Manyetik Alanda Hareket Eden Yüklü Parçacığa Etkiyen Kuvvet

Manyetizma da kaldığımız yerden devam ediyoruz, altıncı başlığımız manyetik alanda hareket eden yüklü parçacığa etki eden kuvvet yani manyetik kuvvetten bahsedeceğiz.
Görmüş olduğunuz gibi ilk şeklimiz de birinci şeklimiz de B manyetik alanına sayfa düzeninin içeri doğru olan bir manyetik alan bölgesini, artı kül yüklü parçacığı ve hızıyla fırlattığı hızdan nasıl davranacak?
Yine sağ el kuralımız ile bu yüklü parçacığa etki eden kuvveti tespit edeceğiz.
Dört parmak görmüş olduğunuz gibi sahil korona dört parmak manyetik alan baş parmak akım dı.
Burada akımın yerine hız vektörü kullanacağız.
O halde dört parmağı sayfa düz zeminden içeri doğru olduğunu düşünürsek dört parmak sayfa düz zeminden içeri olduğunun doğru olduğunu düşünürsek bu manyetik alanın yönü başparmak hız vektörü olarak ifade edersek yüklü patch artı yüklü parçacığa, hıza avuçiçi yönünde yani yukarı yönlü görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yukarı yönlü bir manyetik kuvvet etki edecek olup farklı bir renkle daha net bir şeyi de göstermeye çalışalım.
Manyetik kuvvet yukarı yönlü olmuş olacak.
O halde cismi müziğin yüklü parçacıkların hareketinden bahsedecek olursak, manyetik alan olmasaydı şu yolu takip edecekti içeri girdiği anda sa sağ el kuralı gereği bu yüklü cismi mizi yukarı yönlü bir kuvvet edecek etki edecek.
Dört parmak sayfa zemin içeri doğru hız vektörü sağa doğru avuç içi kuvvet yönü olduğu için yüklü parçacık yukarı doğru şu şekilde satacak.
Görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru satacak.
Aynı şekilde her seferinde kuvvet avuç içi yönünde hareket ettiği için bu yüklü parçacığın mıyız?
Görmüş olduğunuz gibi manyetik alan içerisinde çember sell hareket yapmış olacak.
O halde yüklü parçacık manyetik alan içerisine fırlatır.
Saab ne yaparmış?
Çember sel, yörünge etrafında çember sel hareket yaparmış.
Eksi yüklü parçacığın hızdan bahsedecek olursak eksi yüklü parçacığın buza şöyle ifade edelim.
Eksi yüklü parçacığın hızı, eksi yüklü parçacığın hızı.
İlk parçacığın hızı manyetik alan içerisine ilk parça yine ve hızı ile fırlatır İsa bu bu sefer tek farkımız yine manyetik alan sayfa düz zeminden içeri doğru gördüğünüz gibi dört parmak manyetik alanın yönünü gösterecek.
Baş parmak kız ve kültürümüzü gösterecek.
Eksi yüklü parçacıklar avuç içinin tersi yönünde kuvvet iseler o halde avuç içinin tersi yönünde hükumetimiz ne tarafa doğru olacak?
Aşağı yönde bir manyetik kuvvet hissetmiş olacak.
O halde bu yüklü parçacığın uzun hareketinden bahsedecek olursak, iç bir manyetik alan olmasaydı düz bir şekilde hareket edecekti.
Fakat içeri girdiğinde ne yapacak?
Içeri girdiğinde çember sel bir yörünge yapacak ama bu sefer kuvveti miz aşağı yönde olduğu için çember hareketini artı yüke göre ters yönde bir çember özel hareket yapmış olacak.
O halde X7 koordinat sisteminde de Şekil 1'deki cismi mizi gösterecek olursak.
Tek eksiği şurası Zayıf yönü, şurası eksi yönü.
Şekil 1'deki manyetik koyduğumuzu ilk sergisinde gösteriyorum.
Hız ve sektörümüz artı eksi yönünde manyetik alanımız sayfa düzeninden içeri doğru manyetik kuvveti avuç içi yönünde olduğunu söylemiştik.
Şekil 2 için konuşacak olursak.
Şekil 1'deki artı yüklü parçacığın hızlı Şekil 2'deki eksi yüklü paç yazımız için konuşacak olursak.
Üç boyutlu durumda göstermeye çalışıyoruz.
Yüklü parçacığın, hızın hız vektörü yine artı eksi yönünde.
Manyetik alan sayfa düz zeminden içeri doğru avuç içinin tersi yönünde eksi yükler.
Kuvvet iseler demiştik.
O yüzden manyetik kuvveti biz hangi yönde eksiği yönünde.
Burada yüklü parçacık larımızı etki eden manyetik kuvvetin ifadesini yazacak olursak EF manyetik kuvvetin etkisini değerini yazacak olursak yükle doğru orantılı hız vektörü ile doğru orantılı manyetik alan şiddetiyle doğru orantılı ifade edeceğiz.
Görmüş olduğunuz gibi bu bizim manyetik kuvvet temiz'in değeri olmuş olacak.
Dolanma yarıçapının bağlı olduğu değişkenler ise yüklü parçacığın kütlesi ile ve hızıyla doğru orantılı.
Yükün büyüklüğü ve manyetik alan şiddetiyle ters orantılı ifadesi kullanacağız.
Buradaki R ile ifade ettiğimiz.
Yüklü parçacığın.
Yeri, çapı dolanma yarıçapı ile ifade ettiğimiz parçacığın.
Kütlesi kuğunun yük birimi, beynim manyetik alanı ve V'nin de hız vektörü olduğunu biliyoruz.