Vektörlerin Uç Uca Eklenmesi

Vektörlerin bileşkesinin bulunması; üç farklı  yöntemden bahsedeceğiz.
Birinci yöntem olan   uç uca ekleme yöntemi ile başlayalım.  Üç tane farklı vektör çizdim buraya,   biliyorsunuz vektörler yönlü büyükler olduğu için  nasıl işlem yapıyorum?
Vektörel işlem yapıyorum.   Yani burada ben cebirsel olarak skaler bir toplam  yapamam, bu vektörel toplamı yapabilmem için de ne   yapmam lazım?
Bu vektörlerin yönünü doğrultusunu  ve şiddetini değiştirmeden uç uca eklemem lazım.   Şimdi başlayalım A vektörü B vektörü ve  C vektörü çizdim.
Bunları vektörel olarak   şu şablonda toplayalım ve bileşkelerini  hesaplamış olalım.
Şimdi baktığımda A   vektörünü olduğu gibi taşıyorum.
Şöyle ifade  ettim bu A vektörümüz.
A vektörünün ucuna kimi   ekliyorum B vektörünü ekliyorum.
B vektörünü  eklediğimde de şu şekilde ifade ediyorum.
Daha   sonra bunun ucuna da C vektörünü ekliyorum.  C vektörünü de şöyle ifade etmiş olurum.   Evet şimdi bu üç faktörün toplamı ifade  ederken ne yapacağım?
Burası neydi A vektörü,   B vektörü ve C vektörü.
Üçünün toplamı bize  bu üç vektörün nesini verecek?
Bileşkesini   verecek.
Bu bileşke ifade edilirken başlangıç  noktası, yani sistemi başlangıç noktası sistemin   bitiş noktası.
Sistemin başlangıç noktasından  sistemin bitiş noktasına doğru çizdiğim vektör   benim bileşke vektörümdür.
Yani ben vektörleri  toplarken uç uca eklerken ne yaptım?
Birbirlerini   takip ettirdim şu şekilde.
A'nın başlangıcı  A'nın bitişi, B'nin başlangıcı B'nin bitişi,   C'nin başlangıcı C'nin bitişi ama bileşke vektörü  R ile gösteriyorum.
Bileşke vektörü ifade ederken,   sistemin başlangıcı sistemin bitişine doğru vektör  çizdim bu da bunu kimi verdi?
Bileşke vektörü   ifade etti.
Peki illa bu sırada mı olmak zorunda?
  Biliyorsunuz toplamada değişme özelliği var yani   ben illa A+B+C diye bunu yapmak zorunda değilim.  Ne yapabiliriz C+B+A diye de yazabilirim.
Bakalım   böyle yazdığımda da aynı sonuca gidecek miyim?
  Şimdi yazalım C vektörünü nasıl ifade ediyorum?
   Şu şekilde bu bizim C vektörümüz.
Daha  sonra B vektörünü nasıl ifade ediyoruz?
   Şöyle ifade ediyoruz, bu da B vektörü.
Peki A  vektörünü de şu şekilde çizmiştik.
Baktığımda,   yazalım şurası C, burası B, burası da A vektörü.  Üçünün toplamını çizmek istediğimde yine ne   yapıyorum?
Sistemin başlangıcı sistemin bitişi,  sistemin başlangıcından sistemin bitişine doğru   çizdiğim vektör bana kimi verecek?
Bileşke  vektörü vermiş olacak.
Bakın büyüklükleri,   yönleri ve doğrultuları aynı olmuş  oluyor.
Bu şekilde ifade ediyoruz.   Peki ben bunları başka nasıl toplayabilirim.
Bir  önceki dersimizde kartezyen sistemlere bakmıştık.   Mesela A vektörü şurası A vektörünün orjini  kabul edilirse, nasıl ifade ederiz?
Yazalım,   A vektörünün x-y bileşenlerini yazalım.
Burası  orjin kabul edilirse A'nın X ekseninde büyüklüğüm   kaç?
3.
Y ekseninde kaç olmuş oluyor?
4.
Peki  B vektörüne bakalım.
B vektörü burası da B'nin   orijini, başlangıç noktası B X ekseninde  kaç birim?
3 birim.
Y ekseninde kaç birim?
   -1 birim.
Peki C vektörüne bakalım C vektörüne  bakmak istediğimde, şurası C'nin başlangıç noktası   X ekseninde -1 birim.
Y ekseninde de kaç birim  olduğunu görüyorum?
-2 birim olduğunu görüyorum.   Şimdi bunları topladığımda şu şekilde ifade  edeceğiz X ekseninde bileşke kaç birimmiş?
3,   birimmiş?
1 birimmiş.
Sonra geliyorum bileşkeme   bakıyorum.
Gerçekten de bu bileşke böyle mi?
Bakın  bileşkenin başlangıç noktası X ekseninde 5 birim   Y ekseninde 1 birim olduğunu görüyorum.
İşte  böyle kartezyen sistemde de düşünebilirsiniz.   Peki ben bu vektörlerden bir tanesini çıkartmak  isteseydim, nasıl ifade edecektim?
Şu şekilde bir tanesinin eksilisini alacaktım.
Yani  şu C vektörünün mesela eksilisini ifade   etmiş olalım.
A+B-C'yi yazalım.
Nasıl  yazacağım?
A'yı olduğu gibi çiziyorum,   şuradan A'yı olduğu gibi çizelim.
Şu şekilde,  bu A vektörümüz, sonra ucuna kime ekleyelim?
C'nin eksilisini de ekleyebiliriz, B'yi de  ekleyebiliriz.
B'yi ekleyeceğim ama bir tık taşmış   olacak.
Şöyle bir kare dışarıda kaldı.
-C demiş  olalım, C'nin eksilisini nasıl ifade edeceğim?
O   da yine dışarıda çalışmış olduğum şu şekilde ifade  etmiş olacağız.
Şimdi baktığımızda bu vektörleri   toplamı bize neyi verecek?
Şu şekilde sistemi  başlangıcı-sistemi bitişi, şöyle çizmiş olacağız.   Yani ne yaptık?
Burasını A vektörü dedim, burasına  B vektörü olduğunu ifade ettim ve C'nin eksilisini   nasıl çizdim?
Şu şekilde bakın -C, yani  sisteme de C'yi böyle eklemiş oldum.