Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması

Herkeze Merhaba Kunduz Türkçe videolarına hoş geldiniz.
Bugün sizlerle birlikte sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluklarını göreceğiz.
Şimdi gençler günlük yaşamda sıkça karıştırılan kelimelerin birbiri yerine kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğudur.
Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması biliyorsunuz ki günlük hayatta biz bazı sözcükleri birbiriyle çok karıştırır ız ve bu sözcüklerin aslında cümlede doğru kullanılmadığını fark ederiz.
Sözcüğün anlamına baktığımız zaman işte bu durumda gençler bir anlatım bozukluğuna sebep oluruz.
Peki örnek lerimize şöyle bakalım.
Birinci örnekle başlayalım.
Şimdi gençler bakın birinci de şöyle diyor Yeni aldığımız fidanları toprağa ektik.
Şimdi gençler, bakın bu cümlede bir eksik sözcüğünü inceleyelim.
Şimdi gençler ekmek sözcüğünün bir anlamına bakalım.
Neymiş?
Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek, bir de dikmek sözcüğüne bakalım.
Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek.
Şimdi gençler, bu cümlede eksik sözcüğünü kullanmamız bir anlatım bozukluğu sebebidir.
Neden gençler, fidanlar?
Bakın fidanlar eksilmez.
Ekilen şey nedir?
Bakın burada da söylüyor gençler.
Tohum odur.
Toprağa tohum eke bilirsiniz.
Tamamı fidanlar dikilir.
O yüzden bu cümle de gençler doğrusu.
Ne yapıyoruz?
Ektik yerine gençler yeni aldığımız fidanları toprağa.
Ediyoruz.
Bakın içtik diyoruz.
Gençler tamam mı?
Tekrar söylüyorum.
Fidanlar eksilmez.
Fidanlar dikilir.
Ekmek tohuma has olan bir şey.
Tamam mı?
Gençler yani tohumları ektik diyebiliriz ama fidanları diktik diyoruz.
Peki.
Geldik.
Bir sonraki örneğimizde bakın bir sonraki örneğimizde ne diyor?
Yazarlığa yeni başlayan gençleri, azımsanacak büyük şairleri yakışmaz.
Şimdi gençler, bakın burada da yine azımsanacak sözcüğü var.
Neymiş anımsamak sözcüğü bir bakalım.
Bir şeyin umulduğu ondan az olduğu yargısına varmak.
Şimdi gençler, bir de küçümsemek sözcüğüne bakalım.
Günlük hayatla iki sözcük birbiriyle çok karıştırılır.
Küçümsemek sözcüğü ise değer ve önem vermemek.
Küçük görmek.
Şimdi yeni başlayan gençleri azımsanacak büyük şairlere yakışmaz demiştik.
Yazarlığa yeni başlayan gençleri anımsamak.
Çünkü gençler azımsanacak.
Sayının azlığından genellikle şikayet etmedik. Tamam mı?
Ama burada küçük görmek anlamında bir cümle kullanılmış.
O yüzden yazarlığa yeni başlayan gençleri ağzım saymak yerine gençler, yazarlığa yeni başlayan gençleri azımsanacak yerine ne kullanacağız?
Gençler küçümsemek kelimesini kullanacağız tamam mı?
Azımsanacak ve küçümsemek kelimeleri birbiriyle çok karışır.
Azımsanacak bir şeyin umulduğu ondan az oldu.
Yani sayısal gençler genelde biraz daha böyle somut şeylerin azlığından şikayet etme, az olduğu yargısına varmak, küçümsemek ise daha çok alay etme, küçük görme, değer vermeme gibi anlamlarda kullanılır.
Bu iki sözcüye de çok dikkat ediyorum.
Peki geldim bir sonraki örneği mi?
Size kendi çektiğim resimleri göstereceğim.
Şimdi gençler, bakın burada resimleri, sözcüğü var.
Hemen bakalım.
Resim ne demekmiş.
Varlıkların, doğadaki görünüş, derinin kalem, fırça gibi araçlarla kağıt, bez ve benzeri üzerinde yapılan biçimleri.
Fotoğraf ise çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme.
Şimdi gençler resim yapılan bir şeydir.
Yani kalem, fırça gibi bir kağıt üzerine yapılan bir şeydir.
Fotoğraf ise çeşitli araçlar kullanılarak oluşturulan görüntüdür.
O yüzden bu cümle de gençler resimleri sözcüğü yerine ne sözcüğünü kullanmam gerekir.
Size kendi çektiğim fotoğrafları göstereceğim olması gerekir.
Peki bir sonraki ve sonuncu örneğimizde bakıyoruz gençler.
Bakın sonuncu örneğimizde de ne diyor?
Senin yardımların yarışı kazanmamıza neden oldu.
Şimdi gençler bakıp burada neden oldu gibi bir ifademiz var.
Şimdi neden oldu ifadesi.
Gençler ne demiş bakın olumsuz durumlar için kullanılır.
Sağlamak ifadesi de olumlu durumlar için kullanılır miş.
Yani burada yarışı kazanmışsa gençler dünkü bakın yarışı kazanmamıza neden oldu.
Yarışı kazanmak olumsuz bir durum değil, olumlu bir durum.
O zaman bu cümle de gençler neden oldu sözcüğü yerine senin yardımların yarışı kazanmamızı ne diyeceğiz?
Bakın sağa lady diyeceğiz.
Gençler tamam mı yarışı kazanmamızı sağladı diyeceğiz.
Neden olmak olumsuz durumlar için kullanılır?