Vektörler Örnek Sorular

Vektör konumundaki sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Ilk sorumuz vektörel büyüklüklerinin 4 işlemi eşle neyi ve birbirine benzemesi.
Skaler ve vektörel gösterimlerle ilgili bir soru görmüş olduğu gibi birim kareler çizilmiş durumda.
Birinci, ikinci, üçüncü leri hangileri doğrudur?
İlk öngörümüz A vektörü ile eksi iki bebek türünün toplamı C kadardır demiş.
Görmüş olduğunuz gibi A vektörü eğer orijin noktası başlangıcını orijin gibi düşünürsen ikiye 2'lik bir vektör analitik üzerinde parça aldığımı hayal edin.
Sadece göstermek için söylüyorum.
B vektörü artı y yönünde.
Yine başlangıcını orijin gibi düşünürsem y yönünde artı y yönde 1 1 minik vektör eksi 2 ve vektörü diyince yönümüz ters dönecek demektir.
Yönümüz ters döndüğünde eksi yayı doğru ve iki kat büyüklükte olacağımıza göre bu eksi 2 b vektörü dür.
O halde gerçekten de şurada şunu hemen bir silerek gösterelim.
Eksi 2 b vektör için şunu söylemiştik o zaman bunu A'nın ucuna getiriyorum.
Biz buna ucuzcu ekleme metodu diyorduk.
A eksi 2 b bileşke mi̇yi̇z ne oldu?
Başlangıçtan son noktaya çektiğimiz?
Bu da bileşke miz oldu.
Bir de sektörümüz kere benzedi.
C O zaman birinci öngörümüz doğru.
A vektörünün yarısı demiş.
Bakınız ikinci öncül de a vektörün yarısı şu şekilde gösterebiliriz.
Çünkü büyük geriye düşmüş yönde bir değişiklik yok.
D vektörü de bunun aşağı yönde sola ve aşağı yöne yani eksik de bir birim eksiye de 1 1 inmiş.
Bunu ters çevirirseniz şu da eksi d vektörü değilmidir.
O halde hakikaten 2 3 günümüze doğru oldu.
C vektörü iki b vektörü kadardır demiş ama görmüş gibi üzerine bir vektörü işaret koymamış.
Bu ifade skaler bir ifade.
Yani büyüklüklere bakacağız.
C'nin büyüklüğü iki birim, beynin büyüklüğü bir birim.
Hakikaten de B'yi iki ile çıkardığımızda şiddeti iki katına çıkar.
O yüzden ikisi de şiddeti birbirine eşit olur.
Burada sadece şiddetten bahsediyoruz. Bir yönü önemli değil.
O yüzden cevabımız bir, iki, üç olmuş oluyor.
Yani bir ifade üzerine vektörel bir işaret görmese ya da şu da olabilirdi mesela şu öncül yerine.
C vektörü eşittir.
2 B vektörü deseydi bu da doğruydu.
Çünkü mutlak değer işini aldığımızda aslında şiddetinden bahsederiz, büyüklüğünden bahsederiz.
Skaler bir şey.
O yüzden yönü önemli değil.
Bir sonraki sorumuza devam edelim.
O noktasında cisme etki eden bile şey net kuvvet ne kadardır burada ve sektörlerimizin parçalamayı göreceğiz.
Eksi ekseninde koordinat sisteminde 10 Newton luk bir rektörümüz 53 derece yapmış.
Artı ile artı eksi arasında görmüş olduğunuz gibi bu ve sektörümüzü artı eksi parçalar sag ve şöyle artı yede parçalar takiben burada kestirme bir yol göstermek istiyorum.
Bakınız 10 newton buysa ve açı şurda 50 üç derece de siz vektör ix veya xd parçalama istiyorsanız ilk ekseni şu y ekseni şu olmaz mı?
Burası 90 derece olduğuna göre burada hipotez lüksümüz bakın 10 bilim şiddetinde örnek ya da 10 Newton 50 üçün kar yaz o zaman 8.
Şurası 37'den karesi olmuş oldu.
6.
O halde şurası Altın Ayı tonluk kuvvet, şu 8'inci tonluk kuvvet artık elimizde.
10.
Newton yok.
Onu parçalamış bulunuyoruz.
Aşağıdaki 2 kişiyi parçalar isek onu zaten ezberden söyleyebiliriz.
45 derecelik açıya sahip.
O zaman aşağıya ve sola doğru, yani eksik ve y yönünde eksik ve eksiye yönünde iki 2'lik birer kuvveti biz olduğu bunda parçaladı.
O halde bu sisteme baktığımızda neyi görüyoruz?
Buraya dikkat.
Sola doğru iki birim, sağa doğru 6 birim yani 6.
O zaman sağa doğru kaç newton kalmış oldu.
4 ney tonluk rektörümüz kalmış oldu yukarı.
8 aşağıya doğru.
5 o halde yukarı doğru kaç newton kalmış oldu.
Üç Newton.
E o zaman bileşke ne olur?
Aradaki açı doksan olduğuna göre üç dört, beş tonluk bileşke miz ol muş oldu. Bu sorularımızı da koordinat sisteminde bu şekilde parçalayarak sorularımızı kolay çözebiliriz.
Bir sonraki sorumuz.
Fp'li fikri güç ve aktörlerinin aralarındaki açığı alfa tuta ve b saymış.
Büyüklük sıralaması bu şekilde imiş.
Vektörlerin bileşkesi ve üç sistemdeki kuvvetin vektör birleşmeleri eşit bir reye kadarmış.
Buna göre FP Refik Efe üç kuvvetleri kıyaslayın demiş.
Ben sadece şöyle ufak bir örnek göstermek istiyorum.
Örneğin elinizde ev kuvveti var, ev kuvveti var.
Bunların arasındaki açı 60 derece olursa bile iş gemisi ne kadar oluyordu?
Ev kökü kadar 90 derece olursanız söyleriz.
Ev ev şurası 90 derece bileşke.
Biz ev kök kadardı.
Büyüklük olarak konuşuyorum.
Eğer açı 120 dereceye ise.
Burada bile iş gemisi ne kadardı?
Bileşenlerden birisi kadardı.
O halde buradan çıkartacağımız sonuç şu.
Vektörleri sırt sırta getirdiğimizde, arka arkaya getirdiğimizde, illa üç eklemeden yöntem arıyorsak bu 60, 90, 110 derece unutmayacağız.
Aralarındaki açının değeri arttıkça bakın, açı arttıkça bileşke etki güç kadardı.
Ev kökü şimdi ev kadar 180 derece olursa da sıfır.
Demek ki açı arttıkça bileşenin değeri azalıyor.
O halde şimdi açı arttıkça dediğimize göre b tadan TED A'ya, TED A'dan Arif A'ya doğru açı artıyor.
O zaman eğer hepsi eşit olsaydı, en küçük arkadaşımız bu olacaktı, öyle değil mi?
Beta dan detaya Tepe'den Arif A'ya açı arttığına göre EF bir Refik Epic eşit olsaydı en küçük bileşke EF bir de olacaktı.
O halde açı büyümesine rağmen bileşke en küçüğü eşit olabiliyorsa demek ki ben burada EF bir kuvvetini en büyük seçmem gerekiyor ki EF ikiye fikir deyip içten bir yüz seçerse ancak bileşke ileri birbirini olmuş olur, yetişmiş olur.
O yüzden büyükten küçüğe doğru sıralanmış da EF bir büyüktür ki o da büyüktür ef şeklinde ifade edebiliriz.