AYT Türk Dili ve Edebiyatı

AYT Türk Dili ve Edebiyatı sınavında başarı kazanmak için Kunduz konu anlatım serisinden faydalanmayı unutma. Hazırsan öğrenmeye başlayalım!

Üniteler

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş

Edebiyat sözcüğü Arapçadaki ādab teriminden gelir. Türk Dili ve Edebiyatı dünyasını keşfetmeye hazır mısın? ✨
5 Konu5 Konu
12 Video12 Video
İÇERİĞE GİT

Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri

Haydi gel, geçmişe doğru bir zaman yolculuğu yapalım ve Türk Edebiyatının farklı dönemlerindeki yazarları tanıyalım.
5 Konu5 Konu
6 Video6 Video
İÇERİĞE GİT

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi

Sanatın çeşitli dalları birbirlerinin köklerinden beslenirler. Edebiyatın, sanatın besinleri olan bu akımları öğrenmeye var mısın? 🤓
1 Konu1 Konu
5 Video5 Video
İÇERİĞE GİT

Şiir Bilgisi

"Şiir bir hikâye değil sessiz bir şarkıdır." der Ahmet Haşim. Şair Kunduz kendi şarkını oluşturman için seni şiirle tanışmaya davet ediyor.🎵
5 Konu5 Konu
13 Video13 Video
İÇERİĞE GİT

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri ve Geçiş Dönemi

İslamiyet öncesinde ve geçiş döneminde nasıl şiirler yazılmıştır? Sorunun cevabı bu ünitede saklı. 😉
2 Konu2 Konu
3 Video3 Video
İÇERİĞE GİT

Halk Şiiri

"İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir." demiş halk şairi Yunus Emre. İlim bilmeye hazırsan bu üniteyi de öğrenelim.
2 Konu2 Konu
6 Video6 Video
İÇERİĞE GİT

Divan Şiiri

"Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar/Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su" Anlaşılmaz gibi gözüken bu dizelerin döneminin sırlarını keşfedelim!
2 Konu2 Konu
9 Video9 Video
İÇERİĞE GİT

Tanzimat Dönemi'nde Şiir

Kelime anlamı "düzenlemeler, reformlar" olan Tanzimat, dönemin şiirini de elbette değiştirir. Bu ünitede değişimleri öğrenelim, bilgilenelim. 🤓
2 Konu2 Konu
3 Video3 Video
İÇERİĞE GİT

Servetifünun Dönemi'nde Şiir

"İlimlerin zenginliği" anlamına gelen Servet-i Fünun'un bir dergi ismi olduğunu biliyor muydun? Tarihin tozlu raflarındaki bu dergiyi açıp yeni tarihlere dalalım. 🌟
2 Konu2 Konu
3 Video3 Video
İÇERİĞE GİT

Milli Edebiyat Dönemi'nde Şiir

"Bir şiir ki şehitlerin al kanıyla ıslanmış" dizesi sanki bir cümleyle bize Milli Edebiyat dönemi şiirini tasvir eder. Haydi, keşfedelim. 🧐
4 Konu4 Konu
7 Video7 Video
İÇERİĞE GİT

Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı

Saf Şiir temsilcisi Tanpınar'a göre şiir dizeleri "deniz köpüğü gibi, göğün maviliği gibi"dir. Bu denizde yüzmeye, göğü seyretmeye hoş geldin. 🌊
2 Konu2 Konu
4 Video4 Video
İÇERİĞE GİT

Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir

"Dayan kitap ile / Dayan iş ile / tırnak ile, diş ile, umut ile" der toplumcu gerçekçi dönemin şairi Ahmed Arif. Kitapla ve umutla yeni bilgiler öğrenelim. 📚
2 Konu2 Konu
3 Video3 Video
İÇERİĞE GİT