Akım Taşıyan Düz ve Çembersel Telin Manyetik Alanı

Manyetizma ve elektromanyetik indüklenme:  mıknatıslar konusunu işlediğimizi hatırlarsak,   mıknatıslarda manyetik alan çizgilerinin  N kutbundan S kutbuna doğru oluştuğunu   söylemiştik.
Dünyanın kendisi doğal bir  mıknatıs olduğunu söylemiştik.
Canlılar   uzun göç yolunda bu manyetik alan çizgileri  ile yönünü bulduğunu söylemiştik.
Aynı zamanda   pusula ile yön bulmuştuk.
Bu pusulamızı bir akım  taşıyan bir tele yaklaştırdığımızda saptığını   gözlemleyebiliriz.
O zaman akım taşıyan sistemler  etrafında ne oluşturacak?
Manyetik alan çizgileri   oluşturacak.
O halde başlayalım, birinci durumumuz  akım taşıyan düz telin oluşturduğu manyetik alan.   Görmüş olduğunuz gibi burada bir telimiz var.  Akıntı ışığı manyetik alanı nasıl oluşturacak   dersek, manyetik alan öncelikle yönlü bir  büyüklüktür yani vektörel bir büyüklüktür.   Yönünü hesaplarken de sağ el kuralı kullanırız.  O halde sağ elimizin baş parmağı akımın   yönünü gösterirken, görmüş olduğunuz gibi i  akımdı.
Baş parmak akımın yönünü gösterirken   dört parmağımızı kendi etrafında baş parmağımızın  etrafında saracak olursak, dört parmağımızı şu   şekilde sardığımızda, kendi ekseni etrafında  sardığımızda şu şekilde sardığımızda manyetik   alanın yönünü bulmuş olacağız.
Manyetik alanı da  B harfi ile gördüğünüz gibi ifade etmiş olduk.   Onun da açılımını hemen şuraya yazalım, manyetik  alan diye ifade edelim.
O halde görmüş olduğunuz   gibi i telimizden r kadar uzaklıkta bir  O noktasındaki manyetik alanın yönünü ve   büyüklüğünü hesaplayacak olursak, akım taşıyan tel  kendi ekseni etrafında sağ el kuralıyla başparmak   akımın yönü, dört parmak manyetik alanın yönü  olacak şekilde O noktasından geçecek şekilde   manyetik alan çizgileri oluşturur.
O halde görmüş  olduğunuz gibi bu manyetik alan çizgilerinin O noktasından sayfa düzlemine giriş  yapıyor, gördüğünüz gibi.
Çünkü bu   telimiz sayfa üzerinde olan bir tel ve  manyetik alan çizgileri görmüş olduğunuz   gibi O noktasından giriş yapıyor.
O halde  O noktasında oluşan manyetik alanın yönünü   göstermek istediğimizde şöyle çarpı şeklinde  ifade edeceğiz ve bu ifade sayfa düzleminden   içeri doğru demek.
Telin sol tarafında bir  nokta olsaydı, yani şu tarafında bir nokta   olsaydı görmüş oluyor manyetik alan çizgileri  bize doğru geliyor, şuraya O noktası demiştik.   Şuraya X noktası dersek, X noktasında oluşacak  manyetik alanın yönü, sayfa düzleminden dışarı   doğru yani bize doğru olacak şekilde sayfa  düzleminden dışarı doğru manyetik alan   oluşur ifadesi kullanabiliriz.
O halde buradaki  manyetik alanın büyüklüğünü hesaplayacak olursak akımın şiddeti artarsa manyetik alanın  şiddeti de artar.
Akım ile 2i ile doğru   orantılı, uzaklıkla ters orantılı bir de k  sabitimiz olacak burada k sabitimiz ortamın manyetik özelliğine bağlı orantılı bir  sabittir.
Şöyle yazacak olursak manyetik ortamın  manyetik sabit şeklinde ifade edebiliriz.
B  için artık vektör olduğunu biliyoruz , yine   de şu vektör işareti koymuş olalım.
k sabitinin  büyüklüğünü hesaplayacak olursak akımın şiddeti   amper, uzaklığın birimi metre, manyetik  alan şiddetinin büyüklüğü Tesla olduğuna   göre k'yı burada yalnız bıraktığımızda boşluğun  manyetik geçirgenliği ile birbirine eşit olacak   diyebiliriz.
O yüzden 10^ -7 Tesla*metre/  amper ile hesaplanabilir.
Boşluğun manyetik   geçirgenliğine göre hesaplayacak olursak, manyetik  boşluğun da bir manyetik geçirgenliği söz konusu   onu da 4πk Tesla*metre/amperle ifade ediyoruz  boşluğun manyetik geçirgenliği.
O halde akım   taşıyan sistemler kendi etrafında ne  oluşturuyormuş?
Manyetik alan şiddeti   oluşturuyor.
O halde akım Taşıyan düz tel değil  de bir çembersel telimiz olsaydı manyetik alan   nasıl oluşacaktı?
Görmüş olduğunuz gibi burada i  akımı taşıyan bir çembersel telimiz var.
Bu telin   içerisinde O noktasında oluşacak manyetik alanın  yönü ve büyüklüğü hakkında konuşacak olursak,   öncelikle sağ el kuralımızı kesinlikle şu sağ  el kuralımızı kesinlikle unutmuyoruz ama burada   kolaylık olsun diye sağ el kuralının yerini  değiştiriyoruz burada dört parmak dört parmak akımın yönünü gösterirken başparmak başparmak bu manyetik alan yönünü verecek  diyeceğiz.
O halde dört parmak akımın yönü ise,   başparmak sayfa düzleminden dışarı doğru olmaz  mı?
Görmüş olduğunuz gibi manyetik alanın yönünü   bulduk.
Buradaki manyetik alanın büyüklüğünü  hesaplayacak olursak yine k sabitimiz yani   ortalmın manyetik sabiti çarpı başlangıçta  şu bizim için favori matematiksel modelimiz   olacak favorimiz olacak bu formülümüzde bu  matematiksel modelimizde sadece formülü içine   π gelecek çünkü çembersel telden bahsediyoruz.
Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz çembersel   telimiz yarım çembersel tel olsaydı manyetik  alan şiddetini yarısını alırdık.
1/4 olsaydı   bir 1/4'ünü alarak manyetik alanın büyüklüğünü  hesapladık.
Bunu da ne yapmayacağız unutmayacağız