Organik Bileşikler

Alkanlar, alkinler ve diğer organik bileşikler... Bulmaca çözmeyi, puzzle yapmayı seviyorsan bu ünite tam da sana göre. Al kalemini geç testin başına 🧩
Hidrokarbonların Sınıflandırılması

Hidrokarbonların Sınıflandırılması

Hidrokarbonlar nasıl sınıflandırılabilir? Hidrokarbonların kapalı formüllerini nasıl yazabiliriz?
Alkanlarda Yapı Formülü

Alkanlarda Yapı Formülü

Alkanlarda yapı formülünü ve alkanların nasıl isimlendirildiğini açıklamalı bir şekilde öğrenelim.
Alkanların IUPAC'a Göre Adlandırılması

Alkanların IUPAC'a Göre Adlandırılması

Uluslararası Kimya Birliği olan IUPAC'a göre alkanların isimlendirme kurallarını görelim.
Alkanların Özel Adlandırılması

Alkanların Özel Adlandırılması

İsimlendirme toplam karbon sayısına göre yapılır. Alkanların özel adlandırması bu içerikte seninle.
Alkanların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Alkanların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Alkanlar oda koşullarında hangi fiziksel halde olabilir? Alkanlar apolar mıdır? Parafin ne demektir?
Alkanların Kimyasal Özellikleri

Alkanların Kimyasal Özellikleri

Alkanların halojenlerle yerdeğiştirme tepkimesi nasıl gerçekleşir? Kraking nasıl olur?
Organik Bileşiklerde Yapı İzomerliği

Organik Bileşiklerde Yapı İzomerliği

Organik kimya yapı izomeri nedir? Zincir - dallanma, zincir - halka, konum ve fonksiyonel grup izomerliği ne demek?
Alkenlerde Adlandırma ve Cis-Trans İzomerliği

Alkenlerde Adlandırma ve Cis-Trans İzomerliği

Alkenlerin elde edilmesi nasıl gerçekleşir? Sikloalkenlerde adlandırmayı ve cis - trans izomerliğini de görelim.
Alkenlerin Özellikleri ve Kimyasal Tepkimeleri

Alkenlerin Özellikleri ve Kimyasal Tepkimeleri

Alkenler apolar mı? Alkenlerde katılma tepkimeleri ve alkenlerin polimerleşmesi nasıl gerçekleşir?
Alkinlerin Özellikleri ve Asetilen Eldesi

Alkinlerin Özellikleri ve Asetilen Eldesi

Alkinler hakkında bilmen gereken özellikler ve asetilenin elde edilme yolları bu içeriğimizde.
Asetilenin Katılma Reaksiyonları

Asetilenin Katılma Reaksiyonları

Asetilen katılma tepkimesi verir mi? Etin ve su tepkimeye girerse ne olur? Keton nedir?
Asetilenin Polimerleşme ve Yer Değiştirme Reaksiyonları

Asetilenin Polimerleşme ve Yer Değiştirme Reaksiyonları

Asetilen tepkimelerine asetilenin polimerleşme ve yer değiştirme reaksiyonları ile devam ediyoruz.
4

Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar

TÜMÜNÜ GÖR
Aromatik Bileşiklerin Özellikleri ve Adlandırılması

Aromatik Bileşiklerin Özellikleri ve Adlandırılması

Aromatik bileşiklerin en küçük üyesi nedir? Benzen katılma tepkimesi verir mi? Naftalin özellikleri nelerdir?
Fonksiyonel Gruplar

Fonksiyonel Gruplar

Fonksiyonel gruplar, genel formülleri ve ait oldukları organik bileşik sınıflarını öğreniyoruz.
5

Alkoller ve Eterler

TÜMÜNÜ GÖR
Alkollerin Genel Formülleri ve Adlandırılması

Alkollerin Genel Formülleri ve Adlandırılması

Primer, sekonder, tersiyer alkol ne demektir? Alkolleri nasıl adlandırabiliriz?
Alkollerin Fiziksel Özellikleri ve Etanolün Tepkimeleri

Alkollerin Fiziksel Özellikleri ve Etanolün Tepkimeleri

Metanol ve etanol özelliklerini öğrendikten sonra etanolün farklı tepkimelerini inceliyoruz.
Eterlerin Özellikleri ve Adlandırılması

Eterlerin Özellikleri ve Adlandırılması

Eterlerin fiziksel özellikleri, alkol - eter izomerliği senin için bu içeriğimizde.
6

Karbonil Bileşikleri

TÜMÜNÜ GÖR
Aldehitler ve Özellikleri

Aldehitler ve Özellikleri

Aldehitler hangi tepkimeleri verir? Tollens ayıracı ile kim tepkime verir? Aldehitlerin kullanım alanları nelerdir?
Ketonlar ve Özellikleri

Ketonlar ve Özellikleri

Ketonlar yükseltgenir mi? Simetrik keton ve asimetrik keton nedir? Ketonlarda karbon sayısı artarsa neler değişir?
Organik Bileşikler
Alkanlar, alkinler ve diğer organik bileşikler... Bulmaca çözmeyi, puzzle yapmayı seviyorsan bu ünite tam da sana göre. Al kalemini geç testin başına 🧩
TESTİ BAŞLAT