinin A koluna su, B koluna ise su, nişasta, nişastayı monomerlerine kadar sindiren en- zimler, nişasta ayıracı ve glikoz ayıracı eklenmiştir. A ve B kollan arasında ise yan geçirgen zar bulunur. (Nişas- ta ayıracı nişasta ile mavi- mor renk oluşturur. Glikoz Su- ayıracı glikoz ile kiremit kırmızısı renk oluşturur.) Belirtilen deney düzeneğinde bir süre sonra gözlene- bilecek olaylarla ilgili aşağıda verilen cümleleri doğ- ru (D) ya da yanlış (Y) olarak gruplandırınız. 2. A ( ) 8 kolundaki nişasta fagositoz ile A koluna geçer. Yan geçirgen zar B ( ) Bir süre sonra B'den A'ya glikoz geçişi gözlenir. ( ) Nişasta ayıracı A koluna geçerek bu kolda mavi-mor renk oluşturur. Su Nişasta sindiren enzimler Nişasta ayıraci ( ) B kolundaki nişasta, enzimlerle glikozlara kadar parçalanır. () B kolunda açığa çıkan glikozlar ile glikoz ayıracının etkileşimi sonucu ortamın kiremit kırmızısı rengine do nüştüğü gözlenir. Glikoz ayıraci Nişasta
T
10. Bazı elementlerin metalik ve ametalik aktiflikleri ile ilgili
Metalik aktiflik sırası: Zn > Ni>Ag
Ametalik aktiflik sırası: F> CI
bilgileri veriliyor.
Ergimiş Znl, AgCl ve NiF₂ karışımı elektroliz edilirs
anotta ve katotta ilk önce hangi maddeler toplanır?
ff0bf
Anot
1₂
Cl₂
F2
12₂
F₂
Katot
2 252 2
Ni
Ag
Zn
id teisine t
Ag
KİMY
Ag
Metelik aletatik
Kimya
Elektroliz
T 10. Bazı elementlerin metalik ve ametalik aktiflikleri ile ilgili Metalik aktiflik sırası: Zn > Ni>Ag Ametalik aktiflik sırası: F> CI bilgileri veriliyor. Ergimiş Znl, AgCl ve NiF₂ karışımı elektroliz edilirs anotta ve katotta ilk önce hangi maddeler toplanır? ff0bf Anot 1₂ Cl₂ F2 12₂ F₂ Katot 2 252 2 Ni Ag Zn id teisine t Ag KİMY Ag Metelik aletatik
.
8
( ) Nişasta ayıracı A koll
3. Aşağıdaki X tablosunda bazı organeller Y tablosunda ise bu organeller ile ilgili bazı açıklamalar karışık olarak
verilmiştir.
→) işareti ile X tablosundaki organelleri Y tablosundaki açıklamalar ile doğru olarak eş-
Buna göre (-
leştiriniz.
. Ribozom
X
Mitokondri
Sentrozom
Golgi Aygit
Endoplazmik Retikulum
•
.
Y
Protein sentezleme
Hücre içi madde taşınmasını sağlama
Hücre bölünmesinde iğ ipliklerini oluşturma
Oli solunumla hücrenin ATP ihtiyacını karşılama
Salgı üretip, paketlenme
LISE BECERİ TEMELLİ ETKİNLİK - 23
9. SINIF
Biyoloji
Hücresel Yapılar ve Görevleri
. 8 ( ) Nişasta ayıracı A koll 3. Aşağıdaki X tablosunda bazı organeller Y tablosunda ise bu organeller ile ilgili bazı açıklamalar karışık olarak verilmiştir. →) işareti ile X tablosundaki organelleri Y tablosundaki açıklamalar ile doğru olarak eş- Buna göre (- leştiriniz. . Ribozom X Mitokondri Sentrozom Golgi Aygit Endoplazmik Retikulum • . Y Protein sentezleme Hücre içi madde taşınmasını sağlama Hücre bölünmesinde iğ ipliklerini oluşturma Oli solunumla hücrenin ATP ihtiyacını karşılama Salgı üretip, paketlenme LISE BECERİ TEMELLİ ETKİNLİK - 23 9. SINIF
1. Atatürk'e göre inkılap, "Türk milletini son asırlar-
da geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine
milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerle-
mesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş
olmaktır."
