Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

Herkese merhaba.
Kunduz, Türkçe videolarına hoşgeldiniz.
Bugün sizlerle birlikte anlamaya çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluklarını göreceğiz.
Gençler hazırsanız başlayalım.
Şimdi gençler, anlamları, anlamları birbirine zıt olan sözcüklerin aynı cümlede, aynı cümlede kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur.
Anlamda çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması.
Yani bir cümlede aynı cümle de gençler tek bir cümlede birbirine zıt, birbiriyle çelişen sözcükler varsa biz burada anlatım bozukluğu vardır diyoruz.
Hemen şöyle örnek önerimize bakalım.
Gençler şimdi birinci örneğimizde galiba bugün kesin yağmur yağacak.
Şimdi gençler bakın bu cümlede galiba ifadesi var.
Bir de gençler kesin ifadesi var.
Şimdi gençler galiba ifadesi biliyorsunuz ki cümle olasılık anlamı katan bir ifadedir.
Fakat bir de bu cümlede kesin gibi kesinlik anlamı katan bir ifade kullanılmış o zaman.
Galiba ve kesin ifadeleri birbiriyle çelişen sözcükler dir değil mi?
Birisi olasılık anlamı katarken bir cümle kesinlik anlamı katar.
O zaman bu cümlede ne var diyoruz.
Gençler Anla amca, birbiriyle çelişen sözcüklerin kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır diyoruz.
Çünkü galiba ve kesin sözcükleri aynı cümlede kullanılmış biri olasılık anlamı katarken bir diğeri kesinlik anlamı kattı.
Peki bir sonraki cümlemize bakıyoruz.
Bu olayın üstünden yaklaşık olarak tam üç yıl geçti.
Şimdi gençler.
Bu cümlede de yine bakın.
Dikkat ederseniz bir yaklaşık olarak ifademiz var, bir de tam ifademiz var.
Şimdi bu sözcüklerde birbiriyle çelişen sözcükler nedir?
Neden diyeceksiniz?
Şimdi gençler yaklaşık olarak sözcüğü tam belli olmayan, yani net değildir. Bakın yaklaşık olarak üç yıl geçti diyelim.
Bu üç yıl olabilir, üç buçuk yıl olabilir, iki buçuk yıl olabilir.
Yani yaklaşık olarak üç yıl am belli değil.
Fakat bu cümlede yine kullanılan tam ifadesi kesinlik bildiren bir ifadedir.
Bakın tam üç yıl geçti dersem eğer, yani üç yıl geçmiştir.
Bunun dört olma ihtimali, iki olma ihtimali yoktur.
O yüzden bu cümlede de yaklaşık olarak sözcüğü ile tam sözcüğü birbiriyle çelişen sözcükler dir.
Bunları aynı cümlede kullanmak bir anlatım bozukluğu sebebidir.
Peki bir sonraki cümlemize bakalım.
Kuşkusuz bu işte onun da parmağı olabilir.
Yine gençler, bakın bu cümlede kuşkusuz gibi bir ifademiz var ve cümlenin sonunda olabilir gibi gençler, bir olasılık bildiren bir ifadem var.
Şimdi kuşkusuz sözcüğü kesinlik anlamı bildiren bir ifadedir.
Bakın gençler.
Kuşkusuz onun da parmağı var.
O zaman bu kesin dedim ve kesin.
Bunu söyleyen kişi kendinden emindir ve kesindir.
Ve sondaki ifadeye bakarsak gençler olabilir ifadesi de yine cümleye olasılık anlamı katan bir ifadedir, olmaya da bilir.
O zaman bu cümlede kuşkusuz ve olabilir ifadelerini kullanmak bir anlatım bozukluğu sebebidir.
Bu sözcükler, gençler birbiriyle çelişir ve anlam da çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu sebebine neden olur.
Peki bir sonraki öğrendiğimize bakalım.
Kesinlikle onlarla tekrar barışmaya bilir.
Bakın gençler yine bu cümlede de dikkat ederseniz bir üstteki cümle gibi burada kesinlikle ifadesi var. Burada da gençler bakın barışmaya bilir gibi bir olasılık bildiren bir ifade var.
Şimdi bu cümleyi kesinlikle ifadesi gençler bu cümleye kesinlikle ifadesi kesinlik anlamı katan bir sözcüktür di mi?
Kesinlikle onlarla barışmayı bilir diyor.
Fakat bakın bir de cümlenin sonunda barışmaya bilir gibi gençler olasılık bildiren bir sözcüğün var.
Yani barışacak mı, barışmaya cak mı?
Tam belli değil.
Barışmaya bilir diyor.
Ama cümlenin başında kesinlikle ifadesi kullandım.
O yüzden gençler bu cümlede de kesinlikle ve barışmaya bilir gibi iki tane birbiriyle çelişen ifadenin kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır.
Kesinlikle sözcüğü kesinlik anlamı katarken, barışmayı bilir sözcüğü ise cümleye olasılık anlamı katmıştır.
Evet, gelelim son örneğimizde.
Sanırım bunu bir daha asla yapmaz.
Yine gençler.
Bakın bu cümlede sanırım ifadesi var.
Bir de asla ifadesi var.
Yine gençler bu cümlede dedi.
Bakın asla yapmaz derken asla sözcüğü nedir?
Kesinlik bildiren bir sözcüktür.
Bunu bir daha asla yapmaz, kesinlikle yapmayacak.
Fakat cümlenin başında bir de sanırım gibi bir ifade kullanılmış.
Gençler sanırım ifadesi de yine cümleyi olasılık anlamı katan bir ifadedir ve sanırım bakın tam net değil sanırım diyor bunu bir.
Asla yapmaz.
O yüzden bu cümlede de gençler sanırım ve asla sözcüklerini birarada kullanılması Anla Amca çelişen sözcüklerin birarada kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğuna sebep olmuştur.