Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Vektörlerin Bileşenlerine Ayrılması

Vektörlerin bileşkesini bulmada son yöntem  olan bileşenlerine ayırma yöntemiyle devam   ediyoruz.
Şimdi vektörleri koordinat sistemine  nasıl gösterdiğimizde hatırlıyorsunuz.
Ben   koordinat sisteminde böyle gösterdikten sonra  bu yatay ve düşey eksen üzerinde yani eksenler   üzerindeki izdüşümleri bize vektörlerin  bileşenlerini ifade edecek.
Yani ben K   noktasının bitiş noktasını belirledim.
Bu  bitiş noktasından şöyle geldiğimde şu vektör,   x ekseni üzerindeki vektör bize neyi  ifade edecek?
Şu vektör bize K'nın x   ekseni üzerindeki bileşkesini ifade edecek.  Peki y eksenine düşürdüğüm bu iz düşüm bize   ne ifade edecek?
K'nın y ekseni üzerindeki  bileşkesine ifade etmiş olacak.
Peki ben   bunların büyüklüğünü nasıl bulacağım?
Diyelim ki  bu K vektörü yatayla α (alfa) kadar açı yapmış   olsun.
α kadar açı yaptığında cosα'yı ben nasıl  ifade ediyorum?
cosα ne demek?
Komşu dik kenar/   hipotenüs.
Yani komşu/hipotenüs yazıyorum.  Şimdi buraya baktığımızda, bu açıya komşu olan   bileşen kim?
Kx bileşeni, komşu olan bileşen  Kx bileşeni, hipotenüste kim var?
K var,   o zaman ben bunun neye eşit olduğunu söylüyorum?
  cosα'ya.
O zaman Kx vektörünü ifade ederken ne   diyeceğim K*cosα olarak ifade etmiş olacağım.  Kx=K*cosα'dır.
Peki sinα'yı nasıl yazalım?
   Şimdi sinα eşittir diyelim karşı dik kenar bölü  hipotenüs demekti.
Yani karşı/hipotenüs yazıyorum.   Bunu nasıl ifade edeceğiz ?
Buradayım,  sinüsünü bulacağım karşı dik kenar kim?
K'nın y bileşeni.
Bakın α'nın karşısı  şurası.
Burası da K'nın Y bileşenine denk   geliyor.
Bölü hipotenüste de K var.
O zaman  bu kime eşitmiş?
Sinα'ya.
O zaman diyorum K'nın   y bileşeni=K*sinα olarak ifade ediyorum.  Yani bu bileşen içinde K*sinα olarak ifade   etmiş oluyoruz.
Bakın burada L vektörüne  bakalım.
L vektörüne baktığımızda ise,   diyelim ki ben şuradaki açıyı biliyor  olayım.
Buradaki açıyı biliyorsam,   şimdi nasıl yazacağım?
Yine cosα'yı ifade  edeceğiz.
Cosα neydi?
Komşu/hipotenüstü.   Şimdi bu L vektörünün şöyle bileşenlerine ayıralım  yine.
Ne diyeceğim buraya?
Ly diyeceğim.
Şuraya   ne diyeceğim Lx.
Evet şimdi cosα'yı ifade  ederken nasıl yazacağız?
Komşu/hipotenüs   diye yazacağız.
Bu şekilde yazdıktan  sonra artık ben Y'yi nasıl hesaplıyorum.   L vektörü*cosα.
Yani ben bunu yerine  L*cosα olarak bu vektörün bileşiğinin büyüklüğünü   hesaplayabilirim.
Sinα'sını ifade etseydik  karşı/hipotenüs olacaktı.
Bakın karşısında   kim var?
α'nın karşısı şurası değil mi?
Orası kime  eşit?
Lx'e eşit, o zaman buraya Lx/L diyecektim.   Lx'i hesaplamak istediğimde ise L*sinα olarak  hesaplayacaktım.
Burası L*sinα olarak hesaplanmış   olur.
Yani ben bir vektörün bileşenleri bu şekilde  hesaplıyorum ve ifade ediyorum.
Peki başka nasıl   söyleyebiliriz?
Şunu söyleyebilirsiniz açı kimle  komşu?
Burası α, açıya komşu olan nedir cos'tur   .Bakın açıyla komşu K*cosα, bakın açıyla komşu  komşu olan vektör L*cosα.
Diğeri zaten sinα olmuş   oluyor.
Bu şekilde ifade edebilirsiniz.
Devam  ediyorum, bu vektörleri bileşenlerini ayırırken   özel üçgenleri de kullanabiliriz.
Bu üçgenleri  nasıl kullanırsınız?
Mesela aradaki açısı şurası   yapacağız.
Şöyle ben bir üçgene tamamlamış olayım.   Şurası 90° şurası da 53° olmuş olsun.
Şimdi 90°nin  karşısı kaç görüyorum?
Şöyle maviyle yazacağım 90°   nin karşısı 10N'muş.Hadi 10k  diyelim.37°nin karşısı kaç olacak o zaman?
bekleyeceğim 8k.
Yani ben burada ne   görüyorum 6 8 10 üçgeni görüyorum.
O zaman  diyeceğiz ki, yataydaki bileşenim 8N'dur,   düşeydeki bileşenim de kaçtır 6N'dur diye ifade  etmiş olacağız.
Peki 30-60-90 üçgeni nasıldı?
   Şurası k-2k-k√3 özel üçgeniydi.
Şimdi buraya  bakalım, diyelim ki aradaki açı 30° şurada   devam ediyorum şurası 90° o zaman buraya da  ne kalır 60° derece kalır.
Buraya baktığımızda   ne demek 2k dediğimiz, 30°nin karşısına ne   kaldı o zaman?
k yani ne diyeceğim 5N olarak  ifade edeceğim.
60° nin karşı neydi?
k√3 'tü o   zaman burayı da 5√3 olarak ifade edeceğim.
Yani  ben bu bileşenlere cosinus değerleri yazmadan   özel üçgenle şurasının 5√3N olduğunu, düşeyin  de 5N olduğunu hesaplamış oluyorum.
Cosinüs   değerlerini verseydi bize şuraya 37° deseydi nasıl  yazacaktınız?
Şöyle burasına 10*cos37 diğer tarafa   da 10*sin37 diye yazmış olacaktık.
Şuraya cos37  şurası da 10*sin37 olarak ifade edilecekti.   Verilen değerler yerine yazıldıktan sonra  yine aynı büyüklükleri bulduğumuzu görecektik.