Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

Herkese Merhaba Kunduz.
Türkçe videolarına hoş geldiniz.
Bugün sizlerle birlikte anlatım bozukluklarından, sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluklarını göreceğiz.
Hazırsanız hep birlikte başlayalım.
Şimdi gençler bir sözcüğün, bakın bir sözcüğün veya söz grubunun, bir sözcüğün veya söz grubunun cümle içinde cümle içinde kullanılması bakın gereken yerin dışında kullanılması gereken yerin dışında eğer farklı bir yerde kullanılmışsa gençler burada sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır.
Yani bir sözcük veya söz grubu cümlede kullanılması gereken bir yer vardır.
Eğer siz bu yerin dışında farklı bir yerde kullanıyorsanız, cümlede farklı anlamlara sebep olabilir.
O yüzden bu tarz cümlelerde, yani sözcüğü yanlış yerde kullandığınız cümlelerde bir anlatım bozukluğu meydana gelir.
Hemen şöyle örnekle elimize bakalım.
Yeni ders çalışmaya başlamıştım ki kapı çaldı.
Şimdi gençler, bu cümlede bir anlatım bozukluğu var.
Bakın anlatım bozukluğun.
Uzuner de anlatım bozukluğu.
Muz gençler yeni sözcüğünü de.
Şimdi yeni sözcüğü bakın dersten önce gelmiş.
Sanki dersin adı yeni ders miş gibi oldu.
Yani matematik dersi, Türkçe dersi gibi.
Düşünün sanki dersin adı yeni ders çalışmaya başlamıştım ki kapı çaldı.
O yüzden burada bir anlatım bozukluğu var.
Cümlenin doğrusu gençler.
Yeni sözcüğü, bakın yeni sözcüğü nereden önce kullanılması gerekir?
Başlamıştım sözcüğünden önce kullanılması gerekir.
Yani cümle mizin doğrusu.
Ders çalışmaya yeni başlamıştım ki kapı çaldı. Yukarıdaki cümlede yeni sözcüğü yanlış yerde kullanıldığı için bir anlatım bozukluğu sebebi oldu.
Anlatım bozukluğunun sebebiyse, sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu.
Peki gençler hemen direk ikinci örneğimizde bakalım.
İzinsiz derse girmek yasaktır.
Bakın bu cümlede de yine bir anlatım bozukluğu var.
Anlatım bozukluğu musun?
Her de gençler.
Evet, izinsiz sözcüğünün yanlış yerde kullanılması.
Bakın dikkat ederseniz gençler izinsiz sözcüğü dersten önce gelmiş.
Yine sanki dersin adı izinsiz ders gibi olmuştur.
Bakın.
İzinsiz derse girmek yasaktır.
Hani sanki dersin adı izinsiz ders miş gibi.
Fakat cümlemizi doğru hali nasıl olması gerekir?
Gençler, izinsiz sözcüğü yürümek sözcüğünden önce kullanılması gerekir.
Derse izinsiz girmek yasaktır.
O yüzden birinci cümlede izinsiz sözcüğü yanlış yerde kullanıldığı için, sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcuttur.
Hemen üçüncü örneğimizde bakalım.
Ağrısız diş çekilir.
Bakın burada da bir anlatım bozukluğu mevcut.
Gençler ağrısı sözcüğü yine yanlış yerde kullanılmış.
Neden?
Çünkü bakın ağrısız sözcüğü dişten önce gelmiş.
Dişçi diş sözcüğünden önce gelmiş sanki.
Ağrısız diş çekilir derken gençler hani ağrısız diş neden çektir elini di mi?
Hani ağrı olmayan bir diş insan neden çektirir?
O yüzden burada bir anlatım bozukluğu sebebi gençler.
Ağrısız diş çekilir de.
Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu var.
Doğrusu gençler diş ağrısız çekilir olması gerekiyor. Yani ağrısız sözcüğü çekilir sözcüğünden önce kullanılması gerekiyor.
Ve geldik dördüncü derneğimize.
Beşinci ölümünün yılında sevenleri tarafından anıldı.
Şimdi gençler.
Bakın burada da dikkat ederseniz beşinci sözcüğü burada önemli.
Çünkü neden?
Bakın beşinci sözcüğü gençler yanlış yerde kullanılmış.
Çünkü beşinci ölümünün diyor.
Yani bu insan kaç kere ölecek di mi?
Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere beş kerem ölecek ki de.
Hayır, bir kere ölüyor.
O yüzden gençler, beş sözcüğü yanlış yerde kullanılmış olması gereken.
Ölümünün beşinci yılında sevenleri tarafından anıldı.
Olması gerekiyor doğrusu.
Beşinci, ölümünün yılında sevenleri tarafından anıldı dersek, sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcuttur bu cümlede de.
Peki.
Geldik son cümlemize.
Gençler.
Her Allah'ın günü geç kalıyor.
Burada da bakın yine bir anlatın bozukluğu mevcut.
Gençler şimdi burada da her sözcüğü, her sözcüğü yanlış yerde kullanılmış çünkü.
Neden?
Bakın her sözcüğü gençler Allah'tan önce gelmiş, Allah sözcüğünden önce gelmiş.
Şimdi her Allah derken sanki Allah birden fazlaymış gibi bir örnek oluyor burada.
O yüzden bir anlatım bozukluğu mevcut.
Gençler, doğrusu sözcüğü, ümüzün doğrusu nasıl olması gerekiyor?
Allah'ın her günü geç kalıyor olması gerekiyor.
Gençler yani buradaki her sözcüğü gün sözcüğünden önce gelmesi gerekiyor.
Yukarıdaki örnekte yine her sözcüğü yanlış yerde kullanıldığı için, sözcüğün yanlış yerde kullanılmasına kaynaklı bir anlatım bozukluğu mevcuttur.