Vektörlerde Kartezyen Koordinat Sistemi

Kartezyen koordinat sistemi ile vektörler  konumuza devam ediyoruz.
Kartezyen koordinat   sistemi ne demek?
Bir koordinat sistemi hayal  edin, bir yatay ve düşey.
Bunların kesiştiği   noktaya ne söylüyoruz?
Orjin ifadesi kullanıyoruz.  Şimdi yatayda α acısı yapan bir tane A vektörünü   ele almış olalım.
Bu A vektörünü iki boyutlu  kartezyen koordinat sisteminde gösterelim.
Şimdi   baktığımızda vektörün neleri var?
Yönü var,  doğrultusu var ve büyüklüğü var.
Ben bunları   değiştirmeden bu vektörü nereye taşımalıyım?
Bu  koordinat sistemine taşımalıyım.
Aynen şu şekilde   yaptık.
Şimdi baktığımızda ne diyorum yine α  kadar açı yaptığını söylüyorum.
Daha sonra   bunun noktalarını belirlemek istediğimizde bitiş  noktaları için ne söyleyeceğiz?
Koordinatlara   paralel doğrular çizeceğim yani şu doğrultu X  noktasını verecek bize ve şu doğru bize Y noktası   verecek.
O zaman diyorum ki A vektörü (X,Y)  noktasında ifade edilir diye söylüyorum.
Daha   sonra baktığımızda şöyle bir koordinat sistemi  verdim yine iki boyutlu bu koordinat sisteminde   mesela K vektörü belirleyelim.
Ne söyleyeceğim?
  K vektörünün başlangıç noktasını orjin olarak   belirliyorum.
4 ve 2 noktaları yani X ekseninde  buluyorum.
Burası bize neyi ifade edecek?
  K vektörünün bitiş noktasını.
O zaman ben   K vektörünü çizerken şu şekilde ifade ediyorum.  Bu bizim K vektörümüz.
Daha sonra L vektörüne   bakalım.
L vektörünü ifade ederken ne dedim?
Bu  nokta bize X'i bu nokta da Y'yi ifade edecek.
X'de   -2' deymişim Y'de de 3 noktasındaymışız.
O zaman  ben bu noktaları birleştirdiğimde neyi buluyorum?
   Bu nokta bize neyi veriyor?
L noktasının bitiş  noktasını.
O zaman L vektörün bitiş noktasını L   vektörünün başlangıcı burasıydı, bitişi burası ise  ben L vektörünü nasıl tamamlayacağım?
Şu şekilde   tamamlamış olacağım, bu da bana L vektörünü vermiş  olacak.
M vektörü için de (0,3), 0 dediğimiz şey O zaman (0,3) dediğimiz vektör şu şekilde ifade   edilecek.
Bu da bizim M vektörümüz olmuş olacak.  Tabi bu iki boyutlu bir koordinat sistemi,   X,Y,Z eksenlerinden bahsedeceğiz.
Mesela bir tane   B vektörümüz olsun B vektörümüzün X,Y,Z  eksenlerini ifade edelim.
Şimdi burada   üç boyutlu kartezyen koordinat sistemi olduğu için  önce nereye bakalım?
X ile Z'yi çizelim mesela   buradan çizdiğimde X'e paralel bir doğru X'ten çizdiğimde  de Z'ye paralel bir doğru çiziyorum bu üç tane dik   doğrunun şöyle bileşenlerine ayırmak istedim mesela Z  noktası X noktası bu şekilde birleştireceğim.   Daha sonra Y noktasından çıkıyor mesela  Y noktasında nerede olmuş olalım?
Şurada   Y noktasından çıktığımda kime X'e paralel  çiziyorum.
Sonra Y'ye paralel çiziyoruz bu   şekilde.
Daha sonra buradan üç boyutlu olduğu için  kime paralel gidiyorum?
Z'ye paralel gidiyorum,   doğru indirdim.
Daha sonra buradan yine Z'ye  paralel indiriyorum buradan Y'ye paralel   indik.
Bu şekilde koordinat sistemimi üç boyutlu  hayal edebiliyorum.
Örneğin bu B dediğim nokta   x,y,z noktası dedik ya hadi bu üç noktayı şimdi  birleştirelim.
Nerede birleşecekler?
Tam şurada,   yani bakın şu şekilde gözlemlemiş olacağız.  X'de, Y'de ve Z'de noktaları mevcut olmuş olacak   şu şekilde.
Şimdi bir tane M vektörüne  bakalım.
Bu M vektörünü nasıl ifade ederiz?
   Ne söylemiştik?
Burası bize X noktasını,  burası bize Y noktasını, burası bize Z   noktasını verecekti.
O zaman baktığımızda,  Y noktasında kaçtaymışız?
3'de, Z noktasında   kaçtayız 5'te,X'de 4 noktasındayız.
Şimdi önce  Z ve X'i birleştirelim.
Kime paralel çizdim X'e,   kime paralel gidiyorum Z eksenine paralel  gidiyorum.
Daha sonra burada Y eksenine paralel   çıktım.
Sonra Y'den X eksenine paralel şu şekilde,  Z eksenine paralel bu doğruyu ben tamamlıyorum.   Bu şekilde tamamladıktan sonra artık bu üç boyutlu  M vektörümüzü nasıl çizeriz?
Şu şekilde evet yani   şu başlangıç noktası, şu üç noktanın birleştiği  nokta da bitiş noktası olarak ifade edilir.