Atatürk bu sözüyle Türk inkılabının,
I. milletin ilerlemesini amaçlama,
II. akıl ve bilimi esas kabul etme,
III. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğma
özelliklerinden hangilerini vurgulamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III A
4.
Tarih
Atatürk İlkeleri
1. Atatürk'e göre inkılap, "Türk milletini son asırlar- da geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerle- mesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır." Atatürk bu sözüyle Türk inkılabının, I. milletin ilerlemesini amaçlama, II. akıl ve bilimi esas kabul etme, III. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğma özelliklerinden hangilerini vurgulamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III A 4.
7. Boyutları ve ilk sıcaklıkları eşit olan K, L ve M türdeş
çubukları şekildeki gibi aralarındaki uzaklıklar eşit olacak
şekilde konulmuştur.
M
d₁
A) K> L > M
C) M>L>K
d₂
d3
M
Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında
aralarındaki uzaklıklar d > d > d₂ oluyor.
K
Buna göre, çubukların boyca uzama katsayıları
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
E) L > K > M
B) M>K>L
D) L>M>K
TEST
14
4. Seviye
Fizik
Genleşme
7. Boyutları ve ilk sıcaklıkları eşit olan K, L ve M türdeş çubukları şekildeki gibi aralarındaki uzaklıklar eşit olacak şekilde konulmuştur. M d₁ A) K> L > M C) M>L>K d₂ d3 M Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında aralarındaki uzaklıklar d > d > d₂ oluyor. K Buna göre, çubukların boyca uzama katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? E) L > K > M B) M>K>L D) L>M>K TEST 14 4. Seviye
oluşturur.
A)
C)
Tube
D)
E)
(if sinley (8
lilov ICT (3)
X
NaCl
NaCl
Grafit
Grafit
NaCl
1. X, Y ve Z kristal katılarıyla ilgili şu bilgiler veriliyor:
• X katısı elektriği iletmezken suda çözündüğünde ve
eritildiğinde elektriği iletmektedir.
Nets-19800
• Y katısında molekülleri bir arada tutan çekim kuvveti
London etkileşimleridir.
ametel - anmetel
. Z katısında atomların elektronlarını ortaklaşa
kullanması sonucunda, katı boyunca her yöne uzanan
bir ağ yapısı vardır.
GV
non nobhhelobati
Buna göre X, Y ve Z katıları aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
Y
Elmas
Xebe
12
12
Elmas
levi (d
1/sinteY (A
Z
12
Elmas
Elmas
12
Cam
Kimya
Katılar
oluşturur. A) C) Tube D) E) (if sinley (8 lilov ICT (3) X NaCl NaCl Grafit Grafit NaCl 1. X, Y ve Z kristal katılarıyla ilgili şu bilgiler veriliyor: • X katısı elektriği iletmezken suda çözündüğünde ve eritildiğinde elektriği iletmektedir. Nets-19800 • Y katısında molekülleri bir arada tutan çekim kuvveti London etkileşimleridir. ametel - anmetel . Z katısında atomların elektronlarını ortaklaşa kullanması sonucunda, katı boyunca her yöne uzanan bir ağ yapısı vardır. GV non nobhhelobati Buna göre X, Y ve Z katıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Y Elmas Xebe 12 12 Elmas levi (d 1/sinteY (A Z 12 Elmas Elmas 12 Cam
K,
KÜ-
up
eli
1-
1
4.
+q
TO
Şekil 1
1.09
3.
+q
2d
E₁
E₂
+q
+2q
2d
Şekil 2
Şekil 1 de verilen üç yükün elektriksel
potansiyel enerjisi E₁, şekil 2 de verilen
üç yükün elektriksel potansiyel enerjisi,
E₂ dir.
Buna göre,
2d
oranı kaçtır?
+q
4.
2
5
6.
O n
olar
veri
On
q
k-
d
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
K, KÜ- up eli 1- 1 4. +q TO Şekil 1 1.09 3. +q 2d E₁ E₂ +q +2q 2d Şekil 2 Şekil 1 de verilen üç yükün elektriksel potansiyel enerjisi E₁, şekil 2 de verilen üç yükün elektriksel potansiyel enerjisi, E₂ dir. Buna göre, 2d oranı kaçtır? +q 4. 2 5 6. O n olar veri On q k- d
UNITE-6
DOLAŞIM SİSTEMİ
3.Oncils hang
kapakçik yapıyor?
