Ek Fiil

Evet arkadaşlar bu videomuzda da ek pil konusunu işleyeceğiz.
Şimdi arkadaşlar bizim ek elimizin iki tane görevi vardır.
Bakın bu konu önemlidir.
Ösym'de de çıkar.
O yüzden dikkat etmek gerekiyor.
Benim ek filmin iki tane görevi var arkadaşlar.
Bir tanesi isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem ya da yan yargı yapıyor.
İkincisi ise arkadaşlar basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı yapıyor.
İsim ve isim soylu sözcüklere ek fiilin görülen geçmiş zamanı gelebilir.
Geniş zamanı gelebilir, geçmiş zamanı gelebilir.
Şart gelebilir arkadaşlar.
Basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı yapmak ise hikaye birleşik zaman yani biz buna ne diyeceğiz?
Dı değil du dü tı iyi tutuyor.
Rivayet birleşik zaman.
Biz bunları mış mış mış muş diyeceğiz arkadaşlar ve şartlı birleşik zaman ise biz bunlara seve sağ diyeceğiz.
Şimdi öncelikle ek eylemin isim görevine bakacak olursak ek eylemin görülen geçmiş zamanı arkadaşlar neydi dı di du düdüğü.
Mesela sevinçli kelimesi nedir isimdir.
Ben sevinçli idim buradaki idi eki ek fiilin görülen geçmiş zamanıdır.
Arkadaşlar sen sevinçli miydin?
O sevinçli idi biz sevinçli miydik?
Siz sevinçli idiniz onlar seviştiği diğer arkadaşlar.
Ek eylemin görünen geçmiş zamanın dı di du dü ya da tı ti tutuyor olduğunu asla unutmuyoruz.
Mesela bir kaç gündür halsiz sizde diyor ya hal burada isim kök çoktur.
Halden halsiz, isimden isim yapım 2'dir.
Şuradaki iyi eki ek fiil eki der arkadaşlar di eki de ki peki değil de buna ne diyeceğiz?
Ek fiilin görülen geçmiş zamanı diyeceğiz.
O yüzden bu kısmı asla unutmuyoruz.
Buraya ek fiilin görülen geçmiş zamanı diyeceğiz.
Arkadaşlar yan şuradaki kip peki değildir.
Çünkü kip ekleri fiillere gelir.
Bakın gittiğimizde çok temizdi temiz isim Köktürk.
Buradaki di eki.
Ek fiilin görünen geçmiş zamanıdır ki zaten bir cümlenin yükleme.
Arkadaşlar.
İsim ya da isim soylu bir sözcük se.
O cümle de mutlaka ek fiil vardır.
Öğrenciler bugün sinirliydi.
Arkadaşlar bakın sinir isim Köktürk sinirden sinirli isimden isim yapım eki buradaki y kaynaştırma dır.
Buradaki di görülen geçmiş zamandır.
Ek fiilin misafirlerin hepsi bahçede değiller.
Bakın arkadaşlar şuradaki bahçe kelimesi yine isim olduğu için burada da ek eylemin görülen geçmiş zamanı vardır.
Yine sabahleyin gökyüzü parlak tı ufuk açıktı şeklinde ifadeler vardır.
Arkadaşlar şurada ki tı düşmüş ama şuradaki attığı ek eylemin görülen geçmiş zamanıdır.
Pek öğrenilen geçmiş zaman arkadaşlar ek eylemin bakın kip demiyorum buraya çok dikkat edin.
Mış mış muş muş eki dir.
Arkadaşlar bakın ben çalış kalmışım sen çalışkan mısın?
O çalış kalmış.
Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil.
Yani burada ne demek istiyor ben sen, o daha sonra birinci çoğul biz, ikinci çoğul siz ve üçüncü çoğul onlar arkadaşlar.
Biz çalış kalmışız, siz çalış kalmışsınız, onlar çalış kalmışlar.
İsme mış mış, mış muş eki geldiği zaman kesinlikle ek eylemin öğrenilen geçmiş zamanı oluyor.
Arkadaşlar bakın çocuklar uzun süredir çok hastaymış yani burada ne demek istiyor bana hasta imiş hasta isim köktürk y.
Kaynaştırma dır.
Buradaki mış eki.
Ek eylemin öğrenilen geçmiş zamanıdır.
Girişin iki yanı çiçeklerle kaplı mış arkadaşlar bakın kabalığı mış.
Bunu bu şekilde ayıracak isek bu da eylemin öğrenilen geçmiş zamanı olur.
Öğretmen bu konuda çok bilgili imiş.
Bilmekten bilgiyi bilgiden bilgili buraları bölmeye gerek yok.
Çünkü sözlükte yapı konusu değil bu.
Y kaynaştırma harfi dir ve şuradaki miş eki.
Arkadaşlar hasta kaplı ve bilgili kelimesi isim olduğu için biz bunlara ne diyoruz.
Ek eylemin öğrenilen geçmiş zamanı diyoruz.
Kesinlikle kip eki demiyoruz arkadaşlar.