Anlam Belirsizliği

Herkese merhaba.
Kunduz, Türkçe videolarına hoşgeldiniz.
Bugün sizlerle birlikte anlam belirsizliği nden kaynaklı anlatım bozuklukları nedir bunu göreceğiz.
Gençler.
Şimdi cümledeki anlamın tam belirli olmamasından kaynaklı anlatım bozukluğudur gençler.
Anlam belirsiz deyim yani böyle.
Cümledeki anlam tam net değil, tam belli değilse, kişiden kişiye göre bir değişiklik söz konusuysa, bu cümlelerde anlam belirsiz dilden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır diyebiliriz.
Gelin örnekle elimize şöyle bir bakalım.
Gençler birinci örneğimizde diyor ki bakın söylediklerini hemen yaptım.
Şimdi bu cümlede bir anlam belirsizliği mevcuttur.
Neden?
Bazılarınız neden diyecek?
Şimdi gençler bakın söylediklerini hemen yaptım derken şimdi bazılarınızın aklına şöyle gelebilir Bakın senin söylediklerini hemen yaptığım, bir de onun söylediklerini hemen yaptım.
O yüzden bu cümlede bakın bir anlam belirsiz dinden kaynaklı anlatım bozukluğu mevcuttur.
Gelin bir sonraki örneğimizde bakalım yabancı gazeteciye soru sordum.
Şimdi bu cümlede de bakın bazılarınızın aklına şöyle gelmiş olabilir Yabancı.
Gazeteciye soru sordu ya da yabancı gazeteciye soru sordu.
Kim soru sordu o bakın.
Yine bir anlam belirsizliği mevcut gençler.
Yabancı olan kişi mi gazeteciye soru soruyor, yoksa o yabancı gazeteciye mi soru soruyor?
Burada da gençler bakın bir virgül eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcut.
Çünkü burada da virgül anlam belirsizliğine yol açmıştır.
O yüzden anlam belirsiz, dinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcuttur.
Gelin bir sonraki örneğimizde bakalım.
Resim yapmayı kardeşimden çok seviyorum.
Şimdi bu cümlede de gençler bir anlam belirsizliği mevcut.
Şimdi bakın resim yapmayı diyor.
Resim yapmayı kardeşiyle kıyasla mış kardeşinden mi daha çok seviyor, yoksa kardeşiyle kendisi, ikisi de mi resim yapmayı çok seviyor?
Kendisi kardeşinden mi daha çok seviyor?
Bakın ne bir anlam belirsizliği mevcut.
Resim yapmayı kardeşinden mi daha çok seviyor, yoksa ikisi de resim yapmayı çok seviyor.
Fakat kendisi kardeşinden daha çok seviyor diye mi bir anlam belirsiz.
Zihinden kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut bu cümlede.
Geldik bir sonraki cümleye.
Kardeşini parkta oynarken gördüm.
Şimdi bakın bu cümlede de gençler kardeşini parkta oynarken gördüm derken ilk cümleye benziyor. Şimdi senin kardeşini mi, senin kardeşini parkta oynarken gördüm, yoksa onun kardeşini mi parkta oynarken gördüm değil mi?
Bakın bir anlam belirsiz, dinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu da yine bu cümlede mevcuttur.
Geldik bir sonraki cümleye.
Gençler bir sonraki cümlede ne diyor?
Ali'ye Senden daha çok güveniyorum.
Şimdi Ali'ye senden daha çok güveniyorum derken.
Şimdi bakın ikisi de mi Ali'ye güveniyor ve kendisi ondan daha çok güveniyor.
Yoksa Ali'ye ondan daha çok mu güveniyor?
Bakın bir anlam belirsizliği mevcut.
Gençler şimdi ikisi de Ali'ye güveniyor olabilir.
Kendisi senden daha çok güveniyor olabilir.
Ya da Ali ile seni kıyaslayıp Ali'ye Senden daha çok mu güveniyorum diyor.
Bakın dikkat ederseniz de burada da bir anlam belirsizliğine kaynaklı anlatım bozukluğu mevcuttur.
Geldik bir sonraki on neyimize.
Genç polisin kimlik sorduğunu duymadı.
Bakın gençler şimdi genç polisin kimlik sorduğunu duymadık.
Kim duymadı o?
Böyle bir anlam çıkıyor.
Bir de genç polisin kimlik sorduğunu duymadı.
Yani genç kişi, genç şahıs polisin kimlik sorduğunu duymadı.
O yüzden genç şair bakın burada da virgül eksikliği bir anlam belirsizliğine yol açmıştır.
Burada da gençler anlam belirsizliği sinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcuttur.
Geldik.
Bir sonraki örneğimiz.
Yüzme Yarışı'nda ikinci olduğuna sevindim.
Şimdi gençler bakın burada da yeni bir anlatım bozukluğu mevcut.
Neden ikinci olduğuna derken yine yukarıdaki cümleleri benzer.
Senin mi ikinci olduğuna çok sevindim, yoksa onun mu ikinci olduğuna sevindim.
Yine bakın bir anlam belirsizliğin den kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut.
Yaşlı adama adres sordu şimdi gençler.
Bakın bu cümlede de yine yukarıdaki cümleleri benzer.
Yaşlı adama adres sordu.
Adres soran kim o?
Böyle bir anlam çıkıyor.
Bir de yaşlı yaşlı adama adres sordu.
Bir de böyle bir anlam çıkıyor.
Yine bu cümlede de gençler virgül kullanılmasından kaynaklı bir anlam belirsizliği mevcut.
Burada da yine anlam belirsiz, dinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır.