Gereksiz Sözcük Kullanımı

Herkeze merhaba kunduz.
Türkçe videolarına hoş geldiniz.
Bugün sizlerle birlikte gençler anlatın bozukluklarından gereksiz sözcük kullanımını göreceğiz.
Hazırsanız başlayalım.
Şimdi gençler bakın bir cümle de.
Aynı anlama gelecek olan sözcüklerin bir arada kullanılması veya bir sözcüğün gençler başka bir sözcüğü cümlede anlamsızca karşılamasından kaynaklanan anlatım bozukluğuna biz gereksiz sözcük kullanımı diyoruz gençler.
Peki hemen şöyle örnekleri bize bakalım.
Konuyu daha da somut ulaştıralım.
Gençler şöyle evet.
Şimdi örnek önerimize bakalım.
Bir bakın.
Birinci örneğimizde ne diyor?
Gençler adamın kulağına sessizce bir şeyler fısıldadı.
Bakın şimdi burada gençler fısılda mak var.
Şimdi fısılda mak zaten sessizce yapılmaz mı?
Gençler fısılda mak zaten sessizce yapılır di mi?
O zaman bu cümlede gençler sessizce kelimesinin kullanılmasına gerek yoktur.
Hemen bir sonraki örneğimizde bakalım bütün olayları kendi ağzıyla itiraf etti.
Bakın gençler yine itiraf etmek var bu cümle mizde itiraf etmek de yine insan bunu kendi ağzıyla yapmaz mı sonuçta değil mi?
Itiraf etmek kendi ağzıyla yapılır.
O zaman bu cümle de gençler kendi ağzıyla sözcük grubunun kullanılmasına gerek yoktur.
O yüzden burada gereksiz sözcük kullanımdan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır.
Hemen bir sonraki örneğimizde bakıyoruz, burada yüksek sesle bağırmak yasaktır.
Şimdi gençler bakın bağırmak, bağırmak zaten yüksek sesle yapılmaz mı?
Yüksek sesle yapılır değil mi?
O zaman bu cümle de yüksek seste demesine ekstradan gerek yok.
Çünkü bakın bağırmak sözcüğü zaten yüksek seste sözcüğünü karşılar gençler.
O yüzden yüksek sesle sözcüğünü kullanmaya gerek yok yine bu cümlede.
Evet, bir sonraki örneğimizde bakıyoruz gençler, herkesin fikir ve düşüncesini almalıyız.
Şimdi gençler, bakın burada düşünce var ve düşüncenin eş anlamlısı olan fikir sözcüğü kullanılmış.
Yani iki tane bakın fikir ve düşünce, eş anlamlı sözcükler ve iki tane gençler.
Dikkat ederseniz eş anlamlı sözcük kullanmış ve bunlardan bir tanesinin kullanılmaması gerekir. Eş anlamlı sözcükler kullanıldığı için gençler burada da gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır.
Herkesin fikrini almalıyız ya da herkesin düşüncesini almalıyız şeklinde olması gerekir cümlemi.
Fikir ve düşünce eş anlamlı olduğu için gençler ikisinden birini kullanmamıza gerek yok.
Şimdi bir sonraki örneğimizde bakıyoruz bu konuyu.
Onunla saatlerce karşılıklı tartıştık.
Bakın gençler burada da tartıştık.
Var, tartışmak fiili var.
E kart tartışmak fiili zaten karşılıklı yapılmaz mı?
Karşılıklı yapılır.
O zaman tartışmak sözcüğü karşılıklı sözcüğünü de kapsadığı için gençler bu cümlede karşılıklı sözcüğü gereksiz olarak kullanılmıştır.
Yani karşılıklı sözcüğünü bu cümlede kullanmamıza gerek yok.
Hemen bir sonraki örneğimizde devam edelim.
Hırsızlar cebindeki parayı gizlice çalmışlar.
Bakın gençler burada bir çalmak filim var, çalmak eylemi var.
Çalmak zaten gizlice yapılmaz mı?
Gençler çalmak gizlice yapılır değil mi zaten?
O yüzden bu cümlede de çalmak sözcüğü gizlice sözcüğünü karşıladığı için gizlice sözcüğünü gençler bu cümlede kullanmaya gerek yoktur.
Burada da yine gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır.
Peki bir sonraki örneğimizde bakıyoruz.
Hava bugün sıfırın altında eksi üç derece imiş.
Gençler şimdi eksi zaten sıfırın altında olan bir ifade değil midir, değil mi?
O zaman burada gençler sıfırın altında sözcük grubunu kullanmasına gerek yok.
Bu da bir gereksiz sözcük kullanımdan kaynaklı anlatım bozukluğuna sebep olur.
Gençler zaten eksi sıfırın altında olduğu için tekrar sıfırın altında eksi üç demeye gerek yok.
Direk hava bugün eksi 3 dereceyi miş dememiz yeterlidir.
İki kardeşten.
En küçük olanı hastalanmış.
Bakın şimdi gençler şimdi burada bir iki kardeş diyor.
Zaten iki kardeşten bir tanesi büyüktür, bir tanesi küçüktür değil mi?
O yüzden bakın burada en sözcüğünü kullanmasına gerek yok.
Gençler en sözcüğünü kullanması da yine gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğuna sebep olur.