Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Tuz suda erir mi çözünür mü? Bu ikilemi çözmen için bu ünite kapılarını sonuna kadar açtı. Haydi yolculuk başlasın! 🤓
Dipol-dipol, iyon-dipol, indüklenmiş dipol, hidrojen bağı... Çözücü Çözünen Etkileşimleri konusu ile ilgili tüm bilgiler konu anlatım videolarımızdan senin için ele alındı. İyi çalışmalar!
Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri

Çözünme kuralı ne olarak bilinir? Çözünme olayında gerçekleşen etkileşimler nelerdir?
Çözünme Süreci ve Hidrojen Bağı

Çözünme Süreci ve Hidrojen Bağı

Çözünme süreci kaç basamakta gerçekleşir? Hidrojen bağı olması için hangi özellikler gereklidir?
TÜMÜNÜ GÖR
Kimya dersinin temel taşlarından molarite, molalite, kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim gibi derişim birimlerini ele aldığımız konu anlatımı video serimiz şimdi seninle!
Derişim Türleri, Molarite, İyon Derişimi

Derişim Türleri, Molarite, İyon Derişimi

Derişim Türleri, Molarite ve İyon Derişimini açıklayıp örnekleriyle pekiştirdiğimiz bir içerik ile karşındayız.
Çözeltilerin Seyreltilmesi veya Derişik Hale Getirilmesi

Çözeltilerin Seyreltilmesi veya Derişik Hale Getirilmesi

Çözeltinin seyreltik veya derişik olması için neler yapılabilir? Çözeltiye su eklenirse ne değişir?
Molalite

Molalite

Molalite nasıl hesaplanır? Açıklamasını öğrenip bilgilerimizi örneklerle pekiştirelim.
Kütlece %

Kütlece %

Kütlece yüzde derişimi nasıl hesaplanır? Kütlece yüzde derişim neye bağlıdır?
Hacimce %

Hacimce %

Hacimce yüzde hangi karışımlarda kullanılır? Hacimce yüzde formülü nedir?
Mol Kesri ve Ppm

Mol Kesri ve Ppm

ppm milyonda bir kısım olarak bilinir. Mol kesri ve ppm formüllerini öğrenelim.
TÜMÜNÜ GÖR
Buhar basıncının alçalmasından kaynama noktasının yükselmesine, donma noktasının düşmesinden osmoz ve ters osmoza kadar bütün Koligatif Özellikleri konu anlatım video serimizde seni bekliyor.
Koligatif Özelliklere Giriş

Koligatif Özelliklere Giriş

Karışımların hal değişim noktaları var mıdır? Çözeltilerde derişim artarsa ne değişir?
Buhar Basıncı Alçalması

Buhar Basıncı Alçalması

Buhar basıncını etkileyen faktörler nelerdir? Rault yasasına uyan çözeltilere ne denir?
Kaynama Noktası Yükselmesi (Ebülyoskopi)

Kaynama Noktası Yükselmesi (Ebülyoskopi)

Saf suda, uçucu olmayan bir katı veya sıvının çözünmesi sonucunda kaynama noktası artar.
Donma Noktası Alçalması (Kriyoskopi)

Donma Noktası Alçalması (Kriyoskopi)

Saf suda uçucu olmayan bir katı çözülürse çözücünün donma noktası azalır. Peki, kriyoskopi nedir?
Osmoz ve Ters Osmoz

Osmoz ve Ters Osmoz

Çözücü moleküllerinin seyreltik çözeltiden derişik çözeltiye geçişine osmoz denir. Ters osmoz ne demektir?
TÜMÜNÜ GÖR
Seyreltik çözelti, derişik çözelti, doymuş çözelti, doymamış çözelti, aşırı doymuş çözelti, çözelti hesaplamaları... Çözünürlük konusunu öğreneceğin konu anlatımı video serimiz bir tık uzağında.
Çözelti Türleri

Çözelti Türleri

Çözeltiler, çözücü - çözünen etkileşimlerine göre ve doygunluklarına göre kaça ayrılır?
Çözünürlük Hesaplamaları

Çözünürlük Hesaplamaları

Belirli basınç ve sıcaklıkta belirli miktar çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük denir.
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlüğe etki eden faktörler nelerdir? Çözücü ve çözünenin cinsi, çözünürlüğe nasıl etki eder?
Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi

Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi

Sıcaklık arttıkça çözünürlük artar mı? Balıklar neden soğuk suda yaşamayı tercih eder?
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Örnek Sorular Bölüm 1

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Örnek Sorular Bölüm 1

Çözeltilerde derişim moları hesaplama soruları ve çözümleri ile konuyu öğrenelim.
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Örnek Sorular Bölüm 2

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Örnek Sorular Bölüm 2

Çözelti molaritesi nasıl hesaplanır? Çözelti soruları ve çözümlerini inceleyelim.
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Örnek Sorular Bölüm 3

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Örnek Sorular Bölüm 3

Koligatif özellikler örnek soruları ve çözümlerini inceleyelim.
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Örnek Sorular Bölüm 4

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük Örnek Sorular Bölüm 4

Çözünürlük sıcaklık grafik soruları nasıl çözülür? Örnekleri inceleyelim.