Basit Makineler Örnek Sorular

Basit makineler ile konumuzla ilgili sorularımıza devam ediyoruz.
Sürtünme ve makara aralıkları nemsiz sistemde kanın ağırlığı üç katına çıkarsa dengenin bozulmaması için ek kuvveti kaç katına çıkarılmalıdır demiş.
Hemen şurada şu denklemi yapabiliriz bir ip üzerinde tek bir gerilme olur.
O yüzden bu ipi ev kuvvetiyle çekiyorsa.
Tek ip üzerinde tek gerilim olur.
O zaman şu hepimizin diğeri de ev kadar olacak.
Yine tek iple tek kelime olur, şu hepimiz de EF olacak.
Eeee şu AK aramıza bakınız.
Buna ikiz maka rastlıyorum.
Yukarı çeken iki tane ev kuvveti var, aşağı çeken bir ip var.
O zaman bu kuvvetin değeri ne kadardır?
Bu aşağıdaki ipin iki.
Yine tekzip üzerinde tek kelime olur.
O zaman burası da iki EF oldu.
Şuna yiye makara dersem.
Bakınız yukarı 4 ev çekiyor aşağı sadece Kavar yani buradaki kuvvetin değeri ne kadar oldu?
Kanın değeri 4 EMF.
Biz ev kuvveti ile 4 evi dengelenmiş olduk.
O halde bana diyor ki dengenin bozulmaması için kanın ağırlığını üç katına çıkartırsanız, kanun kanlarının üç katına çıkarsan burası 12 ev olmaz mı?
O zaman bu iplerin şunu ipin altı hep olması lazım.
Aynı şeyi şunun üç ev olması lazım.
Şu arkadaşımda üç kefil var.
O zaman evde kaç katına çıkarması gerekirmiş.
Üç ev aslında bu soruyu okuduktan sonra direkt bunu da de üç kata çıkartırız diyebilirdik.
Ama ben ip gelmeli, görmesin.
İzi istedim açıkçası.
Bu soruda sürtünme ve mi kararlı yoksa sistemde denge söz konusuysa, siz kay ne kadar hazırsa da eve ne kadar atarsanız onların değişimdir. Aynı oranda olması gerekir.
3 ka kasnak ok yönünde bir tur.
Daha sonra makasla iki tur atılırsa Lee'nin son görünüşü nasıl olur?
Hemen yapalım.
Öncelikle ok yönünde ok yönümüz saat yönünün tersi.
Bu arkadaşımız bir tur atarsa ipler zıt bağlı olduğu için, ters bağlı olduğu için ok yönünü terse yani saat yönünde re eden 4 ray'e geçiş yapıyoruz.
Yarıçap 4 kat artarsa tur sayısı 4 kat azalır.
O zaman burası ne oldu?
Bir bölü 4 olmuş oldu.
2 r yarıçaplı arkadaşımız bu tarafa doğru iki tur atarsa yani 2 r yarıçaplı eleman 2 tur atarsa burada yarıçap iki katına çıktığına göre tur sayısı yarıya düşecek.
O zaman aynı yönde ipler düzgün bağlanmış.
Aynı yönde ne kadar atacak, bir tur atacak.
O halde siz saat yönünde 1.
Ve 4.
Saat yönünün tersine 1.
Tur atarsanız aslında ne yapmış olursunuz?
Saat yönünün tersine üç bölü 4 tur atmış olursunuz.
Peki l x kulağımıza şöyle göstermek istiyorum leylek taslağının şu boyalı ve siz şu tarafa doğru 3 4 tur atacaksınız.
Bence şöyle yapınız, şöyle bir şu noktayı mesela bir işaretleyin.
Şurası şöyle üçte dört tur, yani baklava dilimi gibi düşünürsek, dört dilime ayırmış ız burada bu baklava mızı ya da tepsi neyse dört birimden üç birim ilerleyeceğiz.
O halde şu beyaz nokta bakınız buradan bir, iki, üç buraya gelir ve bu üç buraya giderse ters tarafında da beyaz vardır. O zaman Lenin'in son görüntüsünü yazın dersem, Lenin'in son gözüne yarım dersen boyalı kısım şuraya gelmiş oldu, diğer tarafı da şuraya gelmiş oldu.
Son görüntümüz şu şekilde.
Peki?
K.
Ve L.
Perçin kasnak k.
O gün iki tur atıp daha ilerlerse burada ne var ne yapıyor?
Yani KV 50'yi kast atakları ilerlerken hem dönerek ilerliyor, hem yol alıyor hem de dönme eylemi yapıyor.
Yani hem öteleme, hem ilerleme yani hem öteleme, hem dönme söz konusu burada.
O yüzden bu soruyu çözerken daha farklı da dikkat etmemiz gereken bir nokta olacak.
Hemen gösterelim.
K kasnak en dıştaki kasnak iki tur atarsa çevresi kadar yol almaz.
Bu iki tur çevresi kadar çevresi dört, pi de iki, pi iki tur atarsa sekiz pire çevresidir ve çevresi kadar yol alacak.
O zaman şu ipi bir kere sekiz pire çekmiş olduk.
Aynı zamanda içerdeki kasnak da iki tur atacak ve ipi etrafına dolacak.
Bunun çevresi iki pire olduğuna göre iki tur atarsa dört pire dolmaz mı o zaman?
Dört pire de dönmeden gelecek.
Bakınız bu dönmeden gelen ip.
Bu öteleme den gelen.
O halde biz şu görmüş olduğunuz ipi toplamda 12 pire yukarı çeker isek ve bu makara mız hareketli makara olduğuna göre hareketli bir macerayı ipin 12 pire çekiyorsa 6 pire dönmeye, altı pires sistemin yükselmesine gider.
O halde p yükümüz toplam da yukarı yönde.
6 pire yükselip yer değiştirecek.
Sorumuzu bu şekilde çözebiliriz.