Kalbin yapısında bulunan biküspit, triküspit ve yarımay
kapakçıkları için,
1. kanın tek yönlü akmasını sağlana,
II. kulakçık ve karıncıklar arasında bulunma,
III. oksijence zengin ve fakir kanın karışmasını engelleme
özelliklerinden hangileri ortaktır?
raih
BYalnız
DI ve Ill
Cve Il
E) Il ve III
10.
Biyoloji
Kan Dolaşımı
UNITE-6 DOLAŞIM SİSTEMİ 3.Oncils hang kapakçik yapıyor? Kalbin yapısında bulunan biküspit, triküspit ve yarımay kapakçıkları için, 1. kanın tek yönlü akmasını sağlana, II. kulakçık ve karıncıklar arasında bulunma, III. oksijence zengin ve fakir kanın karışmasını engelleme özelliklerinden hangileri ortaktır? raih BYalnız DI ve Ill Cve Il E) Il ve III 10.
B
Genlerin Etkisi
ile Sentezlenen
Moleküller
Melanin
pigmenti
29. Aşağıdaki tabloda bir insan vücudunda genlerin etki-
si ile sentezlenen bazı moleküller ve üretim yerleri ve-
rilmiştir.
Glikoliz
enzimleri
Miyoglobin
molekülü
Hemoglobin
molekülü
AYT
B
Kas
Deri
Hücresi Hücresi
0
1
I ve II
0
1
1
0
0
Kemik
İliği
Hücresi
0
1
0
B
1
(1:Hücrede üretilebilen 0: Hücrede üretilemeyen)
E) Il ve III
Buna göre çeşitli dokularda bulunan hücrelerde ba-
zı moleküllerin ortak üretilmesine rağmen bazı mo-
leküllerin üretilememesi;
I. hücrelerde farklı nükleotit dizilimine sahip DNA mo-
lekülünün bulunması,
II. DNA molekülünün hücrelerde farklı gen aktivitesi
göstermesi,
ün bec
III. bazı hücrelerde ONA molekülünün olmaması.
yargılarından hangileri ile açıklanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
31. Aşağıda D
tir.
X
Yeni z
Yeni :
D
Buna
Il num
ru ve
A)
D
1
32. P
m
B
Biyoloji
Genetik Şifre ve Protein Sentezi
B Genlerin Etkisi ile Sentezlenen Moleküller Melanin pigmenti 29. Aşağıdaki tabloda bir insan vücudunda genlerin etki- si ile sentezlenen bazı moleküller ve üretim yerleri ve- rilmiştir. Glikoliz enzimleri Miyoglobin molekülü Hemoglobin molekülü AYT B Kas Deri Hücresi Hücresi 0 1 I ve II 0 1 1 0 0 Kemik İliği Hücresi 0 1 0 B 1 (1:Hücrede üretilebilen 0: Hücrede üretilemeyen) E) Il ve III Buna göre çeşitli dokularda bulunan hücrelerde ba- zı moleküllerin ortak üretilmesine rağmen bazı mo- leküllerin üretilememesi; I. hücrelerde farklı nükleotit dizilimine sahip DNA mo- lekülünün bulunması, II. DNA molekülünün hücrelerde farklı gen aktivitesi göstermesi, ün bec III. bazı hücrelerde ONA molekülünün olmaması. yargılarından hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 31. Aşağıda D tir. X Yeni z Yeni : D Buna Il num ru ve A) D 1 32. P m B
N
doga
1. Gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırıldığı aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Hayvan Hücresi
Gelişmiş Bitki Hücresi
Hücre zannin üzerinde çeper
Lizozom organel.
Kloroplast.
Sentrozom
Depo polisakkant
una su B koluna ise
HÜCRE
.Hücre zarının üzerinde çeper
Lizozom organel
Kloroplast
Sentrozom
Depo polisakkar
Biyoloji
Hücresel Yapılar ve Görevleri
N doga 1. Gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırıldığı aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Hayvan Hücresi Gelişmiş Bitki Hücresi Hücre zannin üzerinde çeper Lizozom organel. Kloroplast. Sentrozom Depo polisakkant una su B koluna ise HÜCRE .Hücre zarının üzerinde çeper Lizozom organel Kloroplast Sentrozom Depo polisakkar